Så här använder du Time Machine för att säkerhetskopiera eller återskapa Mac-datorn

Med Time Machine säkerhetskopieras alla dina filer till en extern lagringsenhet så att du kan återskapa dem senare eller titta på tidigare versioner.

Konfigurera Time Machine

Time Machine är en inbyggd funktion för säkerhetskopiering i din Mac. Du behöver en extern lagringsenhet som säljs separat för att använda det:

När du ansluter en extern hårddisk direkt till Mac-datorn kan du bli tillfrågad om du vill använda enheten för att säkerhetskopiera med Time Machine:

Välj Kryptera hårddisken (rekommenderas) och klicka sedan på Använd som hårddisk för säkerhetskopiering. En krypterad säkerhetskopia kan bara användas av användare med rätt lösenord. Läs mer om att hålla skivan för säkerhetskopiering säker.

Om Time Machine inte ber dig välja en hårddisk för säkerhetskopiering när du ansluter enheten till din Mac:

 1. Öppna Time Machine-inställningarna från Time Machine-menyn Time Machine-symbolen i menyraden. Som alternativ kan du välja Apple-menyn () > Systeminställningar och sedan klicka på Time Machine.
 2. Klicka på Välj hårddisk för säkerhetskopiering, Välj hårddisk eller Ta bort säkerhetskopieringsskiva.
 3. Välj en hårddisk för säkerhetskopiering i listan och klicka sedan på Använd skiva.
 4. Om du vill ha ett ännu starkare säkerhetskopieringsskydd och ökad bekvämlighet kan du upprepa de här stegen och lägga till ännu en hårddisk för säkerhetskopiering. Du kan till exempel ha en hårddisk för säkerhetskopiering hemma och en annan på jobbet.

Säkerhetskopiera med Time Machine

När du konfigurerar Time Machine skapar den automatiskt säkerhetskopior varje timme under de senaste 24 timmarna, dagliga säkerhetskopior för den senaste månaden, samt veckovisa säkerhetskopior för alla tidigare månader. De äldsta säkerhetskopiorna raderas när skivan med säkerhetskopian är full.

 • Om du vill säkerhetskopiera direkt istället för att vänta på nästa automatiska säkerhetskopiering, väljer du Säkerhetskopiera nu från Time Machine-menyn Time Machine-symbolen i menyfältet.
 • Om du vill stänga av den automatiska säkerhetskopieringen öppnar du Time Machine-inställningarna och avmarkerar Säkerhetskopiera automatiskt (macOS Sierra eller senare) eller avaktiverar Time Machine (OS X El Capitan eller tidigare). Du kan fortfarande säkerhetskopiera manuellt genom att välja Säkerhetskopiera nu från Time Machine-menyn.
 • För att avbryta en pågående säkerhetskopiering väljer du Hoppa över denna säkerhetskopiering (eller Sluta säkerhetskopiera) från Time Machine-menyn. 
 • Du kan kontrollera säkerhetskopieringens status från Time Machine-menyn. Symbolen visar när Time Machine säkerhetskopierar Pågår, overksam i väntan på nästa automatiska säkerhetskopiering Overksam eller inte kan slutföra säkerhetskopieringen Kan inte säkerhetskopieraKan inte säkerhetskopiera.
 • Om du vill utesluta objekt från säkerhetskopian öppnar du Time Machine-inställningarna från Time Machine-menyn, klickar på Alternativ och sedan på Lägg till (+). Välj sedan objektet som du vill utesluta. Om du vill sluta att utesluta ett objekt som en extern hårddisk, markerar du objektet och klickar på Ta bort (–).

 

     
 

Den första säkerhetskopian kan ta lång tid, beroende på hur många filer du har. Du kan fortsätta att använda Mac-datorn medan en säkerhetskopiering pågår. Vissa Mac-datorer kan säkerhetskopiera även i viloläge. Eftersom Time Machine bara säkerhetskopierar de filer som har ändrats sedan föregående säkerhetskopieringstillfälle, kommer framtida säkerhetskopieringar att gå fortare. 

Återskapa specifika objekt från en Time Machine-säkerhetskopia

 1. Öppna ett fönster för det objekt du vill återskapa. Till exempel:
  • Öppna mappen Dokument om du vill återskapa en fil som du tagit bort av misstag ur mappen Dokument.
  • Öppna inkorgen i Mail om du vill återskapa ett e-postmeddelande.
  • Om du använder en app som automatiskt sparar dokumentversioner när du arbetar med dem kan du öppna ett dokument och sedan använda Time Machine för att återskapa tidigare versioner av det dokumentet.
 2. Välj Gå in i Time Machine från Time Machine-menyn Time Machine-symbolen. Du kan också klicka på Time Machine i Dock. Det här exemplet visar Time Machine för mappen Dokument:
 3. Leta reda på objekten som ska återskapas:
  • Använd tidslinjen i skärmens kant för att visa objekten i Time Machine-säkerhetskopian som de såg ut vid ett visst datum och en viss tid. Tidslinjen kan också innehålla lokala ögonblicksbilder.
  • Använd upp- och nedpilarna på skärmen för att gå till det senaste tillfälle då innehållet i fönstret ändrades. Du kan också använda sökfältet i ett fönster för att leta reda på ett objekt och sedan gå vidare genom tidslinjen medan du fokuserar på ändringarna i just det objektet.
  • Välj ett objekt och tryck på mellanslagstangenten om du vill förhandsvisa det och kontrollera att det är rätt objekt. 
 4. Klicka på Återskapa om du vill återskapa det valda objektet eller kontrollklicka om du vill se fler alternativ.

Återskapa allt från en Time Machine-säkerhetskopia

Vill du återskapa hela din Mac-dator använder du verktyget Återskapa från Time Machine-säkerhetskopia i Återställning i macOS. Den skiva du återskapar är raderad innan du tar emot macOS och annat innehåll på din Time Machine-säkerhetskopia.

Om du endast vill kopiera filerna, inställningarna eller användarkontona använder du Flyttassistent.

Läs mer

 • Läs om vad du kan göra om du inte kan säkerhetskopiera eller återskapa med Time Machine.
 • Om du säkerhetskopierar till flera hårddiskar kan du växla dem innan du går in i Time Machine. Håll ned alternativtangenten och välj sedan Bläddra på andra skivor för säkerhetskopiering från Time Machine-menyn.
 • Om du använder Time Machine för att säkerhetskopiera en lagringsenhet i nätverket kan du verifiera de säkerhetskopieringarna för att säkerställa att de är i gott skick: Håll ned alternativtangenten och välj sedan Kontrollera säkerhetskopiorna från Time Machine-menyn. 
 • När du har valt hårddisk för säkerhetskopiering kan den använda samma symbol i Finder   som den som visas i Time Machine-inställningarna eller en annan. Du kan ändra symbolen
 • I OS X Lion 10.7.3 eller senare kan du starta från din Time Machine-skiva om det behövs. Håll ned alternativtangenten när din Mac startas. När du ser skärmen Starthanteraren, väljer du ”EFI Boot” som startskiva.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: