Om du inte kan skicka eller ta emot e-meddelanden på din Mac

Följ dessa steg om Mail-programmet i OS X plötsligt inte kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden.

Om din Mac är ansluten till internet men Mail har slutat att skicka eller ta emot e-postmeddelanden, kan problemet bero på din e-postleverantör. Det kan även bero på att dina kontoinställningar för e-posten är inaktuella.

Om Mail anger att det uppstått ett problem med e-postservern eller nätverket

Mail kan ange att det inte kan ansluta på grund av ett problem med e-postservern eller nätverket. Till exempel kan meddelandet ange att anslutningen har gått ut eller att det finns för många anslutningar samtidigt:

 Varningen Kunde inte ansluta

Om du är ansluten till internet men anslutningen går ut, kan din e-postleverantör ha problem med tjänsten. Kontakta dem eller kontrollera deras webbsida för tjänststatus för att ta reda på om deras e-posttjänst fungerar. Exempel på statussidor:

Om meddelandet handlar om antalet samtidiga anslutningar, beror problemet på att för många av dina enheter kontrollerar ditt e-postkonto samtidigt. Avsluta Mail på en eller flera av dina enheter.

Om Mail anger att ditt konto verkar vara offline

Mail anger att ditt konto verkar vara offline på grund av ett nätverksproblem.

 Varningen Uppkopplingsstatus

Om du är ansluten till internet men ditt konto verkar vara offline, kan problemet bero på att dina e-postinställningar inte längre stämmer. Om du vill visa dina nuvarande inställningar för Mail väljer du Inställningar från Mail-menyn, klickar på Konton och väljer sedan ditt e-postkonto.

OS X använder automatiskt korrekta kontoinställningar för många e-postleverantörer. Du kan använda Granska Mail-inställningar till att visa dessa inställningar eller få dem direkt från din e-postleverantör. Jämför dem sedan med inställningarna som visas i Mail-inställningar. 

Om Mail fortsätter att fråga om ditt e-postlösenord

Läs om vad du ska göra om Mail upprepade gånger ber dig att ange lösenordet till ditt e-postkonto.

Om du fortfarande inte kan skicka eller ta emot e-post

Anslutningsgranskare för e-post kan kanske ge dig mer information om problemet.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
34% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)