Om du inte kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden på din Mac

Följ dessa steg om Mail-programmet på din Mac plötsligt inte kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden.

Om din Mac är ansluten till internet men Mail har slutat att skicka eller ta emot e-postmeddelanden kan problemet bero på din e-postleverantör. Eller så saknar du eller har inaktuella inställningar i avsnittet Konton i Mail-inställningarna (Mail-inställningar).>

Om Mail anger att det uppstått ett problem med e-postservern eller nätverket

Mail kan ange att det inte kan ansluta på grund av ett problem med e-postservern eller nätverket. Till exempel kan meddelandet ange att anslutningen har gått ut eller att det finns för många anslutningar samtidigt:

 Varningen Kunde inte ansluta

Om du är ansluten till internet men anslutningen nådde maxtidsgränsen kan din e-postleverantör ha problem med tjänsten. Kontakta dem för att få hjälp, eller besök deras webbplats och kolla efter en systemstatussida. Apples systemstatussida visar statusen för iCloud Mail och andra tjänster. Det finns även statussidor för till exempel Gmail och Outlook.

Om meddelandet handlar om antalet samtidiga anslutningar, beror problemet på att för många av dina enheter kontrollerar ditt e-postkonto samtidigt. Avsluta Mail på en eller flera av dina enheter.

Om Mail fortsätter att fråga om ditt e-postlösenord

Om Mail anger att ditt konto verkar vara offline

Mail anger att ditt konto verkar vara offline på grund av ett nätverksproblem.

 Varningen Uppkopplingsstatus

Om du är ansluten till internet men ditt konto verkar vara offline kan problemet bero på att dina e-postinställningar inte längre stämmer. Om du vill visa dina nuvarande inställningar för Mail väljer du Inställningar från Mail-menyn, klickar på Konton och väljer sedan ditt e-postkonto.

Din Mac använder automatiskt korrekta kontoinställningar för många e-postleverantörer. Du kan använda Granska Mail-inställningar för att visa dessa inställningar eller få dem direkt från din e-postleverantör. Jämför dem sedan med inställningarna som visas i Mail-inställningar. 

Om e-post kommer senare än förväntat

Inkommande eller utgående e-post kan ta längre tid att komma fram än förväntat eller komma till en enhet innan en annan.

E-postleveranser är schemalagda av din e-postleverantör och leveranstiden kan påverkas av din internetleverantör. Om du ofta upplever markanta fördröjningar av e-post kontaktar du din e-postleverantör eller internetleverantör. Om fördröjningarna inträffar när du kontaktar en viss person kan den personen behöva kontakta sin e-postleverantör eller internetleverantör.

Om du fortfarande inte kan skicka eller ta emot e-post

  1. Kontrollera att du har installerat de senaste programuppdateringarna för Mac-datorn, speciellt om problemet uppstod direkt efter installation av en tidigare uppdatering.
  2. I OS X El Capitan eller senare kan du se en statussymbol och ett kort felmeddelande i det övre högra hörnet i Mail-fönstret, under sökfältet. Meddelandet kan till exempel säga ”Nätverket är nedkopplat” eller ”Inloggningen misslyckades”. Klicka på meddelandet för att visa mer detaljer om problemet.
  3. Kontrollera din anslutning i Anslutningsgranskare för e-post. Det kan kanske ge mer information om problemet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: