Kontakta en tredjepartsleverantör

Hitta och få hjälp med produkter som tillverkats av en annan leverantör än Apple.

Kontakta en tredjepartsleverantör eller utvecklare

Du ska kontakta följande, beroende på var du köpte en produkt:

  • Appar som du får genom App Store: Läs appens informationssida
  • Produkter från tredje part som du får från Apple: kontakta företaget som tillverkar produkten eller kontakta Apple.
  • Produkter från tredje part som du får från ett annat företag: Kontakta företaget som tillverkade produkten eller kontakta återförsäljaren som sålde produkten.

Prova att söka på internet för att hitta ett företags kontaktinformation. 

Hitta produkter från tredje part

Så här hittar du produkter från tredje part, till exempel programvara och tillbehör: 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: