Vanliga frågor och svar om återställning av en AirPort-basstation

Den här artikeln ger svar på frågor om hur du återställer AirPort-basstationer, till exempel AirPort Express, AirPort Extreme och AirPort Time Capsule. Det finns även steg för hur du återställer din AirPort-basstation.

Vad är en återställning?

 

En återställning är det första steget i en process där syftet är att återställa en AirPort-basstation till ett läge där du kan styra den även om du har glömt lösenordet eller om den inte fungerar som den ska. Du återställer genom att antingen trycka på en återställningsknapp på produkten eller göra återställningen från AirPort-verktygsprogrammet, beroende på vilken typ av återställning du behöver göra.

På AirPort-basstationer med 802.11b och 802.11g går det att göra mjuka återställningar och återställningar av de fabriksinställda värdena. AirPort-basstationer med 802.11n och 802.11ac tillåter både mjuka och hårda återställningar och återställningar av de fabriksinställda värdena.

Beroende på situation måste du välja mellan en av följande återställningstyper:

 • Mjuk återställning: Återställer enhetslösenordet och inaktiverar säkerhetsfunktionerna i fem minuter så att du kan ansluta till nätverket och göra ändringar.
 • Hård återställning: Återställer basstationen tillbaka till ett okonfigurerat läge, men behåller den senast sparade konfigurationen och eventuella profiler så att det går att återställa basstationen från tidigare inställningar.
 • Återställning till fabriksinställda värden: Samma som en hård återställning, men tar också bort sparade konfigurationer eller profiler.

 

När måste jag återställa?

 

 • Mjuk återställning: Använd den här återställningsmetoden om du har glömt lösenordet.  En mjuk återställning återställer lösenordet och avaktiverar säkerhetsinställningarna (inställningarna för behörighetsstyrning och RADIUS avbryts tillfälligt). Om du har glömt lösenordet kan du normalt sett inte ansluta till eller ställa in enheten. Om du inte gör någon ändring inom fem minuter efter att du har gjort en mjuk återställning återgår enheten till den föregående konfigurationen. Alla inställningar för enheten blir tillgängliga när den har startat om.
 • Hård återställning: Använd den här återställningsmetoden om du behöver felsöka och lösa problem med en enhet som inte svarar eller har uppkopplingsproblem.
 • Återställning till fabriksinställda värden: Använd den här återställningsmetoden om du vill använda enheten för ett nytt syfte och vill ta bort alla personliga profiler och inställningar först. Återställningen gör att produkten återställs till de inställningar den levererades med. Information på inbyggda eller externa hårddiskar som har kopplats till produkten raderas inte. Du kan dock välja att manuellt radera hårddisken med hjälp av AirPort-verktyget. 

 

Vilka inställningar får AirPort-basstationen efter en hård återställning eller återställning till fabriksinställda värden?

 

 • AirPort-basstationer begär IP-adress via DHCP.
 • AirPort-basstationens lösenord är ”public”.
 • AirPort-basstationens namn återställs till ”base station xxxxxx”, där xxxxxx är de sista sex siffrorna i den trådlösa MAC-adressen*.
 • AirPort-basstationens nätverksnamn är ”Apple Network xxxxxx”, där xxxxxx är de sista sex siffrorna i den trådlösa MAC-adressen*.

*En MAC-adress (Media Access Control) är ett unikt id-nummer för en nätverksport.  De trådlösa nätverks-ID:na och Ethernet-ID:na finns på etiketten på undersidan eller på sidan av enheten.

 

Vad måste jag känna till innan jag gör en återställning?

 

 • Enheten kvarstår i mjukt återställningsläge i fem minuter. Om du inte gör dina ändringar inom fem minuter efter att du tryckte in återställningsknappen måste du återställa igen.
 • Vid felsökning ska du endast använda hård återställning eller återställning till fabriksinställda värden om alla andra metoder att nå enheten misslyckas eller om du vill använda enheten för ett nytt syfte.
 • Om enheten helt slutar att svara kan du återställa den. En hård återställning eller en återställning till fabriksinställda värden kan vara användbar vid felsökning. Då återställs enheten till fabriksinställningarna så att du kan göra om dina inställningar.
 • Om du använder basstationerna AirPort Graphite eller AirPort Snow (Dual Ethernet) måste datorn anslutas direkt till enheten med hjälp av en Ethernet-kabel. Det krävs för att det ska gå att konfigurera den trådlösa anslutningen.

 

Hur lång tid tar det att göra en återställning?

 

En mjuk återställning är ögonblicklig. Enheten går över i mjukt återställningsläge omedelbart när du väljer återställningsknappen.

Efter en hård återställning eller en återställning till fabriksinställda värden dröjer det ett tag innan enheten visas i AirPort-menyn eller i AirPort-verktyg. Det tar cirka 45 sekunder innan enheten är tillgänglig igen. Sedan kan du använda enheten med dess fabriksinställningar eller också göra om inställningarna i AirPort-verktyg.

 

Ska jag använda AirPort Administratörsverktyg eller AirPort-verktyget?

 

 • För basstationer med 802.11n och 802.11ac måste du ha den senaste versionen av AirPort-verktyg. Den senaste versionen av AirPort-verktyg finns på sidan Hämtningsbara filer.
 • För basstationerna AirPort Graphite och AirPort Snow (Dual Ethernet) måste du använda AirPort Administratörsverktyg för Graphite och Snow 4.2.5.

 

Var sitter återställningsknappen på min AirPort-basstation?

 

Här är en närbild på symbolen på återställningsknappen:  

 

AirPort Extreme och AirPort Time Capsule 802.11ac  – återställningsknappen sitter till höger om strömingången:

AirPort Extreme 802.11n (överst) och AirPort Time Capsule (nederst) – Återställningsknappen sitter till höger om den sista LAN-porten:

återställningsknappen på baksidan av Extreme eller AirPort Time Capsule

AirPort Express 802.11n (2:a generationen) – Återställningsknappen sitter i närheten av ljudporten:

AirPort Express 802.11n (1:a generationen) – Återställningsknappen sitter i närheten av ljudporten:

återställningsknappen på baksidan av airport express

Extreme-basstationen (802.11b/g) – återställningsknappen sitter till vänster om Ethernet-WAN-porten:

återställningsknappen på baksidan av extreme-basstation

Snow (Dual Ethernet) (802.11b) – Återställningsknappen sitter till höger om Ethernet-LAN-porten:

återställningsknappen på baksidan av snow-basstation

Graphite (802.11b) – Återställningsknappen sitter på enhetens undersida:

återställningsknappen på baksidan av graphite-basstation

 

 

Hur återställer jag min AirPort-basstation?

Visa återställningsproceduren genom att välja typen av AirPort-basstation och typen av återställning nedan.

AirPort Express, AirPort Extreme och AirPort Time Capsule (802.11n/ac)

   

Mjuk återställning

 1. Anslut enheten till elnätet och vänta tills den startprocessen är klar. Om du vill veta mer om startproceduren går du till Om statuslampor på AirPort-basstation (LED).
 2. Håll ner återställningsknappen med en penna eller ett uträtat gem i minst en sekund. Släpp den sedan. Lampan börjar blinka gult. Det betyder att enheten gör en mjuk återställning.
 3. Välj enhetens nätverk i AirPort-menyn på menyraden (nätverkets namn ändras inte).
 4. Öppna AirPort-verktyg i Program > Verktyg.
 5. Välj basstationen och klicka sedan på Redigera (redigeringsfönstret indikerar att basstationen gör en mjuk återställning).
 6. Gå igenom flikarna och ändra lösenorden eller övriga inställningar efter behov. Klicka på Uppdatera och Fortsätt när så krävs
 7. Avsluta AirPort-verktyget.

Hård återställning

 1. Håll ner återställningsknappen med en penna eller ett uträtat gem tills lampan börjar blinka gult i snabb takt. Det ska inträffa efter ungefär fem sekunder.
 2. Släpp knappen. Enheten återställs.
 3. Vänta cirka en minut tills basstationen har startat om. Öppna sedan AirPort-verktyg i Program > Verktygsprogram.
 4. Välj basstationen från Andra Wi-Fi-enheter och klicka sedan på Redigera.
 5. Välj knappen Övriga alternativ.
 6. Välj Återskapa de tidigare inställningarna och klicka på Nästa tills det sista fönstret visas.
 7. AirPort-verktyg anger att installationen är klar. Klicka på Klar.
 8. Avsluta AirPort-verktyget.

Återställning till fabriksinställda värden (med återställningsknappen)

Om enheten inte går att använda från AirPort-verktyget kan den återställas till fabriksvärdena med hjälp av återställningsknappen.

 1. Koppla bort basstationens nätsladd.
 2. Håll ner återställningsknappen med en penna eller ett uträtat gem. Koppla in nätsladden igen samtidigt som du håller inne knappen. Håll ner återställningsknappen tills statuslampan (LED) börjar blinka gult i snabb takt efter ungefär sex sekunder.

Viktigt! Vid en återställning till fabriksinställda värden raderas inte innehållet på några hårddiskar som associeras med basstationen.

Extreme-basstation (802.11b/g)

   

Mjuk återställning

 1. Öppna AirPort-verktyget i Program > Verktygsprogram.
 2. Välj AirPort-verktyg > Leta efter uppdateringar
 3. Installera den senaste fasta programvaran och den senaste versionen av AirPort-verktyget på din Mac-dator.
 4. Anslut basstationen till ett eluttag.
 5. Håll ner återställningsknappen med en penna eller ett uträtat gem i tio sekunder.
 6. Släpp knappen. En mjuk återställning av basstationen görs.

Hård återställning

Det går inte att göra en hård återställning av Extreme-basstationer (802.11b/g). Återställ till de fabriksinställda värdena i stället.

Återställning till fabriksinställda värden

 1. Koppla bort basstationen från strömkällan.
 2. Håll ner återställningsknappen med en penna eller ett uträtat gem samtidigt som du kopplar in strömmen till basstationen. Fortsätt att hålla ner knappen i ungefär fem sekunder tills de tre statuslamporna tänds.
 3. Släpp knappen. En återställning till fabriksvärdena på basstationen görs.

Basstationerna Graphite (802.11b) och Snow (Dual Ethernet) (802.11b)

   

Mjuk återställning för Mac OS X 10.5 eller tidigare

 1. Anslut basstationen till ett eluttag.
 2. Stick in en penna eller ett uträtat gem i hålet där återställningsknappen finns och håll ner knappen i minst en sekund.
 3. Lampan i mitten blinkar en gång i sekunden medan enheten gör en mjuk återställning.
 4. Basstationen får lösenordet ”public” och IP-adressen återställs.
 5. Använd AirPort Administratörsverktyg för Grafit och Snow för att konfigurera om basstationen.
  Obs! Verktyget finns på olika platser i olika operativsystemsversioner. Du kan söka reda på det med Sherlock i versioner tidigare än Mac OS X 10.2 eller med dialogrutan Sök i Finder i Mac OS X 10.2 eller senare.

Du kan ansluta till den mjukt återställda basstationen med hjälp av följande manuella nätverksinställningar på datorn:

 • IP-adress 192.42.249.15
 • Delnät 255.255.255.0
 • Router 192.42.249.13
 1. Välj basstationens nätverk i AirPort-menyn på menyraden (nätverkets namn ändras inte).
 2. Öppna AirPort Administratörsverktyg för Graphite och Snow.
 3. Markera basstationen och klicka på Ställ in. Nu kan du göra följande ändringar:
  • IP-adress: Ändra inte IP-adressen i annat fall än om din internetleverantör eller systemadministratör har gett dig en specifik IP-adress.
  • Nollställ basstationens lösenord.
  • Aktivera kryptering för att skydda AirPort-nätverket med lösenordsskydd. Om du aktiverar kryptering måste du ange ett lösenord för ditt AirPort-nätverk.
 4. Ändra eventuellt lösenorden och andra inställningar och klicka på Uppdatera. De nya inställningarna används när basstationen har startats om. 

Hård återställning

Det går inte att göra en hård återställning av basstationerna Graphite och Snow. Återställ till de fabriksinställda värdena i stället.

Återställning till fabriksinställda värden i Mac OS X 10.5 eller tidigare

 1. Anslut datorn till AirPort-basstationen via Ethernet. Du kan ansluta direkt till basstationen med en korsad Ethernet-kabel eller också kan du ansluta via en Ethernet-switch med standard-Ethernet-kablar.
 2. Ange att datorns TCP-inställningar ska ansluta med Ethernet och ställ in manuellt (IP 192.42.249.15, delnät 255.255.255.0, router 192.42.249.13).
  Det kan inträffa en kort systemfördröjning när du har stängt kontrollpanelen.
 3. Koppla bort strömadaptern från basstationen och koppla in den igen.
 4. När alla tre statuslamporna tänds sticker du in en penna eller ett uträtat gem i hålet där återställningsknappen sitter på botten av basstationen.
 5. Håll ner återställningsknappen i 30 sekunder tills den mellersta statuslampan på AirPort-basstationen tänds. Om du använder en Graphite-basstation och den mellersta lampan lyser grönt har du tryckt på återställningsknappen för sent. Gå tillbaka till steg 3 och försök igen.
 6. Öppna AirPort Administratörsverktyg för Graphite och Snow 4.2.5.
  Obs! Verktyget finns på olika platser i olika operativsystemsversioner. Du kan söka reda på det med Sherlock i versioner tidigare än Mac OS X 10.2 eller med dialogrutan Sök i Finder i Mac OS X 10.2 eller senare.
  Obs! AirPort Administratörsverktyg för Graphite och Snow 4.2.5 fungerar för närvarande inte med Mac OS X 10.6 eller senare.
 7. Efter en kort fördröjning visas en lista med basstationer. Om AirPort Administratörsverktyg för Graphite och Snow redan är öppet klickar du på omsökningsknappen.
 8. Välj en basstation i listan och klicka på Konfigurera (basstationens namn blir samma som basstationens Ethernet-ID, till exempel 00-50-E4-5B-8F-EA).
 9. Installera om programvaran till AirPort-basstationen enligt anvisningarna på skärmen.
  Obs! AirPort-basstationen får lösenordet ”public”.
 10. Använd AirPort Administratörsverktyg för Graphite och Snow när du vill omkonfigurera basstationen.

Verifiera de fabriksinställda värdena

Kontrollera basstationens namn. Om namnet är samma som användaren har ställt in gjordes en mjuk återställning i stället för en återställning till fabriksvärdena. En Graphite-basstation i fabriksåterställningsläget visas bara om datorn är ansluten till basstationen med en Ethernet-kabel. Den visas inte igen i det trådlösa nätverket förrän den har omkonfigurerats och startats om.

Viktigt! När du slutfört återställningen av AirPort-basstationen och trådlös omkonfiguration med AirPort Administratörsverktyg tar du bort Ethernet-kabeln från datorn. Välj sedan det trådlösa nätverket i datorns nätverksinställningar.

Publiceringsdatum: