Säkerhetskopiera din Mac med Time Machine

Läs om att skapa en säkerhetskopia av dina filer på din Mac.

Använd Time Machine, den inbyggda säkerhetskopieringsfunktionen i din Mac, för att automatiskt säkerhetskopiera din personliga information, inklusive appar, musik, foton, e-post och dokument. Med en säkerhetskopia kan du återställa filer som togs bort eller som gick förlorade eftersom hårddisken (eller SSD) i din Mac behövde raderas eller bytas ut. Läs om hur du återskapar din Mac från en säkerhetskopia.

Skapa en Time Machine-säkerhetskopia

Om du vill skapa säkerhetskopior med Time Machine behöver du bara en extern lagringsenhet. När du har anslutit lagringsenheten och valt den som din hårddisk för säkerhetskopiering skapar Time Machine automatiskt säkerhetskopior timvis under de senaste 24 timmarna, dagliga säkerhetskopior under den senaste månaden och veckovisa säkerhetskopior för alla tidigare månader. De äldsta säkerhetskopiorna raderas när skivan med säkerhetskopian är full.

Anslut en extern lagringsenhet

Anslut en av följande externa lagringsenheter som säljs separat. Läs mer om hårddiskar för säkerhetskopiering som du kan använda med Time Machine.

 • Extern enhet ansluten till din Mac, som en usb-enhet eller Thunderbolt-enhet
 • Nätverksansluten lagringsenhet (NAS) som stöder Time Machine över SMB
 • Mac delad som Time Machine-målplats för säkerhetskopiering
 • AirPort Time Capsule, eller extern enhet ansluten till en AirPort Time Capsule eller AirPort Extreme-basstation (802.11ac)

Välj din lagringsenhet som säkerhetskopia

 1. Öppna Time Machine-inställningarna från Time Machine-menyn  i menyraden. Som alternativ kan du välja Apple-menyn  > Systeminställningar och sedan klicka på Time Machine.
 2. Klicka på Välj hårddisk för säkerhetskopiering.
  Fönster i macOS för Systeminställningar för Time Machine
 3. Välj din hårddisk för säkerhetskopiering från listan över tillgängliga hårddiskar. För att göra din säkerhetskopia tillgänglig endast för användare som har lösenordet till säkerhetskopian kan du välja Kryptera säkerhetskopior. Klicka sedan på Använd skiva:
  Fönster i macOS för Systeminställningar i Time Machine med hårddiskväljare för säkerhetskopiering

Om skivan som du valt inte är formaterad som krävs av Time Machine uppmanas du att radera skivan först. Gå vidare genom att klicka på Radera. Detta raderar all information på hårddisken för säkerhetskopiering. 

Få behändiga automatiska säkerhetskopior

När du har valt en hårddisk för säkerhetskopiering börjar Time Machine omedelbart att göra periodvisa säkerhetskopior automatiskt och utan att du vidtar ytterligare åtgärder. Den första säkerhetskopian kan ta lång tid men du kan fortsätta använda din Mac när en säkerhetskopiering pågår. Eftersom Time Machine bara säkerhetskopierar de filer som har ändrats sedan föregående säkerhetskopieringstillfälle, kommer framtida säkerhetskopieringar att gå fortare.

Du kan starta en säkerhetskopiering manuellt genom att välja Säkerhetskopiera nu från Time Machine-menyn  i menyraden. Använd samma meny till att kontrollera statusen för en säkerhetskopia eller hoppa över en säkerhetskopiering som pågår.


Läs mer

 • Läs om andra metoder för att säkerhetskopiera och återskapa filer
 • Om du säkerhetskopierar till flera hårddiskar kan du trycka på och hålla ned tangenten Alternativ och sedan välja Bläddra bland andra skivor för säkerhetskopiering från Time Machine-menyn.
 • Om du vill utesluta objekt från säkerhetskopian öppnar du Time Machine-inställningarna, klickar på Alternativ och sedan på knappen Lägg till (+). Välj sedan objektet som du vill utesluta. Om du inte längre vill utesluta ett objekt, till exempel en extern hårddisk, markerar du objektet och klickar på knappen Ta bort (–).
 • Om du använder Time Machine för att säkerhetskopiera en nätverksskivavbild kan du kontrollera dessa säkerhetskopior för att försäkra dig om att de är i gott skick. Håll Alternativ intryckt och välj sedan Kontrollera säkerhetskopiorna från Time Machine-menyn. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: