Statussymboler och andra symboler på Apple Watch

Läs om de symboler och knappar som visas överst på Apple Watch och i Kontrollcenter.

Apple Watch som visar laddningssymbolen överst på skärmen 

   

Apple Watch laddas.

Apple Watch visar symbolen för lågt batteri överst på skärmen 

Batterinivån är låg. Läs om hur du laddar Apple Watch.

Apple Watch som visar symbolen för Flygplansläge överst på skärmen 

Flygplansläget är på.

Apple Watch som visar Stör ej-symbolen överst på skärmen 

   

Stör ej är aktiverat.

Samtal och notiser kommer inte att höras eller lysa upp skärmen förrän du inaktiverar den här inställningen. Alarm hörs fortfarande. Om du har ställt in ett annat fokus på din iPhone, som ett fokus för när du arbetar, kommer den symbolen att visas här när fokuset är aktivt.

Apple Watch visar symbolen för biografläge överst på skärmen 

Biografläge är på, liksom tyst läge.

Skärmen förblir mörk tills du trycker på skärmen, trycker på en knapp eller vrider på Digital Crown. I det här läget hålls skärmen släckt även om du använder funktionen Alltid på. Du stänger av Biografläget genom att öppna Kontrollcenter och trycka på symbolen.

Apple Watch som visar wifi-symbolen överst på skärmen 

Din Apple Watch är ansluten till ett wifi-nätverk i stället för din iPhone.

Apple Watch som visar staplarna för signalstyrka överst på skärmen 

Din Apple Watch med GPS + Cellular är ansluten till mobilnätet.

Antalet staplar indikerar signalstyrkan. 

Apple Watch som visar frånkopplad-symbolen överst på skärmen

 

Apple Watch är inte ansluten till din iPhone.

Flytta enheterna närmare varandra eller stäng av flygplansläge.

Apple Watch som visar symbolen för frånkopplat mobilnät överst på skärmen 

Din Apple Watch med GPS + Cellular har tappat anslutningen till mobilnätet.

 

Apple Watch som visar symbolen för Undervattenslås överst på skärmen 

Undervattenslås är på och skärmen svarar inte på tryckningar. 

Tryck och håll ned Digital Crown för att stänga av Undervattenslås.

Apple Watch som visar den röda punktsymbolen överst på skärmen 

röd punktsymbol på Apple Watch

Du har fått en notis om den röda punktsymbolen visas.

Svep nedåt på urtavlan om du vill läsa notisen.

Apple Watch som visar platssymbolen med blå pil överst på skärmen 

En app på din Apple Watch har nyligen använt platstjänster.

Tryck på den blå pilen för att ta reda på vilken app som begärde din plats.

Apple Watch som visar den blå låssymbolen överst på skärmen 

Apple Watch är låst.

Tryck för att ange ditt lösenord och låsa upp den.

Apple Watch visar symbolen för Sovläge överst på skärmen

Din Apple Watch är i Sovläge.

Tryck på och håll ned Digital Crown för att stänga av Sovläge. Om du har ställt in ett annat fokus på din iPhone, som ett fokus för när du arbetar, kommer den symbolen att visas här när fokuset är aktivt.

Apple Watch som visar mikrofonsymbolen överst på skärmen

 

Din Apple Watch-mikrofon registrerar ljud när mikrofonsymbolen visas.

Den här symbolen visas när du pratar med Siri, spelar in ett röstmemo eller använder någon app eller funktion som slår på mikrofonen.

Apple Watch som visar symbolen för Walkie-talkie överst på skärmen

Walkie-talkie-appen är påslagen.

Symbolen Walkie-talkie visas när du har appen påslagen och du är tillgänglig för att ta emot meddelanden. Den visas högst upp på urtavlan när du väcker din Apple Watch och fortsätter att vara synlig överst i Kontrollcenter så länge appen Walkie-talkie är påslagen.

Apple Watch visar symbolen för strömsparläge överst på skärmen 

Din Apple Watch är i strömsparläge när den gula cirkelsymbolen  visas.

Symboler för aktiva appar

I watchOS 10 visar din Apple Watch symboler för vissa aktiva appar högst upp på urtavlan. De flesta av dessa appsymboler öppnar appen när du trycker på dem. (I watchOS 9 visas dessa aktiva appar högst upp på Dock.)

Apple Watch som visar träningssymbolen överst på skärmen 

Appen Träning är aktiv.

Om symbolen fortfarande visas efter att du har avslutat träningen startar du om klockan.

Apple Watch som visar symbolen för Walkie-talkie överst på skärmen

Du har använt appen Walkie-talkie nyligen. 

I watchOS 10 visas symbolen Walkie-talkie högst upp på urtavlan när du väcker din Apple Watch och fortsätter att vara synlig överst i Kontrollcenter så länge appen Walkie-talkie är påslagen. (I watchOS 9 visas symbolen för Walkie-talkie en kort stund överst på urtavlan när du väcker din Apple Watch om du nyligen har använt appen.)

Du lyssnar på ljud på din Apple Watch.

Tryck på symbolen för att öppna ljudappen som spelas.

Apple Watch som visar navigeringssymbolen överst på skärmen

Du navigerar med en app från tredje part.

I watchOS 10 visas symbolen för tredjepartsappen som används för navigering. Om symbolen fortfarande visas efter att du har avslutat navigeringen startar du om klockan.

Apple Watch som visar Kompass-symbolen överst på skärmen.

 

Gå tillbaka körs.

Symbolen för Kompass-appen visas när du använder Gå tillbaka.

 

Publiceringsdatum: