Roaming i wifi-nätverk med 802.11k, 802.11r och 802.11v på iOS

Läs om hur iOS och iPadOS förbättrar klientroaming med wifi-nätverksstandarder.

iOS har stöd för optimerad klientroaming i wifi-företagsnätverk. Med 802.11-arbetsgruppstandarderna k, r och v kan kunden smidigare utföra roaming från åtkomstpunkt (AP) till åtkomstpunkt inom samma nätverk.

802.11k

Standarden 802.11k hjälper enheter att snabbare söka efter närliggande åtkomstpunkter som är tillgängliga för roamingmål genom att skapa en optimerad kanallista. När signalstyrkan blir svagare på aktuell åtkomstpunkt söker enheten efter målåtkomstpunkter från denna lista.

802.11r

När enheten utför roaming från en åtkomstpunkt till en annan i samma nätverk använder 802.11r en funktion som kallas Fast Basic Service Set Transition (FT) för att autentisera snabbare. FT fungerar med båda autentiseringsmetoderna PSK (preshared key) och 802.1X.

iOS 10 och senare och iPadOS har stöd för anpassningsbar 802.11r i Ciscos trådlösa nätverk. Anpassningsbar 802.11r erbjuder FT utan att 802.11r behöver aktiveras i Ciscos konfigurerade trådlösa nätverk.

802.11v

iOS och iPadOS har stöd för dessa 802.11v-funktioner på vissa enheter:

 • BSS-övergångshantering (Basic Service Set)
 • Omedelbar disassociering (Disassociation Imminent)
 • Directed Multicast Service (DMS)
 • BSS Max Idle Service

Med BSS-övergångshantering med omedelbar disassociering kan nätverkets kontrollager påverka klientens beteende vid roaming genom att erbjuda laddningsinformation om närliggande åtkomstpunkter. Enheten tar hänsyn till informationen när den väljer mellan möjliga roamingmål.

DMS optimerar överföringar av multicast-trafik på trådlösa nätverk. Enheten använder den informationen för att förbättra grupputskickskommunikation och bevara enhetens batteritid.

BSS Max Idle Service hjälper klienter och åtkomstpunkter att effektivt avgöra hur länge de behöver vara associerade när ingen trafik överförs. Enheterna använder den informationen för att bevara enhetens batteritid.

När du kombinerar kapaciteten i 802.11k och 802.11v för att snabbt hitta den bästa målåtkomstpunkten med FT:s snabbare associeringsmetod, kan appar fungera snabbare och du får en bättre wifi-upplevelse i iOS och iPadOS.


Läs mer

De flesta maskinvaruleverantörer för wifi-nätverk stöder 802.11k, 802.11v och 802.11r (FT). Du måste aktivera och konfigurera funktionerna på wifi-routern innan nätverket kan använda dem. Installationsförfarandet varierar, så du bör läsa handboken till wifi-routern för mer information.

Listorna nedan visar vilka iOS-enheter som har stöd för 802.11k, 802.11r och 802.11v. Du behöver iOS 6 eller senare för att använda 802.11k och 802.11r. Du behöver iOS 7 eller senare för att använda 802.11v. Du behöver iOS 10 eller senare för att använda anpassningsbar 802.11r.

802.11k och r

 • iPhone 4s och senare
 • iPad Pro och senare
 • iPad Air och senare
 • iPad mini och senare
 • iPad (3:e generationen) och senare
 • iPod touch (5:e generationen) och senare

Anpassningsbar 802.11r

 • iPhone 6s och senare
 • iPad Pro och senare
 • iPad (5:e generationen) och senare
 • iPod touch (7:e generationen)

802.11v

 • iPhone 5c, iPhone 5s och senare
 • iPad Pro och senare
 • iPad Air och senare
 • iPad mini 2 och senare
 • iPad (5:e generationen) och senare
 • iPod touch (6:e generationen) och senare

PMKID-cachning

iOS 5.1 och senare och iPadOS stöder även PMKID-cachning (pairwise master key identifier caching). Du kan använda PMKID-cachning med en del Cisco-utrustning för att förbättra roaming mellan åtkomstpunkter. SKC (sticky key caching) är en form av PMKID-cachning. SKC är inte detsamma som eller kompatibel med OKC (opportunistic key caching).

Ciscos nätverk måste använda styrningskod 8.3 eller senare för att stödja anpassningsbar 802.11r eller senare. De skyddade hanteringsramarna (PMF) i 802.11w samarbetar med iOS- och iPadOS-support för 802.11k, 802.11r och 802.11v.

Läs om roaming med enheter som har iOS och iPadOS i ett företags wifi-miljö.

Lär dig mer om dessa standarder från IEEE:s webbplats:

Läs om hur du identifierar de här enhetsmodellerna:

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: