Om de skärmbilder du ser när Mac-datorn startar

När du startar Mac-datorn från macOS visas olika skärmar under startförloppet, inklusive eventuella problem som hindrar Mac-datorn att starta.

Starta Mac-datorn

Du kan se små skillnader när det gäller de startskärmbilder eller -sekvenser som nämns i den här artikeln, beroende på Mac-modellen och vilken version av macOS och fast programvara som den har. Vilka startalternativ du har valt påverkar också. Till exempel:

  • Bakgrunden under startprocessen kan vara blå, svart eller grå. Det kan också vara en skrivbordsbild.
  • Förloppsindikatorn kan vara ett förloppsfält eller en snurrande indikator  snurrande hjul .
  • Om du startar från Windows med hjälp av Boot Camp visar inte Mac-datorn Apple-logotypen eller de andra skärmbilder som nämns i artikeln.

Starta

När du startar Mac-datorn är skärmen svart och du hör ett startljud om Mac-datorn är från tidigt 2016 eller tidigare. 

Mac-datorn initialiserar BootROM och minnet (RAM). Därefter utförs ett självtest vid start (POST) och ett BootROM-test. Om du hör andra pip eller ljud vid den här tidpunkten indikerar det ett möjligt maskinvaruproblem och starten stannar av. Om du har lagt till minne i din Mac kontrollerar du att det har installerats ordentligt. 

Tom skärm

När självtestet vid start är klart skickar Mac-datorn en videosignal till den inbyggda och de anslutna bildskärmarna. Bildskärmen kan vara svart eller grå vid det här laget i startsekvensen och bakgrundsbelysningen bör aktiveras.

Om ingen bild visas på skärmen efter någon minut provar du att öka bildskärmens ljusstyrka. Om du använder en extern bildskärm kontrollerar du att den är korrekt ansluten och påslagen.

FileVault-inloggning

Om du har aktiverat fullständig enhetskryptering med FileVault uppmanas du att ange kontonamn och lösenord för att låsa upp startskivan.

Apple-logotyp

När Apple-logotypen visas betyder det att datorn har hittat startfilen ”boot.efi” på startskivan. Den berättar för Mac-datorn var den hittar systemmappen på startskivan.

Förloppsindikator

När Mac-datorn hittar systemmappen på startskivan visas en förloppsindikator eller ett snurrande hjul på skärmen. Det betyder att din Mac läser filerna från systemmappen för macOS.

Inloggningsfönstret

Om du inte har aktiverat FileVault på din Mac eller om du har stängt av automatisk inloggning under Systeminställningar ser du en skärmbild som visar de användarkonton som finns på datorn. Välj kontonamn och ange lösenord för att logga in.

Skrivbord

När Mac-datorn har startat och du är inloggad visas skrivbordsbilden och Dock.

Andra skärmbilder du kan se

Om du har ändrat startalternativen eller om det är problem med att starta Mac-datorn kanske du ser någon av dessa skärmbilder under starten.

Mapp med ett frågetecken

Om du ser en mapp med ett frågetecken istället för Apple-logotypen betyder det att Mac-datorn inte kunde hitta en lokal eller nätverksbaserad startskiva. Det kan hända om skivan som valts i panelen Startskiva under Systeminställningar inte är tillgänglig. Vänta några sekunder och se om Mac-datorn kan söka rätt på den startskiva som du har angett. 

Om du fortfarande ser ett frågetecken efter att du har väntat några sekunder använder du Starthanteraren för att starta din Mac. Välj sedan startskiva från Systeminställningar.

Om ett frågetecken visas efter att du har installerat en programvaruuppdatering väljer du startskiva med hjälp av Återställning för macOS.

Förbudssymbol

När du ser en cirkel med ett snedstreck istället för Apple-logotypen betyder det att Mac-datorn inte kunde hitta en giltig systemmapp att starta från.

Om du använder din Mac i en skola eller på ett företag kanske den försöker starta från fel version av macOS. Kontakta IT-avdelningen för hjälp. 

Om det här är en personlig Mac, försök ominstallera macOS med Återställning för macOS.

Låssymbol

Om du ställt in ett lösenord för den fasta programvaran på Mac-datorn kan en låssymbol visas vid start om du försöker starta din Mac från en annan enhet, till exempel en extern enhet eller Återställning för macOS. Fortsätt starten genom att ange lösenordet för den fasta programvaran.

Snurrande jordglob

Om du ser en snurrande jordglob istället för Apple-logotypen betyder det att Mac-datorn startar från en nätverksbaserad startskiva, till exempel NetBoot eller Internetåterställning, istället för en ansluten eller inbyggd startskiva. Om du inte vill att din Mac ska startas på det sättet trycker du på strömknappen och håller ned den så stängs datorn av. Tryck sedan på strömknappen igen så startar datorn på vanligt sätt. 

Om din Mac alltid startar med en snurrande jordglob och du är i skolan eller på jobbet ber du IT-avdelningen om mer information. Det kan finnas en server i nätverket som Mac-datorn försöker starta från. Om det är din personliga Mac provar du att starta från Återställning för macOS för att kontrollera startskivan och macOS.

Batterisymbol

Om batterisymbolen visas på skärmen istället för Apple-logotypen är batteriet i den bärbara Mac-datorn för urladdat för att den ska kunna starta. Ladda batterierna genom att ansluta strömadaptern till Mac-datorn och prova sedan att starta igen.

PIN-kod

Om du låser Mac-datorn med hjälp av Hitta min Mac visas en fyr- eller sexsiffrig låsskärm vid starten. Mac-datorn fortsätter inte starta förrän du har angett lösenkoden.

Publiceringsdatum: