Använda appar på din Apple Watch

Installera och hantera appar för Apple Watch.

Apple Watch-appen

Lägga till eller ta bort appar på din Apple Watch

När du ställer in Apple Watch får du välja om du vill installera alla dina appar nu eller senare. Om du väljer Installera alla synkroniseras automatiskt alla appar som finns i din iPhone och är kompatibla med Apple Watch. Om du inte har en app på din iPhone måste du hämta den från App Store först.

Du kan lägga till eller ta bort appar när som helst:

  1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka. 
  2. Bläddra till appen som du vill lägga till eller ta bort.
  3. Tryck på Installera för att lägga till en app på din Apple Watch. 
  4. För att ta bort en app trycker du på den och stänger sedan av Visa app på din Apple Watch.

Allmänna inställningar på en iPhone     

Uppdatera appar på din Apple Watch

Alla appuppdateringar på din iPhone eller framtida appköp installeras automatiskt. Så här aktiverar och inaktiverar du funktionen:

  1. Öppna appen Apple Watch och tryck på fliken Min klocka. 
  2. Tryck på Allmänt och starta eller stäng av Automatisk appinstallation.

     Komplikationsinställningar iPhone

Välj komplikationer för din urtavla

Du kan lägga till komplikationer för din urtavla för vissa tredjepartsappar. Så här visar du vilka tredjepartsappar som har komplikationer du kan använda:

  1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone.
  2. Tryck på fliken Min klocka och tryck sedan på Komplikationer. 

Tryck på Ändra för att hantera dina komplikationer. När du är färdig trycker du på Klar. 

  • Ta bort en komplikation genom att trycka på minussymbolen . Tryck sedan på Ta bort.
  • Lägg till en komplikation genom att trycka på plussymbolen.

När du valt komplikationer kan du lägga till dem till din urtavla. Lär mer om hur du ändrar urtavla.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: