Uppdatera den fasta mjukvaran på din AirPort-basstation

Använd AirPort-verktyget för att uppdatera den fasta mjukvaran på basstationerna AirPort Time Capsule, AirPort Extreme eller AirPort Express.

Apple erbjuder regelbundet mjukvaruuppdateringar (kallas uppdateringar av fast mjukvara) som förbättrar prestanda och funktioner hos AirPort. Så här ser du till att din basstation är uppdaterad.

Innan du börjar

 • Se till att både din basstation och Mac eller iOS-enhet (iPhone, iPad eller iPod touch) är anslutna till internet.
 • Om din basstation håller på med en Time Machine-säkerhetskopia eller delar en hårddisk på nätverket, ser du till att inga enheter använder den hårddisken. Uppdatering av en AirPort-basstation gör att den och dess nätverkstjänster tillfälligt blir otillgängliga.

Starta om basstationen

Öppna AirPort-verktyg på din Mac eller iOS-enhet och följ sedan dessa steg för att starta om din basstation. Om du har fler än en basstation startar du om den primära basstationen sist.


AirPort-verktyg visar en översiktsbild av ditt wifi-nätverk och alla anslutna basstationer. Den primära basstationen (i det här exemplet Home) är ansluten till internet via ett modem eller en router. 
 

 1. Välj din basstation i AirPort-verktyg och ange sedan lösenordet till basstationen om du uppmanas till det.
 2. På Mac väljer du Basstation > Starta om från menyraden. 
 3. På iOS-enheter trycker du på basstationens namn i AirPort-verktyg och trycker sedan på Ändra > Avancerat > Starta om basstation.

Om du inte kan starta om med hjälp av AirPort-verktyg tar du helt enkelt loss strömsladden och sätter sedan in den igen.

Sök efter uppdatering av fast mjukvara

 1. När du har startat om din basstation väljer du basstationen i AirPort-verktyg för att se detaljer om den. Har du flera basstationer börjar du med den som är längst bort från din primära basstation.
 2. På Mac finns en Uppdatera-knapp i popup-menyn som visar när en uppdatering är tillgänglig. Klicka på knappen Uppdatera för att installera uppdateringen.
 3. På iOS-enheter syns ett numrerat märke intill Version på skärmen för detaljer när en uppdatering är tillgänglig. Tryck på Version och sedan på Hämta och installera.
 4. Basstationen startar automatiskt om när uppdateringen har installerats. Upprepa stegen för alla basstationer du använder. Sist uppdaterar du den primära basstationen.

Senaste uppdateringarna

Basstation Senaste fasta mjukvaran* Så hämtar och installerar du denna fasta mjukvara

AirPort Time Capsule 802.11ac

AirPort Extreme 802.11ac

Version 7.9.1
 • Mac: Använd AirPort-verktyg 6.3.2 eller senare som ligger i mappen Verktyg som du hittar i mappen Program.**
 • iOS-enheter: Använd Airport-verktyget 1.3.4 eller senare för iOS 7.1 eller senare.

AirPort Time Capsule 802.11n

AirPort Extreme 802.11n

Version 7.8.1
 • Mac: Använd AirPort-verktyg 6.3.2 eller senare som ligger i mappen Verktyg som du hittar i mappen Program.**
 • iOS-enheter: Använd Airport-verktyget 1.3.4 eller senare för iOS 7.1 eller senare.
 • Pc: Använd AirPort-verktyg 5.6.1 för Windows 7.
AirPort Express 802.11n Version 7.8
 • Mac: Använd AirPort-verktyg 6.3.2 eller senare som ligger i mappen Verktyg som du hittar i mappen Program.**
 • iOS-enheter: Använd Airport-verktyget 1.3.4 eller senare för iOS 7.1 eller senare.

AirPort Express
(original)

 

Version 6.3

 

* Endast information. Använd AirPort-verktyg för att hämta och installera fast mjukvara.
** På Mac-datorer med OS X Mountain Lion eller Lion, använd AirPort-verktyg 6.3.1. På Mac-datorer med Snow Leopard eller Leopard, använd Airport-verktyg 5.6.1 som har stöd för modeller med 802.11n och den ursprungliga AirPort Express.

Läs mer

 • Läs om hur du kan kontrollera problem med wifi från din Mac eller iOS-enhet.
 • Vissa funktioner på basstationen är endast tillgängliga när du administrerar ditt wifi-nätverk i det senaste operativsystemet för din Mac eller iOS-enhet.
 • Om någon av dina nätverksenheter inte är kompatibel med den uppdaterade fasta mjukvaran, kan du kanske installera om en äldre fast mjukvara. På Mac klickar du på basstationen i AirPort-verktyget och alternativklickar på versionsnumret för den fasta mjukvaran. På iOS-enheter trycker du på basstationen i AirPort-verktyget och går till Version > Äldre versioner.
Publiceringsdatum: