Använda Keynote med Apple Watch

Lär dig hur du använder Apple Watch till att kontrollera din Keynote-presentation.

Presentation visad på iPhone

Kom igång

Det här behöver du:

 • Din parkopplade Apple Watch och iPhone.
 • Keynote för iOS 2.5.3 eller senare på iPhone. Öppna Keynote för iOS 2.5.3 eller senare på iPhone minst en gång innan du använder Keynote på Apple Watch.
 • Keynote på Apple Watch. Använd Apple Watch-appen på iPhone för att installera senaste versionen av Keynote. Kontrollera att appen har blivit installerad genom att öppna Apple Watch-appen på iPhone och tryck sedan på Min klocka > Keynote > Visa app på Apple Watch.

Keynote fungerar bäst med dessa inställningar:

 1. Öppna appen Inställningar på hemskärmen på Apple Watch.
 2. Tryck på Allmänt > Väck skärm.
 3. Aktivera Väck skärm vid handledshöjning.
 4. Under Återuppta till väljer du Föregående aktivitet.

Du kan även kontrollera inställningarna från iPhone:

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka.
 2. Tryck på Allmänt > Väck skärm.
 3. Aktivera Väck skärm vid handledshöjning. 
 4. Under Vid handledshöjning väljer du Återuppta den senaste aktiviteten.

Kontrollera en Keynote-presentation från Apple Watch

Apple Watch kan styra en presentation på iPhone om:

 • iPhone är ansluten till en extern skärm med en adapter eller AirPlay.
 • Det inte finns några presentationsenheter, till exempel en Mac-dator eller en iPad, parkopplade med Keynote för iOS på iPhone.
 • En presentation redan är öppen eller redan spelas upp i Keynote för iOS på iPhone.

Du kan även använda Apple Watch till att styra presentationer på andra enheter, som en Mac-dator, om: 

 • Keynote för iOS är öppet på skärmen för Keynote Remote.
 • Det finns en presentationsenhet, till exempel en Mac-dator eller iPad, parkopplad med Keynote för iOS på iPhone, iPhone inte är ansluten till en extern skärm med en adapter eller AirPlay och du inte har en presentation öppen eller igång i Keynote för iOS på iPhone-enheten.

Lär dig hur du parkopplar en presentationsenhet med Keynote för iOS på iPhone.

Spela upp en presentation eller flytta till nästa diabild eller bygge

När Keynote-presentationen är redo öppnar du Keynote-appen på Apple Watch:

 • Om du behöver starta bildspelet visas uppspelningsknappenuppspelningsknapp. Tryck på Spela för att starta presentationen.
 • När bildspelet spelas upp ser du knappen NästaNästa-knappen. Tryck på Nästa för att gå till nästa diabild eller bygge.

Gå tillbaka eller avsluta en presentation

Tryck och håll ned på skärmen för att visa dessa alternativ:

 • Tryck på tillbakaknappen tillbakaknapp om du vill gå till föregående diabild eller nollställa byggen på den nuvarande diabilden.
 • Tryck på Avsluta-knappen avsluta-knappen om du vill avsluta bildspelet.

Om du väljer Tillbaka ser du både   och Nästa på Apple Watch tills du avslutar Keynote eller Apple Watch går över i viloläge.

Publiceringsdatum: