Åtgärda statusmeddelanden för Tillbaka till min Mac i iCloud-inställningar

När du slår på Tillbaka till min Mac i iCloud-inställningar kan något av följande meddelanden visas.

Börja med att kontrollera att både Mac-datorn som du ansluter till och den som du ansluter från har OS X Lion 10.7.5 eller senare. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen i den här artikeln, läser du de allmänna stegen för problem med Tillbaka till min Mac.

Tillbaka till min Mac är inte tillgängligt på macOS Mojave. Läs om vilka alternativ du kan använda för filåtkomst, skärmdelning och fjärrdatoråtkomst om du använder macOS Mojave.

”Tillbaka till min Mac... Inget nätverk.”

Din dator är inte ansluten till internet.

  • Försök åtgärda din anslutning.
  • Om det fortfarande inte går att ansluta till internet kontrollerar du om din internetleverantör (ISP) har problem med tjänsten.

”Tillbaka till min Mac fungerar inte som det ska eftersom servern inte svarar.”

Datorn kan inte ansluta till iCloud-tjänsten. 

  • Avmarkera kryssrutan Tillbaka till min Mac i iCloud-inställningar, vänta i 15 sekunder och markera kryssrutan så att funktionen slås på igen.
  • Kontrollera sidan för systemstatus och se efter så att det inte finns några problem med Tillbaka till min Mac.
  • Ta reda på om internetleverantören (ISP) har problem med tjänsten.
  • Kontrollera att de TCP- eller UDP-portar som används av Tillbaka till min Mac är öppna på brandväggen. Kontakta din internetleverantör (ISP) om du behöver hjälp med att kontrollera att dessa portar är öppna. Om du är ansluten till ett företagsnätverk eller en annan organisation där internetanslutningen hanteras åt dig, kontaktar du nätverksadministratören och kontrollerar att portarna inte är blockerade.

”Tillbaka till min Mac kan vara långsamt eftersom NAT-PMP (NAT-portkoppling) eller UPnP (Universal Plug and Play) är avstängt på routern.”

NAT-PMP- eller UPnP-protokollet är avstängt på routern eller stöds inte av routern.

  • Om du använder en AirPort-basstation använder du AirPort-verktyg till att ställa in NAT-alternativ för den.
  • Om du inte använder en Apple-router läser du instruktionerna som medföljde routern för att ta reda på om NAT-PMP eller UPnP stöds och hur du slår på något av protokollen. Vissa routrar som påstås ha UPnP-kompatibilitet kan kräva en uppdatering från tillverkaren av den fasta programvaran.
  • Om du inte har tillgång till routern kontaktar du nätverksadministratören för att få hjälp.

”Tillbaka till min Mac kanske är långsam eftersom NAT-PMP (NAT Port Mapping Protocol) har avaktiverats på basstationen.”

NAT-PMP är avstängt på AirPort-basstationen. Klicka på knappen Aktivera NAT-portkoppling i meddelandet och använd sedan AirPort-verktyget till att ställa in NAT-alternativ för din basstation.

”Tillbaka till min Mac kan vara långsamt eftersom fler än en enhet i nätverket tillhandahåller nätverkstjänster.”

Datorn är en del av ett nätverk med flera NAT, vilket innebär att minst en router (trådlös eller trådbunden) är ansluten till en annan router och att båda routrarna omvandlar NAT (Network Address Translation). Följ instruktionerna för att lösa problem med flera NAT-konfigurationer.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: