Om din iPod inte startar eller verkar låst

Använd den här artikeln för hjälp med iPod classic, iPod nano och iPod shuffle.

Behöver du hjälp med en iPod touch istället?

Tvinga iPod att starta om

Om iPod inte svarar använder du följande instruktioner* för att tvinga den att starta om:

iPod nano (7:e generationen)

Håll både vilo-/väckningsknappen och hemknappen intryckta tills skärmen stängs av. Vänta på att enheten startar om. Behöver du fortfarande hjälp? Anslut till ström och försök igen.

iPod shuffle

Koppla från enheten från allt. Stäng av iPod med strömbrytaren. (Om du ser grönt ljus vid strömbrytaren är iPod på.) Vänta sedan i 10 sekunder och slå sedan på iPod igen.

iPod classic

Flytta låsknappen hårt till läget av så att du inte ser orange färg bredvid knappen. Därefter håller du menyknappen och mittknappen (eller Välj) intryckta i 8 sekunder eller tills Apple-logotypen visas. 

Behöver du ytterligare hjälp? Gå till nästa avsnitt.

* Läs om hur du tvingar tidigare modeller av iPod att starta om eller ta reda på vilken iPod-modell du har.

Ladda din enhet

Om iPod fortfarande inte svarar kanske den har låg batterinivå. Ladda iPod i minst 30 minuter:

  1. Anslut iPod till laddningskabeln som medföljde din enhet. 
  2. Anslut den andra änden av kabeln till ström: Använd en USB-adapter ansluten till ett vägguttag eller en USB 2.0- eller 3.0-port i en dator (inte ett tangentbord) som är på och inte befinner sig i viloläge. Eller så kan du använda en USB-hubb, dockningsstation eller annat Apple-certifierat tillbehör.
  3. Vänta ett par minuter tills laddningsskärmen visas eller tills statuslampan på din iPod shuffle lyser orange. 

Ser du inte laddningsskärmen eller en orange lampa efter 30 minuter? Följ dessa anvisningar om detta inträffar:

  • Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna. Ta bort skräp från alla portar.
  • Pröva en annan laddningskabel, strömadapter och strömkälla. Använd inte en adapter eller kabel som visar tecken på skada.
  • Om enheten fortfarande inte startar kanske den behöver repareras. Kontakta Apple-supporten.

Behöver du ytterligare hjälp? Gå till nästa avsnitt.

Om iPod startar men fastnar på vägen

Om iPod fortfarande inte svarar, fastnar under start eller konstant visar en Apple-logotyp eller en röd X-symbol gör du följande:

  1. Kontrollera att datorn har den senaste versionen av iTunes.
  2. Om du har en iPod nano eller iPod classic aktiverar du hårddiskläget på iPod.
  3. Öppna iTunes och anslut sedan iPod direkt till din dator.
  4. Hitta din iPod i iTunes och välj sedan Återskapa.

Hitta din iPod i iTunes

Mer hjälp

Publiceringsdatum: