Om skärmbilderna på din Mac när den startar

Det här är några av de skärmbilder du kanske ser på din skärm medan din Mac startar.

Startskärmarna kan variera efter Mac-modell, operativsystem (macOS) och mer. Vissa skärmbilder, som förbudssymbolen och frågetecknet, betyder att du måste lösa ett problem innan din Mac kan slutföra starten. För alla Mac-modeller gäller att starten är slutförd när du ser Finder-menyfältet, skrivbordet och Dock.

Förbudssymbol

Förbudssymbol

En cirkel med ett streck eller snedstreck genom den innebär att den valda startskivan innehåller ett Mac-operativsystem, men det är inte ett macOS som din Mac kan använda. Du bör installera om macOS på den skivan.

Frågetecken

Mapp med ett blinkande frågetecken

En mapp med ett frågetecken innebär att den valda startskivan inte är tillgänglig eller inte innehåller ett Mac-operativsystem. Läs mer om hur du löser ett blinkande frågetecken.

Tom skärm

Tom skärm  Tom grå skärm

Det är normalt att en tom skärm visas en eller flera gånger under starten. Den kan vara svart, grå, blå eller visa en skrivbordsbild. Om en bild inte visas efter en kort stund ser du till att skärmen är på, ansluten och har hög ljusstyrka.

Apple-logotypen med förloppsindikator under

Din Mac visar en Apple-logotyp när den hittar en lokal startskiva, vilket är en startskiva som är inbyggd i din Mac eller ansluten till din Mac. Om den inte kan hitta en lokal startskiva försöker den använda en nätverksstartskiva om en sådan finns tillgänglig. När starten fortsätter ska en förloppsindikator eller en indikator snurrande förloppsindikator visas, med eller utan Apple-logotyp. Den här skärmen kan flera gånger växla med en tom skärm.

Det här steget kan ta mycket längre tid att slutföra om du uppdaterar eller ominstallerar macOS. Förloppsindikatorn kan röra sig långsammare och pausa längre perioder under installationen. Läs om vad du kan göra om din Mac verkar ha fastnat på den här skärmen under eller direkt efter installationen.

Snurrande jordglob

   Glob med förloppsindikator

När du använder en nätverksstartskiva visar din Mac en snurrande jordglob istället för en Apple-logotyp. En snurrande glob visas också när du startar från Återställning för macOS via internet. När starten fortsätter ska en förloppsindikator eller en indikator snurrande förloppsindikator visas, som flera gånger kan växla mellan en tom skärm.

Glob med utropstecken

Glob-symbol med utropstecken

Du kanske ser en glob med ett utropstecken när din Mac inte lyckas starta från Återställning i macOS via internet. Din Mac kanske inte kan ansluta till Internet, eller också kanske den använder en nätverkskonfiguration som inte fungerar med Återställning i macOS. Prova dessa lösningar:

  • Använd Kommando-R vid start för att använda det inbyggda systemet för Återställning i macOS istället för Återställning i macOS via internet.
  • Anslut till internet med Ethernet istället för wifi eller tvärt om.
  • Anslut till internet från ett annat nätverk.
  • Försök igen senare för problemet verkar vara tillfälligt.

Låssymbol

Låssymbol med lösenordsfält under

Om din Mac använder ett lösenord för fast mjukvara visas låssymbolen när du försöker starta från en annan skiva eller volym, till exempel en extern enhet eller Återställning för macOS. Ange lösenordet för fast mjukvara för att fortsätta.

PIN-kod för systemlås

 Apple-logotypen med plats för pinkod under

Din Mac frågar efter en PIN-kod när den har fjärrlåsts med Hitta. Ange den fyrsiffriga eller sexsiffriga lösenkoden för att fortsätta.

Inloggningsfönster

Användarsymbol med lösenordsfält under

I inloggningsfönstret anger du ditt kontolösenord för att logga in på din Mac. Om FileVault är aktiverad så låser den också upp din skiva. En standardskrivbordsbild kanske visas i bakgrunden, vilken kanske ändras till din skrivbordsbild när du väljer ditt konto.

Thunderbolt-, usb- eller FireWire-symbol

En stor Thunderbolt-symbol , usb-symbol  eller FireWire-symbol på skärmen betyder att din Mac är i hårddiskläge.


Läs mer

Publiceringsdatum: