Använda Time Machine för att säkerhetskopiera eller återskapa Mac-datorn

Med Time Machine säkerhetskopieras alla dina filer till en extern hårddisk så att du kan återskapa dem senare eller titta på tidigare versioner.

Konfigurera Time Machine

Time Machine är en inbyggd säkerhetskopieringsfunktion i OS X. Du behöver bara ha någon av dessa externa lagringslösningar (säljs separat) för att kunna använda den:

 • Extern hårddisk som är ansluten till en USB-, FireWire- eller Thunderbolt-port på datorn
 • Time Capsule eller OS X Server i nätverket
 • Extern hårddisk som är ansluten till USB-porten på en AirPort Extreme-basstation (802.11ac) i nätverket  

När du ansluter en extern hårddisk direkt till Mac-datorn kan du bli tillfrågad om du vill använda enheten för att säkerhetskopiera med Time Machine. Klicka på Använd som hårddisk för säkerhetskopiering. Om du markerar alternativet för kryptering är det bara användare som har lösenordet som kan komma åt dina säkerhetskopior.


Om Time Machine inte ber dig välja en hårddisk för säkerhetskopiering:

 1. Öppna Time Machine-inställningarna från Time Machine-menyn Time Machine-symbolen i menyraden. Som alternativ kan du välja Apple-menyn > Systeminställningar och sedan klicka på Time Machine.
 2. Klicka på alternativet Välj hårddisk för säkerhetskopiering.
 3. Välj en extern hårddisk, Time Capsule eller någon annan lagringslösning från listan och klicka sedan på Använd skiva.
 4. När du väljer en hårddisk för säkerhetskopiering kan du vid behov klicka på ”Lägg till eller ta bort säkerhetskopieringsskiva” om du till exempel vill ha fler hårddiskar som en extra säkerhetsåtgärd.

Time Machine-inställningar

Säkerhetskopiera med Time Machine

När du konfigurerar Time Machine skapar den automatiskt säkerhetskopior varje timme under de senaste 24 timmarna, dagliga säkerhetskopior för den senaste månaden, samt veckovisa säkerhetskopior för alla tidigare månader. De äldsta säkerhetskopiorna raderas när enheten med säkerhetskopian är full.

 • Om du vill säkerhetskopiera direkt istället för att vänta på nästa automatiska säkerhetskopiering, väljer du Säkerhetskopiera nu från Time Machine-menyn Time Machine-symbolen.
 • Om du vill stänga av de automatiska säkerhetskopiorna slår du av Time Machine i Time Machine-inställningarna. Du kan fortfarande säkerhetskopiera manuellt genom att välja Säkerhetskopiera nu från Time Machine-menyn.
 • Om du vill göra ett uppehåll i säkerhetskopieringen, väljer du Stoppa säkerhetskopiering från Time Machine-menyn. Välj Säkerhetskopiera nu när du vill återuppta processen.
 • Du kan kontrollera säkerhetskopieringens status från Time Machine-menyn. Symbolen visar när Time Machine säkerhetskopierar Pågår, overksam i väntan på nästa automatiska säkerhetskopiering Overksam eller inte kan slutföra säkerhetskopieringen Kan inte säkerhetskopieraKan inte säkerhetskopiera.
 • Om du vill utesluta objekt från säkerhetskopian öppnar du Time Machine-inställningarna från Time Machine-menyn, klickar på Alternativ och sedan på Lägg till  . Välj sedan objektet som du vill utesluta.  

 

     
 

Den första säkerhetskopian kan ta lång tid, beroende på hur många filer du har. Du kan fortsätta att använda Mac-datorn medan en säkerhetskopiering pågår. Vissa Mac-datorer kan säkerhetskopiera även i viloläge. Eftersom Time Machine bara säkerhetskopierar de filer som har ändrats sedan föregående säkerhetskopieringstillfälle, kommer framtida säkerhetskopieringar att gå fortare. 

Återskapa från en Time Machine-säkerhetskopia

Återskapa specifika filer:

 1. Välj Gå in i Time Machine från Time Machine-menyn Time Machine-symbolen. Du kan också klicka på Time Machine i Dock.
 2. Leta reda på filerna som ska återskapas:
  • Använd tidslinjen i skärmens kant för att visa filerna i Time Machine-säkerhetskopian som de såg ut vid ett visst datum och en viss tid. Tidslinjen kan också innehålla lokala ögonblicksbilder.
  • Använd upp- och nedpilarna på skärmen för att gå till det senaste tillfälle då innehållet i fönstret ändrades. Du kan också använda sökfältet i ett fönster för att leta reda på en fil och sedan gå vidare genom tidslinjen medan du fokuserar på ändringarna i just den filen.
  • Välj en fil och tryck på mellanslagstangenten om du vill förhandsvisa filen och kontrollera att det är rätt fil. 
 3. Klicka på Återskapa om du vill återskapa den valda filen eller kontrollklicka om du vill se fler alternativ.

Återskapa allt:

 • Om du vill återskapa allt i Time Machine-säkerhetskopian använder du OS X Återställning.
 • Om du vill kopiera filerna, inställningarna och OS X-användarkontona i säkerhetskopian till en annan Mac-dator använder du Flyttassistenten.

Läs mer

 • Time Machine aviserar dig om en säkerhetskopia inte kan slutföras. Du kan kontrollera att en säkerhetskopia fungerar genom att hålla ned alternativtangenten och sedan välja Kontrollera säkerhetskopiorna från Time Machine-menyn. Läs om vad du kan göra om du inte kan säkerhetskopiera eller återskapa med Time Machine.
 • Om du säkerhetskopierar till flera hårddiskar kan du växla dem innan du går in i Time Machine. Håll ned alternativtangenten och välj sedan Bläddra på andra skivor för säkerhetskopiering från Time Machine-menyn.
 • Om du använder Time Capsule kan den första säkerhetskopian gå snabbare att framställa om enheten finns i samma rum som Mac-datorn eller om den ansluts direkt till datorn med en Ethernet-kabel. Läs mer.
 • När du har valt hårddisk för säkerhetskopiering kan den använda samma symbol i Finder   som den som visas i Time Machine-inställningarna eller en annan. Du kan ändra symbolen om du vill. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: