Notiser på din Apple Watch

Anpassa när och hur du får notiser till din Apple Watch så att du kan svara direkt eller kolla när du vill.

Var notiser visas

Notiser visas på din Apple Watch eller iPhone, men inte på båda.

iPhone med notiser som skickas till iPhone istället för Apple Watch

Om din iPhone är olåst får du notiser till din iPhone istället för till din Apple Watch.

Apple Watch med notiser som skickas till Apple Watch istället för iPhone

Om din iPhone är låst eller i viloläge får du notiser till din Apple Watch, om inte din Apple Watch är låst.

Vissa appar, till exempel Buller, finns bara på din Apple Watch. Notiser för sådana appar visas inte på din iPhone.

Den röda notisikonenIngen bildtext för denna bild visas högst upp på urtavlan när du har olästa notiser. Om du vill dölja notissymbolen öppnar du Apple Watch-appen på din iPhone, trycker på Notiser och stänger sedan av Notisindikator.

När du läser eller stänger notiser på din Apple Watch stängs de också på din iPhone.

Visa och interagera med en notis

När en notis visas kan du trycka på den för att se fler alternativ. Beroende på appen som skickade notisen kan du svara på ett meddelande, ringa tillbaka till någon, arkivera ett e-postmeddelande och mer.

En Apple Watch som visar en missad samtalsnotis

Om din Apple Watch är nedtonad och inte aktiv visas notiserna på helskärm. När du använder din Apple Watch visas notiser i en banderoll högst upp på skärmen.

Så här visar du alla dina olästa Apple Watch-notiser

 1. Tryck och håll på toppen av urtavlan för att öppna Notiscenter. Du kan göra detta från vilken skärm som helst.

 2. Vänta tills Notiscenter visas och svep sedan nedåt.

 3. Vrid på Digital Crown för att rulla eller svepa uppåt och nedåt på urtavlan.

 4. Tryck på notisen för att läsa den. Läs grupperade notiser genom att trycka på en trave och sedan på en notis.

 5. Om du vill radera en notis sveper du åt vänster på den och trycker på knappen RaderaIngen bildtext för denna bild.

Så här rensar du alla dina olästa Apple Watch-notiser

 1. Tryck och håll på toppen av urtavlan för att öppna Notiscenter.

 2. Vrid Digital Crown eller svep nedåt på urtavlan tills du kommer upp till toppen.

 3. Tryck på Rensa alla.

  Apple Watch med notisknappen Rensa alla

Så här tystar du eller stänger av en apps notiser på din Apple Watch

 1. Tryck och håll ned högst upp på urtavlan.

 2. Vänta tills Notiscenter visas och svep sedan nedåt.

 3. Svep åt vänster på notisen som du vill tysta eller stänga av och tryck sedan på knappen MerIngen bildtext för denna bild.

 4. Välj bland alternativen som är tillgängliga för den appen. Beroende på appen kan du stänga av notiser för resten av dagen, stänga av dem i en timme eller stänga av dem helt.

  Apple Watch med skärmen för att stänga av ljud för notiser

Du kan aktivera notiser för en app om du vill se dem igen:

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck sedan på fliken Min klocka.

 2. Tryck på Notiser.

 3. Rulla ned till listan över installerade appar och aktivera sedan appen som du vill ta emot notiser från.

Anpassa dina notisinställningar för Apple Watch

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck sedan på fliken Min klocka.

 2. Tryck på Notiser.

 3. Tryck på en app för att se alternativen för den. Om du vill använda samma notisinställningar på appar som visas på både din Apple Watch och din iPhone trycker du på Spegla min iPhone. En del appar låter dig anpassa dina notiser. Tryck på Anpassa och välj sedan ett alternativ:

  • Tillåt notiser: Notiserna visas i Notiscenter och du får en varning från din Apple Watch.

  • Skicka till Notiscenter: Notiserna skickas direkt till Notiscenter utan att du får en notis från din Apple Watch.

  • Notiser av: Appen skickar inga notiser.

 4. Om du anpassar en apps notiser kan du även gruppera notiser från den appen. Tryck på Notisgruppering och välj sedan ett alternativ: Av, Automatiskt eller Efter app.

Vissa appar erbjuder ytterligare anpassning, medan andra bara låter dig stänga av Apple Watch-notiser helt. Rulla ned till avsnittet Spegla iPhone-notiser från och stäng av inställningen bredvid appen.

Läs om hur du ändrar ljudinställningar för notiser.

Håll dina notiser privata

När en notis visas får du en kort sammanfattning och sedan fullständig information några sekunder senare. Så här hindrar du den korta sammanfattningen och den fullständiga informationen från att visas i notisen:

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck sedan på fliken Min klocka.

 2. Tryck på Notiser och aktivera Tryck om du vill visa hela notisen.

 3. När du får en notis trycker du på den för att visa fullständig information.

Apple Watch visar som standard notissammanfattningar, eller snabbvisningar, oavsett om den är låst eller inte. En snabbvisning är en skärm som visar namnet och symbolen för den app som notisen kommer ifrån, tillsammans med notistiteln. Du kan stänga av snabbvisningar när din Apple Watch är låst:

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck sedan på fliken Min klocka.

 2. Tryck på Notiser och stäng av Visa sammanfattning på låsskärm.

Om du inte ser notiser på din Apple Watch

Om anslutningen mellan enheterna avbryts kommer notiserna till din iPhone i stället för till din Apple Watch. Om du vill kontrollera din anslutning i Kontrollcenter trycker på sidoknappen (för watchOS 9 eller tidigare trycker du på och håller ned skärmens nederkant och sveper sedan uppåt). Om dina enheter är frånkopplade kanske du ser den röda iPhone-ikonenIngen bildtext för denna bild, den röda X-ikonenIngen bildtext för denna bild eller Wi-Fi-ikonenIngen bildtext för denna bild. Prova att ansluta din iPhone och Apple Watch-enheten.

Om din Apple Watch är låst eller om du aktiverar Stör ej visas notiserna på din iPhone:

 • Om din Apple Watch är låst visas låssymbolenIngen bildtext för denna bild på urtavlan.

 • När Stör ej är på visas symbolen Stör ejIngen bildtext för denna bild på urtavlan. För att stänga av den här funktionen sveper du uppåt på urtavlan och trycker sedan på symbolen Stör ejIngen bildtext för denna bild.

För appar från tredje part skickas notiser bara när även den parkopplade iPhone-enheten är ansluten till ett nätverk.

Publiceringsdatum: