Potentiella källor som stör Wi-Fi och Bluetooth

Läs mer om hur du minimerar trådlös störning som kan orsaka långsammare prestanda eller att ditt Wi-Fi-nätverk och dina Bluetooth-enheter kopplas från.

Kontrollera trådlös störning om du upplever ett av följande:

 • Låg signalstyrka i Wi-Fi-menyn
 • Långsam anslutning till internet när du använder din Wi-Fi-anslutning
 • Långsammare filöverföring mellan datorer som använder Wi-Fi
 • Oförmåga att koppla en Bluetooth-enhet, till exempel Magic Mouse, Magic Trackpad eller Apple Wireless Keyboard
 • Oregelbunden eller hoppande markörrörelse när du använder en Magic Mouse eller Magic Trackpad
 • Återkommande meddelande om förlorad anslutning när du använder en Bluetooth-enhet

Störningskällor

Dessa saker kan störa Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter om de är i närheten.

Mikrovågsugnar

Om du använder en mikrovågsugn i närheten av datorn, Bluetooth-enheten eller Wi-Fi-basstationen kan det orsaka störningar.

Direct Satellite Service (DSS)

Koaxialkabeln och kontakterna som används av vissa parabolantenner kan orsaka störningar. Sök efter skador på kabeln som kan orsaka radiofrekvensstörning. Försök att byta ut kablarna om du misstänker att en störning förekommer.

Strömkällor

Vissa externa elektroniska källor, till exempel kraftledningar, elektriska järnvägsspår och elverk, kan orsaka störningar. Undvik att placera din AirPort-basstation, AirPort Time Capsule eller Wi-Fi-router nära strömförande ledningar i väggen eller i närheten av ett proppskåp.

Telefonen med 2,4 GHz eller 5 GHz

En trådlös telefon som använder frekvenserna 2,4 GHz eller 5 GHz kan störa trådlösa enheter eller nätverk under samtal.

Trådlös RF-video 

Trådlösa videosändare som använder frekvenserna 2,4 GHz eller 5 GHz kan störa trådlösa enheter eller nätverk.

Trådlösa högtalare

Trådlöst ljud som använder frekvenserna 2,4 GHz eller 5 GHz kan störa använda trådlösa enheter eller nätverk.

Vissa externa skärmar och LCD-displayer

Vissa displayer kan avge harmoniska störningar, speciellt i frekvensen 2,4 GHz mellan kanalerna 11 och 14. Den här störningen kan vara mer kraftfull om du använder en bärbar dator med stängt lock och en ansluten extern skärm. Försök att ändra din åtkomstpunkt till 5 GHz eller en lägre kanal på 2,4 GHz.

Dåligt avskärmade kablar

Externa hårddiskar eller andra enheter med dåligt avskärmade kablar kan störa dina trådlösa enheter. Om det hjälper att koppla från eller stänga av enheten kan du prova att byta ut kabeln som ansluter enheten till datorn.

Andra trådlösa enheter

Andra trådlösa enheter som använder frekvenserna 2,4 GHz eller 5 GHz (mikrovågssändare, trådlösa kameror, babymonitorer, en grannes Wi-Fi-enhet) kan störa Wi-Fi- eller Bluetooth-anslutningar.

 

Vissa enheter anger inte specifikt att de använder sig av frekvenserna 2,4 GHz eller 5 GHz. Vilka frekvenser enheten använder bör finnas i dokumentationen till produkten. De kan kallas för dubbla frekvensband (Dual Band), trådlösa enheter eller Wi-Fi-enheter.

Trådlösa hinder

En enhets placering och husets byggmaterial kan påverka prestanda hos Wi-Fi och Bluetooth. Undvik om möjligt hinder eller flytta Wi-Fi- och Bluetooth-enheterna till en plats där mottagningen är bättre. 

Exempel:

 • Din dator är placerad under ett skrivbord av metall och du försöker använda en trådlös (Bluetooth) mus på skrivbordet. Metallen i skrivbordet kanske avskärmar signalen mellan musen och datorn. Du kanske inte kan koppla enheten till datorn eller markören rör sig oregelbundet.
 • Din AirPort-basstation är på nedervåningen och din dator på övervåningen. Materialet mellan de två våningarna är av betong med armering av metall. Golvet kanske sänker eller blockerar Wi-Fi-signalen från basstationen till datorn. Du kanske upplever långsammare nätverkshastighet, lägre signalstyrka eller så kanske du inte kan ansluta alls till ditt Wi-Fi-nätverk.

Radiofrekvensreflekterande (RF) och absorberande hinder, inklusive följande:

Materialtyp Störningspotential
Trä Låg
Syntetiska material Låg
Glas Låg
Vatten Medel
Tegel Medel
Marmor Medel
Gips Hög
Betong Hög
Skottsäkert glas Hög
Metall Mycket hög

Minska störningar från andra trådlösa enheter

Du kanske måste justera kanalerna som används av dina Wi-Fi-enheter om många trådlösa enheter är anslutna till datorn eller finns i närheten. 

Försök med följande för att minimera störningarna för Wi-Fi-nätverket och Bluetooth-enheterna:

 1. Ändra kanaler i ditt trådlösa nätverk. För AirPort-basstationer eller AirPort Time Capsule, nollställ basstationen så försöker den använda 2,4- och 5 GHz-kanalerna med minst störning när den startas om.
 2. Anslut till ett trådlöst nätverk med frekvensen 5 GHz (om möjligt).
 3. Flytta datorn och Wi-Fi-routern (till exempel din AirPort-basstation) närmare varandra.
 4. Minimera antalet aktiva trådlösa Bluetooth-enheter som är anslutna till datorn eller i närheten.

Trådlös diagnos kan också hjälpa till att utvärdera din Wi-Fi-miljö. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: