Om en Time Machine-säkerhetskopiering tar längre tid än förväntat

Din första säkerhetskopia kan ta lång tid. Det beror på antalet filer som ska säkerhetskopieras.

Så här får du bäst Time Machine-prestanda

Efter den första Time Machine-säkerhetskopian borde alla framtida säkerhetskopior gå fortare eftersom Time Machine endast säkerhetskopierar ändringarna sedan föregående säkerhetskopieringstillfälle. Prova dessa lösningar om de flesta säkerhetskopior tar längre tid än förväntat.

Uppgradera till macOS Big Sur

macOS Big Sur förbättrar Time Machine-prestandan avsevärt när den används med en APFS-formaterad säkerhetskopieringsdisk. Du får den här fördelen automatiskt efter att du har skapat en ny säkerhetskopieringsdisk i Big Sur.

Följ dessa steg om du säkerhetskopierar till samma disk som du använde innan du uppgraderade till Big Sur:

  1. Välj din säkerhetskopieringsdisk i Finder.
  2. Välj Arkiv > Visa info i menyfältet och leta efter informationen markerad som Format. 
  3. Använd Skivverktyg för att radera säkerhetskopieringsdisken om formatet inte är APFS, men du vill ha bättre Time Machine-prestanda i Big Sur. Detta raderar säkerhetskopior och andra data på den disken permanent. 
  4. Ställ in Time Machine för att använda säkerhetskopieringsdisken igen. Efter den första säkerhetskopian bör framtida säkerhetskopior gå fortare.

Söka efter stora filer som uppdateras ofta

Vissa appar lagrar data i ovanligt stora filer som uppdateras ofta. Det kan vara tidskrävande att säkerhetskopiera sådana filer. Prova dessa lösningar:

  • Uppgradera till macOS Big Sur och en APFS-formaterad säkerhetskopieringsdisk enligt beskrivningen ovan.
  • Du kan också kontakta apputvecklaren för att få reda på hur du på bästa sätt använder deras app med Time Machine. 
  • Du kan också utelämna stora filer från säkerhetskopian: öppna Time Machine-inställningarna, klicka på Alternativ och sedan på knappen Lägg till (+) för att utelämna en fil eller mapp.

Med funktionen Minska plotter på din Mac kan du identifiera stora filer och visa när du använde dem senast.

Söka efter appar som belastar säkerhetskopian

Använd din Time Machine-säkerhetskopia endast för Time Machine. Vissa appar, till exempel antivirusprogram, kan belasta din säkerhetskopieringsdisk eftersom den ofta kommer åt den för att hitta eller spara objekt. Ta reda på om appens inställningar kan förhindra det.

Kontrollera din nätverksprestanda

Om du använder Time Machine-säkerhetskopian via ett nätverk påverkas säkerhetskopieringshastigheten av nätverkets prestanda. Om du har dålig wifi-anslutning kan du analysera din trådlösa omgivning för att identifiera problemet. Du kan få bättre prestanda genom att ansluta säkerhetskopieringsdisken direkt till din Mac.

Felsöka säkerhetskopieringsdisken

Time Machine borde meddela dig när den inte kan slutföra en säkerhetskopia på grund av ett problem med säkerhetskopieringsdisken, men du kan felsöka din disk med Skivverktyg när som helst. 

Publiceringsdatum: