Om en Time Machine-säkerhetskopiering tar längre tid än förväntat

Det kan ta längre tid att genomföra en Time Machine-säkerhetskopiering om många filer har ändrats eller om den föregående säkerhetskopieringen avbröts.

Du kan använda Time Machine-menyn för att kontrollera förloppet för säkerhetskopieringen. Medan Time Machine säkerhetskopierar dina data visas aktuella uppgifter vid indikatorn Säkerhetskopierar:

Om du ser ett varningsmeddelande i Time Machine-menyn eller om du inte kan säkerhetskopiera alls läser du Om du inte kan säkerhetskopiera eller återskapa Mac-datorn med Time Machine.

Om Time Machine-säkerhetskopieringen fungerar men tar längre tid än förväntat kontrollerar du följande:

Din första säkerhetskopia

Första gången du säkerhetskopierar din Mac med Time Machine kan det ta lång tid. Det beror på att Time Machine kopierar det mesta av eller all information på Mac-datorn till den första säkerhetskopian. Du kan fortsätta använda Mac-datorn medan Time Machine arbetar i bakgrunden med att säkerhetskopiera dina data. 

När den första säkerhetskopieringen är slutförd arbetar Time Machine i bakgrunden med att säkerhetskopiera endast de filer som har ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen. Det betyder att nästa säkerhetskopiering ofta går snabbare.

Om du vill pausa en säkerhetskopiering och slutföra den senare kan du välja Hoppa över den här säkerhetskopieringen i Time Machine-menyn. Time Machine försöker automatiskt att säkerhetskopiera senare igen. Om du vill starta säkerhetskopieringen manuellt väljer du Säkerhetskopiera nu från menyn. 

Säkerhetskopiera stora ändringar

Vissa säkerhetskopior kan ta längre tid än andra om du har gjort ändringar i många filer eller ändringar i stora filer sedan den senaste säkerhetskopieringen. Det kan hända att ”Förbereder” visas i Time Machine-menyn under en längre tidsperiod när detta händer. Till exempel:

  • När din enhet för säkerhetskopiering inte är tillgänglig (till exempel när du reser, om enheten för säkerhetskopiering inte är ansluten eller om den är avstängd) kan inte Time Machine säkerhetskopiera dina filer. Om du använder Mac-datorn under flera dagar utan tillgång till din enhet för säkerhetskopiering kan det ta längre tid nästa gång enheten är tillgänglig.
  • Om du har använder ett virtualiseringsprogram på din dator, till exempel Parallels eller VMWare, kan den programvaran skapa en stor skivavbild eller liknande fil för att lagra data som hör till andra operativsystem. Time Machine kan försöka säkerhetskopiera hela skivavbilden även om du endast ändrat en del filer. För bästa resultat kontrollerar du att din programvara är uppdaterad. Gå sedan till leverantörens supportwebbplats för mer information om hur du använder Time Machine med dessa program. Om du vill att Time Machine ska hoppa över dessa filer kan du även ställa in till Time Machine till att inte ta med dessa vid säkerhetskopieringen.
  • Om du nyligen har installerat ny programvara eller uppgraderat macOS kan det ta längre tid att slutföra nästa säkerhetskopiering. När Time Machine har slutfört säkerhetskopieringen av din nya programvara bör säkerhetskopieringarna gå snabbare igen. 
  • Om du avbröt eller oväntat avslutade den förra säkerhetskopieringen kan Time Machine ta längre tid nästa gång den säkerhetskopierar dina filer. Detta kan även hända om du inte stänger av din Mac på rätt sätt eller inte matar ut en skiva innan du kopplar ur den.

Nätverkshastighet

Om du säkerhetskopierar via ett wifi-nätverk kontrollerar du att din wifi-åtkomstpunkt eller router finns i närheten. En anslutning till ett wifi-nätverk kan bli långsammare när Mac-datorn är långt bort från routern. Du kan få en bättre bild av hur stark den trådlösa nätverkssignalen är genom att titta i wifi-menyn. Kontrollera vid behov om det finns problem med den trådlösa anslutningen.

Antivirusprogram

Om du använder antivirusprogram på din Mac kontrollerar du om programvaran behöver uppdateras. Om det verkar störa säkerhetskopieringen av din dator kan du prova att utelämna Time Machine-enheten från virussökningen. Läs dokumentationen som medföljde antivirusverktyget eller kontakta verktygets tillverkare för mer information.

Kontrollera enheterna

Det kan gå långsammare att säkerhetskopiera om det finns ett problem med någon av enheterna som du säkerhetskopierar eller med enheten där säkerhetskopian sparas. 

Om du använder en AirPort Time Capsule kan du få den att verifiera den inbyggda skivenheten:

  1. Koppla från AirPort Time Capsule från strömkällan.
  2. Vänta i tio sekunder och anslut sedan AirPort Time Capsule till strömmen igen.

    Om den inbyggda enheten på din Time Capsule fungerar tänds en grön lampa. Om det uppstått ett problem blinkar lampan gult. Öppna AirPort-verktyget och anslut din Time Capsule för att läsa mer om problemet. Om du inte kan lösa problemet kan du behöva radera enheten med AirPort-verktyget efter att du skapat en ny säkerhetskopia med hjälp av Time Machine och en annan hårddisk. Om du inte kan radera enheten kan din Time Capsule behöva service.

För andra typer av hårddiskar öppnar du Time Machine-inställningarna och inaktiverar Time Machine. Sedan använder du Skivverktyg för att granska din startskiva, dina externa enheter för säkerhetskopiering och eventuella andra hårddiskar som säkerhetskopieras. Du kan slå på Time Machine igen efter att enheterna har kontrollerats eller reparerats. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: