Om du inte kan skicka eller ta emot e-post på din Mac

Ta hjälp av den här artikeln om du har problem med att skicka eller ta emot e-post i appen Mail på din Mac. 

Om din Mac-dator är ansluten till internet men plötsligt slutar skicka eller ta emot e-postmeddelanden bör du i allmänhet försöka igen senare. Om det behövs samarbetar du med din e-postleverantör för att lösa det. Om du använder Apples iCloud Mail går du till och ser hur du löser problem med iCloud Mail.

Leta efter statusmeddelanden

Du kanske ser en statussymbol som en blixt  eller varningssymbol  bredvid kontots brevlåda i Mail-appens sidofält eller i övre högra hörnet i Mail-fönstret. Klicka på den för att läsa mer.

  • Om statusen är Nätverket är nedkopplat kontrollerar du att din Mac är ansluten till internet och försöker sedan igen.
  • Om statusen är Inloggningen misslyckades kontrollerar du med din e-postleverantör att ditt konto är rätt inställt på din Mac.
  • Om Mail frågar efter ditt lösenord men det inte hjälper att ange det går du till och tar reda på varför din e-postleverantör avvisar ditt lösenord.
  • Om din e-posttjänst drabbats av ett tillfälligt avbrott kanske din e-postleverantör har ett statusmeddelande på sin webbplats. På Apples systemstatussida visas till exempel statusen på iCloud Mail. Det finns även statussidor för andra e-posttjänster som Gmail och Outlook. Vissa korta avbrott i tjänster kanske inte visas på systemstatussidan, så du kan behöva vänta några timmar och sedan försöka igen.


Prova att använda webbmail

Många e-postleverantörer erbjuder webbmail som är ett sätt att använda e-post med en webbläsare som Safari, istället för med en e-postapp som Mail. Om du till exempel använder ett iCloud Mail-konto kan du använda iCloud.com för att skicka och ta emot e-postmeddelanden.

Webbmail är ett bra sätt att verifiera att ditt konto är giltigt, men det innebär inte att ditt konto är korrekt installerat i Mail. Din e-postleverantör kan hjälpa dig att verifiera dina e-postinställningar, och kontrollera om det finns andra problem som påverkar om du kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden.


Ta bort ditt konto och lägg sedan till det igen

Om inga andra lösningar fungerar kan du försöka konfigurera ditt e-postkonto igen. Det gör du genom att ta bort ditt e-postkonto och sedan lägga till det igen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: