Wi-Fi-basstation: Förstå och lösa ett problem med en blinkande, gul statuslampa

Statuslampan på din Wi-Fi-basstation blinkar gult.

Här följer några vanliga skäl till varför statuslampan kan blinka gult:

 • Wi-Fi-basstationen har ännu inte konfigurerats eftersom den är ny.
 • Wi-Fi-basstationen har nollställts.
 • En ny uppdatering av den fasta programvaran för Wi-Fi-basstationen finns tillgänglig.
 • Det finns ingen IP-adress tillgänglig för Wi-Fi-basstationen.
 • En utökad Wi-Fi-basstation är placerad utom räckvidden för den primära Wi-Fi-basstationens nätverk.
 • WAN Ethernet-kabeln är inte ansluten till Wi-Fi-basstationen.
 • Wi-Fi-basstationen saknar en sökväg till internet (eller till en lokal router).
 • Internetåtkomsten från din internetleverantör kan vara tillfälligt otillgänglig.
 • Din AirPort Time Capsule har upptäckt att den interna hårddisken har rapporterat ett SMART-fel och inte fungerar som den ska (detta kräver fast programvara 7.5.2 och AirPort-verktyg 5.5.2).

En ihållande, blinkande och gul statuslampa indikerar att Wi-Fi-basstationen kan behöva åtgärdas.

Så här löser du problem som indikeras av en blinkande gul statuslampa

Starta AirPort-verktyget för att ta reda på varför statuslampan på din Wi-Fi-basstation blinkar gult. Apple rekommenderar att du använder AirPort-verktyg 5.5.2 för Mac, AirPort-verktyg 5.5.2 för Windows eller en nyare version av AirPort-verktyget, om en sådan finns tillgänglig.

 1. AirPort-verktyg 5.2 och senare öppnas automatiskt om din Wi-Fi-basstation behöver åtgärdas. Du kan även välja att starta AirPort-verktyget närhelst du vill.  Använd inte en tidigare version av AirPort-verktyget än version 5.0. 
  I Mac OS X är AirPort-verktyget placerat i mappen Program > Verktygsprogram.
  I Microsoft Windows hittar du AirPort-verktyget genom att klicka på Start > Alla program > AirPort.
  Obs! Du kan även hitta och hämta den senaste fasta programvaran och annan programvara genom att klicka här.
 2. Leta reda på din Wi-Fi-basstation i fönstret AirPort-verktyg och dubbelklicka på den. Då öppnas fönstret Sammanfattning. Obs! Om du har fler än en Wi-Fi-basstation dubbelklickar du på symbolen för den Wi-Fi-basstation som har en gul cirkel bredvid namnet.
 3. När fönstret Sammanfattning öppnas dubbelklickar du på den gula cirkeln till höger om Wi-Fi-basstationens status så att statusfönstret öppnas.
 4. I statusfönstret visas alla problem som behöver åtgärdas. Lös alla problem tills inga fler problem visas i listan.
  Viktigt!
  Du måste återställa Wi-Fi-basstationen med hjälp av återställningsknappen om du vill kontrollera ignorerade problem på nytt.

 5. 

Du kan behöva ändra specifika inställningar eller markera kryssrutan Ignorera intill de alternativ som du inte vill ändra för att få bort den blinkande, gula statuslampan. En kryssmarkering talar om för AirPort att du är medveten om problemet, men att du väljer att inte åtgärda det. Du kan till exempel använda din AirPort utan något lösenord så att alla kan ansluta till det trådlösa nätverket.
 6. Tillämpa ändringarna genom att klicka på Uppdatera (Wi-Fi-basstationen startas om).
 7. Efter att Wi-Fi-basstationen har startat om bör statuslampan lysa grönt och inte blinka. Om statuslampan fortsätter att blinka gult efter att Wi-Fi-basstationen har startats om kan du upprepa stegen ovan.

Läs mer

Mer information om din Wi-Fi-basstation finns i installationshandboken för AirPort som medföljde basstationen. Du kan också få mer hjälp och information genom att besöka http://www.apple.com/se/support/airport.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: