Grundläggande om Mac: Time Machine säkerhetskopierar din Mac-dator

Time Machine är den inbyggda säkerhetskopieringsfunktionen i OS X. Programmet gör en kopia av alla dina filer och kommer ihåg hur systemet såg ut på en viss dag så att du kan göra ett återbesök på Mac-datorn så som den var i det förflutna.

Konfigurera Time Machine

Innan du använder Time Machine måste du välja ett säkerhetskopieringsmål. Du kan säkerhetskopiera dina filer till:

 • en extern hårddisk (säljs separat) som är ansluten till en USB-, FireWire- eller ThunderBolt-port på Mac-datorn
 • en extern hårddisk (säljs separat) som är ansluten till en USB-port på en AirPort Extreme 802.11ac
 • en AirPort Time Capsule eller OS X Server i nätverket

I Time Machine sparas säkerhetskopiorna för varje timme under 24 timmar, dagliga säkerhetskopior sparas för den senaste månaden och säkerhetskopior för varje vecka. De äldsta säkerhetskopiorna raderas när enheten med säkerhetskopian blir full.

Använda Time Machine med externa enheter

Det är lika enkelt att konfigurera Time Machine som att ansluta en extern enhet till Mac-datorn. När du ansluter en tom enhet till Mac-datorn och inte har angett en säkerhetskopieringsenhet än, får du frågan i Time Machine om du vill använda den för säkerhetskopiering.

 1. Klicka på Använd som hårddisk för säkerhetskopiering om du vill välja den här enheten som säkerhetskopieringsmål.
 2. Markera alternativet Kryptera säkerhetskopior om du vill hindra andra användare från att komma åt din säkerhetskopia utan lösenord.

Time Machine-enheten måste formateras som Mac OS X Extended (journalförd). Om du väljer du en NTFS- eller FAT-formaterad enhet uppmanar Time Machine dig att formatera om enheten. Viktigt! Vid en omformatering raderas alla filer på målenheten. Om du inte är säker på om du vill radera enheten som du anslöt, är det bäst att välja en annan enhet.

Använda Time Machine med en AirPort Time Capsule

Om du har en AirPort Time Capsule i nätverket kan du använda den som hårddisk för säkerhetskopiering med Time Machine. Först måste du konfigurera AirPort Time Capsule-enheten. Läs handboken som medföljde AirPort Time Capsule för mer information om att använda enheten i nätverket. När du har ställt in AirPort Time Capsule-enheten följer du de här anvisningarna för att välja den som säkerhetskopieringsmål.

 1. Öppna Time Machine-inställningarna och klicka på Välj hårddisk. 
 2. På bladet som visas väljer du AirPort Time Capsule-enheten som du vill använda som säkerhetskopieringsmål.
 3. Markera alternativet Kryptera säkerhetskopior om du vill hindra andra användare från att komma åt din säkerhetskopia utan lösenord.

Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering sker automatiskt när Time Machine-enheten är tillgänglig.

Om den första säkerhetskopieringen

Den första säkerhetskopieringen kan ta ett tag, beroende på hur många filer som finns på startskivan. Det går att fortsätta att använda Mac-datorn även medan Time Machine säkerhetskopierar. Time Machine visar ett meddelande efter att den första säkerhetskopian är klar eller om det inträffar några problem under den inledande säkerhetskopieringen.

Om du använder en AirPort Time Capsule kan den första säkerhetskopian bli klar snabbare om du låter datorn vara i samma rum som AirPort Time Capsule-enheten. Det kan också gå fortare att skapa den första säkerhetskopian om du ansluter en Ethernet-kabel mellan Mac-datorn och någon av Ethernet-portarna på AirPort Time Capsule.

Automatiska säkerhetskopior

När den första säkerhetskopian är klar säkerhetskopierar Time Machine automatiskt de filer som har ändrats på Mac-datorn sedan den senaste säkerhetskopian gjordes. Dessa säkerhetskopieringar görs närhelst en anslutning mellan Mac-datorn och säkerhetskopieringsmålet är tillgänglig. Det finns till och med en funktion i Power Nap som gör att Mac-datorn kan utföra dessa säkerhetskopieringar medan den är i viloläge.

Time Machine-menyn i menyraden anger när en säkerhetskopiering pågår i bakgrunden. När en säkerhetskopiering pågår visas en extra pil i menysymbolen.

   
overksam säkerhetskopiering
pågår
kan inte säkerhetskopiera

Du kan kontrollera säkerhetskopieringens status genom att klicka på Time Machine-symbolen i menyraden. Om en Time Machine-symbol som indikerar ett möjligt problem visas, klickar du på symbolen för att få information om vad som hindrar Time Machine från att göra en säkerhetskopia.

Du kan också starta en Time Machine-säkerhetskopiering manuellt genom att välja Säkerhetskopiera nu från Time Machine-menyn i menyraden. Välj den här menyn medan du trycker på alternativtangenten om du vill se fler alternativ: verifiera enheten för säkerhetskopiering eller växla manuellt till en annan enhet för säkerhetskopiering.

Återskapa data från en Time Machine-säkerhetskopia

Med Time Machine går det att gå ”bakåt i tiden” och återskapa filer, versioner av filer eller hela systemet. Om Time Machine varnar för att Time Machine-enheten för säkerhetskopiering inte kan hittas, kontrollerar du att den är ansluten och monterad.

Återskapa specifika filer eller mappar

Växla till Finder och välj sedan Gå in i Time Machine från Time Machine-menyn så att du kan se tidigare versioner av filer och mappar.

 • Gå direkt till en viss tidpunkt genom att använda tidslinjen till höger i fönstret. Tidslinjen visar tidsstämplar för alla säkerhetskopior som finns på enheten för säkerhetskopiering. Om du inte är säker på när du förlorade eller ändrade en fil, kan du använda bakåtpilen och be Time Machine backa tiden och visa när mappen senast ändrades.
 • Du kan också söka efter en fil från ett Finder-fönster. Gå in i Time Machine från Finder. Ange sedan ett sökbegrepp i sökfältet i Finder-fönstret. Använd bakåtpilen och låt Time Machine söka igenom säkerhetskopiorna efter sökbegreppet.
 • Om du vill återskapa en fil markerar du filen/mappen och klickar på knappen Återskapa. Filen kopieras automatiskt till skrivbordet eller en lämplig mapp.  Om det finns en fil med samma namn som filen du återskapar på samma ställe, blir du ombedd att välja vilken fil du vill behålla eller om du vill behålla båda. Högerklicka eller kontrollklicka på en fil i Time Machine-fönstret om du vill se fler alternativ.
 • Om du inte är säker på att du återskapar rätt version av en fil kan du förhandsgranska filens innehåll först med hjälp av Överblick. Du förhandsgranskar filen genom att markera den och trycka på mellanslagstangenten.

Återskapa och återgå inuti program

Du kan också återgå till tidigare versioner av dokumenten inuti program. I program som stöder den här funktionen kan du öppna en fil som du vill återställa och göra något av följande:

 • Välj Gå in i Time Machine från Time Machine-menyn 
 • Välj Arkiv > Återgå till > Bläddra bland alla versioner
 • Klicka på symbolen för Time Machine i Dock

Läs mer

Läs mer om Time Machine genom att klicka på knappen Hjälp i Time Machine-panelen i Systeminställningar. Du kan också söka efter ”säkerhetskopia” från hjälpmenyn om du vill läsa mer om dessa funktioner:

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: