Använda Bilder och iCloud-bildbibliotek på flera Mac-datorer

Bilder fungerar med iCloud-bildbibliotek så att du kan komma åt dina bilder och videofilmer på alla dina Mac-datorer. 

Med iCloud-bildbibliotek kan du komma åt dina bilder och videoklipp på flera Mac-datorer såväl som på din iPhone, iPad och iPod touch eller på iCloud.com.

Logga bara in på iCloud med samma Apple-ID på alla dina enheter. Du kan slå på iCloud-bildbibliotek i Bilder > Inställningar eller från iCloud-panelen i Systeminställningar. 

När du har loggat in visas dessa alternativ i programmet Bilder på alla dina Mac-datorer:

 • Alla ursprungliga bilder och videofilmer
 • Alla mappar och album
 • Smarta album
 • Namn och ansikten i albumet Personer
 • Nyckelord
 • Minnen
 • Nyckelfotourval

Dessa objekt är bara tillgängliga på Mac-datorn där de skapades:

 • Böcker, kort och kalendrar 
 • Bildspel 
 • Genvägar till nyckelord
 • Oanvända nyckelord 
 • Det senast importerade albumet (det här albumet innehåller bilder som du senast importerade på en specifik Mac-dator)

Dina bilder och videoklipp måste lagras i Bilder-biblioteket och kunna nås via iCloud-bildbibliotek. 

Publiceringsdatum: