Säkerhetskopiera din Mac med Time Machine

Läs om att skapa en säkerhetskopia av dina filer på din Mac.

Du kan använda Time Machine, den inbyggda säkerhetskopieringsfunktionen på din Mac, till att automatiskt säkerhetskopiera alla dina filer, inklusive appar, musik, bilder, e-postmeddelanden, dokument och systemfiler. När du har en säkerhetskopia kan du återskapa filer från din säkerhetskopia om de ursprungliga filerna någonsin raderas från din Mac eller om din hårddisk (eller SSD-enhet) på Mac-datorn raderas eller ersätts.

Skapa en Time Machine-säkerhetskopia

Om du vill skapa säkerhetskopior med Time Machine behöver du bara en extern lagringsenhet. När du har anslutit enheten och valt den som din hårddisk för säkerhetskopiering skapar Time Machine automatiskt säkerhetskopior timvis under de senaste 24 timmarna, dagliga säkerhetskopior under den senaste månaden och veckovisa säkerhetskopior för alla tidigare månader. De äldsta säkerhetskopiorna raderas när skivan med säkerhetskopian är full.

Anslut en extern lagringsenhet

Anslut en av följande externa lagringsenheter som säljs separat. Läs mer om hårddiskar för säkerhetskopiering som du kan använda med Time Machine.

 • Extern enhet ansluten till din Mac, som en usb-, Thunderbolt- eller FireWire-enhet
 • Extern disk som är ansluten till en AirPort Extreme-basstation (802.11ac) eller AirPort Time Capsule
 • AirPort Time Capsule
 • Mac delad som Time Machine-målplats för säkerhetskopiering
 • Nätverksansluten lagringsenhet (NAS) som stöder Time Machine över SMB

Välj din lagringsenhet som säkerhetskopia

När du ansluter en extern enhet direkt till Mac-datorn kan du bli tillfrågad om du vill använda enheten för att säkerhetskopiera med Time Machine. Välj Kryptera hårddisken (rekommenderas) och klicka sedan på Använd som hårddisk för säkerhetskopiering.

En krypterad säkerhetskopia kan bara användas av användare med rätt lösenord. Läs mer om att skydda hårddisken för säkerhetskopiering.

Varning! Vill du använda den här hårddisken till att säkerhetskopiera med Time Machine?

Om du inte uppmanas att använda din hårddisk i Time Machine följer du dessa steg för att lägga till den manuellt:

 1. Öppna Time Machine-inställningarna från Time Machine-menyn Time Machine-symbolen i menyraden. Som alternativ kan du välja Apple-menyn () > Systeminställningar och sedan klicka på Time Machine.
 2. Klicka på Välj hårddisk för säkerhetskopiering (eller Välj hårddisk eller Ta bort säkerhetskopieringsskiva):
  Time Machine-inställningsfönster
 3. Välj din externa enhet från listan över tillgängliga hårddiskar. Sedan väljer du Kryptera säkerhetskopior (rekommenderat) och klickar på Använd skiva:

Om skivan som du valt inte är formaterad som krävs av Time Machine uppmanas du att radera skivan först. Gå vidare genom att klicka på Radera. Detta raderar all information på hårddisken för säkerhetskopiering. 

Få behändiga automatiska säkerhetskopior

När du har valt en hårddisk för säkerhetskopiering börjar Time Machine omedelbart att göra periodvisa säkerhetskopior automatiskt och utan att du vidtar ytterligare åtgärder. Den första säkerhetskopian kan ta lång tid, beroende på hur många filer du har, men du kan fortsätta att använda din Mac när en säkerhetskopia pågår. Eftersom Time Machine bara säkerhetskopierar de filer som har ändrats sedan föregående säkerhetskopieringstillfälle, kommer framtida säkerhetskopieringar att gå fortare.

Meddelande: Säkerhetskopiering klar. Time Machine har slutfört den första säkerhetskopian till Macintosh HD.

Du kan starta en säkerhetskopiering manuellt genom att välja Säkerhetskopiera nu från Time Machine-menyn Time Machine-symbol i menyraden. Använd samma meny till att kontrollera statusen för en säkerhetskopia eller hoppa över en säkerhetskopiering som pågår.


Läs mer

 • Återskapa din Mac från en säkerhetskopia
 • Andra sätt att säkerhetskopiera och återskapa filer
 • Om du säkerhetskopierar till flera hårddiskar kan du växla dem innan du går in i Time Machine. Tryck och håll ned alternativtangenten och välj sedan Bläddra på andra skivor för säkerhetskopiering från Time Machine-menyn.
 • Om du vill utesluta objekt från säkerhetskopian öppnar du Time Machine-inställningarna, klickar på Alternativ och sedan på Lägg till (+). Välj sedan objektet som du vill utesluta. Om du vill sluta att utesluta ett objekt som en extern hårddisk, markerar du objektet och klickar på Ta bort (–).
 • Om du använder Time Machine för att säkerhetskopiera en nätverksskivavbild kan du kontrollera dessa säkerhetskopior för att försäkra dig om att de är i gott skick. Håll Alternativ intryckt och välj sedan Kontrollera säkerhetskopiorna från Time Machine-menyn. 
 • I OS X Lion 10.7.3 eller senare kan du starta från din Time Machine-skiva om det behövs. Håll Alternativ intryckt när din Mac startas. När du ser skärmen Starthanteraren väljer du ”EFI Boot” som startskiva.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: