Använda Bluetooth-tillbehör med Apple TV

Lär dig hur du parkopplar Bluetooth-hörlurar, tangentbord, styrenheter och mer med din Apple TV 4K eller Apple TV HD.

Parkoppla ett Bluetooth-tillbehör

 1. Sätt Bluetooth-tillbehöret i parkopplingsläge enligt de medföljande instruktionerna.
 2. På din Apple TV går du till Inställningar > Fjärrkontroller och enheter > Bluetooth. Apple TV söker efter Bluetooth-tillbehör i närheten.

 3. Välj ditt Bluetooth-tillbehör. 
 4. Om du uppmanas till det anger du en fyrsiffrig kod eller en PIN-kod. På din Apple TV ska tillbehöret nu visas i Mina enheter. 

Ta bort ett parkopplat Bluetooth-tillbehör

På Apple TV 4K eller Apple TV HD går du till Inställningar > Fjärrkontroller och enheter > Bluetooth. Välj ditt tillbehör och välj sedan Ta bort parkopplingen till enheten.

Använda ett Bluetooth-tangentbord

När du har parkopplat ett Bluetooth-tangentbord kan du till exempel använda det för att logga in i appar och ange text när du söker efter innehåll.

 • Använd piltangenterna för att navigera i menyer eller på hemskärmen.
 • Tryck på Retur för att välja.
 • Tryck på mellanslagstangenten för att spela upp eller pausa innehåll.
 • Tryck på Escape för att gå tillbaka eller avsluta en app.

Använda mer än ett Bluetooth-tillbehör

Din Apple TV 4K eller Apple TV HD kan hantera flera Bluetooth-tillbehör samtidigt, upp till maximalt dessa:

 • En Siri Remote eller Apple TV Remote*
 • Ett Bluetooth-tangentbord
 • Fyra MFi (Made for iOS) Bluetooth-kontroller (Om du inte även ansluter ett Bluetooth-ljudtillbehör. I så fall kan du endast ansluta en MFi-kontroll.)

Du kan eventuellt parkoppla fler tillbehör, men till slut måste du ta bort parkopplingen för andra tillbehör för att kunna parkoppla nya. En del appar kan låta dig använda en iOS-enhet som en ytterligare kontroll som inte kräver Bluetooth. Om du vill ha hjälp med att använda en iOS-enhet som kontroll i en app kontaktar du apputvecklaren.

Få hjälp

Om ett Bluetooth-tillbehör inte går att ansluta till din Apple TV 4K eller Apple TV HD eller förlorar anslutningen under användningen kan du följa dessa steg. Kontrollera om du behöver hjälp efter varje steg:

 1. Kontrollera att du befinner dig inom räckhåll till din Apple TV och det inte förekommer störningar i området.
 2. Kontrollera att tillbehöret är fulladdat och påslaget.
 3. Kontrollera att mjukvaran på Bluetooth-tillbehöret och din Apple TV är uppdaterade. Ett exempel: Om du har trådlösa Beats-hörlurar, söker du efter uppdateringar av den fasta mjukvaran.
 4. Flytta din Apple TV till en annan plats nära din TV-apparat.
 5. Leta efter ditt tillbehör i Inställningar > Fjärrkontroller och enheter > Bluetooth. Om du ser det men inte kan ansluta till det använder du stegen ovan för att ta bort parkopplingen för tillbehöret. Försök sedan parkoppla det igen.
 6. Om du behöver mer hjälp med att ansluta eller använda ett Bluetooth-tillbehör med din Apple TV kontaktar du tillbehörets tillverkare.

*Apple TV 4K och Apple TV HD levereras med likadan fjärrkontroll överallt. I länder och regioner som har stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra ställen kallas den Apple TV Remote. Siri fungerar med båda fjärrkontrollerna så länge som din Apple TV 4K eller Apple TV HD är inställd på ett språk och ett land eller en region som har stöd för Siri.

Publiceringsdatum: