Roaming på wifi-nätverk med 802.11k, 802.11r och 802.11v på iOS, iPadOS och macOS

Läs om hur iOS, iPadOS och macOS förbättrar klientroaming med wifi-nätverksstandarder.

iOS, iPadOS och macOS har stöd för optimerad klientroaming på företagets wifi-nätverk. Med 802.11-arbetsgruppstandarderna k, r och v kan kunden smidigare utföra roaming från åtkomstpunkt (AP) till åtkomstpunkt inom samma nätverk.

802.11k

Standarden 802.11k hjälper enheter att snabbare söka efter närliggande åtkomstpunkter som är tillgängliga för roamingmål genom att skapa en optimerad kanallista. När signalstyrkan blir svagare på aktuell åtkomstpunkt söker enheten efter målåtkomstpunkter från denna lista.

802.11r

När enheten utför roaming från en åtkomstpunkt till en annan i samma nätverk använder 802.11r en funktion som kallas Fast Basic Service Set Transition (FT) för att autentisera snabbare. FT fungerar med båda autentiseringsmetoderna PSK (preshared key) och 802.1X.

iOS 10 och senare, iPadOS och macOS 12 har stöd för anpassningsbar 802.11r i Ciscos trådlösa nätverk. Anpassningsbar 802.11r erbjuder FT utan att 802.11r behöver aktiveras i Ciscos konfigurerade trådlösa nätverk. Ciscos nätverk måste använda styrningskod 8.3 eller senare för att stödja anpassningsbar 802.11r eller senare.

802.11v

iOS, iPadOS och macOS har stöd för dessa 802.11v-funktioner på vissa enheter:

 • BSS-övergångshantering (Basic Service Set)
 • Omedelbar disassociering (Disassociation Imminent)
 • Directed Multicast Service (DMS)
 • BSS Max Idle Service

Med BSS-övergångshantering med omedelbar disassociering kan nätverkets kontrollager påverka klientens beteende vid roaming genom att erbjuda laddningsinformation om närliggande åtkomstpunkter. Enheten tar hänsyn till informationen när den väljer mellan möjliga roamingmål.

DMS optimerar överföringar av multicast-trafik på trådlösa nätverk. Enheten använder den informationen för att förbättra grupputskickskommunikation och bevara enhetens batteritid.

BSS Max Idle Service hjälper klienter och åtkomstpunkter att effektivt avgöra hur länge de behöver vara associerade när ingen trafik överförs. Enheterna använder den informationen för att bevara enhetens batteritid.

När du kombinerar kapaciteten i 802.11k och 802.11v för att snabbt hitta den bästa målåtkomstpunkten med FT:s snabbare associeringsmetod, kan appar fungera snabbare och du får en bättre wifi-upplevelse i iOS, iPadOS och macOS.


Kontrollera kompatibiliteten

De flesta maskinvaruleverantörer för wifi-nätverk stöder 802.11k, 802.11v och 802.11r (FT). Du måste aktivera och konfigurera funktionerna på wifi-routern innan nätverket kan använda dem. Installationsförfarandet varierar, så du bör läsa handboken till wifi-routern för mer information.

Listorna nedan visar vilka iOS-, iPadOS- och macOS-enheter som stöder 802.11k, 802.11r och 802.11v. För att använda 802.11k och 802.11r måste du ha iOS 6 eller senare eller macOS 12 eller senare. För att använda 802.11v måste du ha iOS 7 eller senare eller macOS 12 eller senare. För att använda adaptiv 802.11r måste du ha iOS 10 eller senare eller macOS 12 eller senare.

macOS-stöd är begränsat till endast Mac-datorer med Apple-chippet.

802.11k och r

 • iPhone 4s och senare
 • iPad Pro och senare
 • iPad Air och senare
 • iPad mini och senare
 • iPad (3:e generationen) och senare
 • iPod touch (5:e generationen) och senare
 • Mac-datorer med Apple-chip

Anpassningsbar 802.11r

 • iPhone 6s och senare
 • iPad Pro och senare
 • iPad Air (3:e generationen) och senare
 • iPad (5:e generationen) och senare
 • iPod touch (7:e generationen)
 • Mac-datorer med Apple-chip

802.11v

 • iPhone 5c, iPhone 5s och senare
 • iPad Pro och senare
 • iPad Air och senare
 • iPad mini 2 och senare
 • iPad (5:e generationen) och senare
 • iPod touch (6:e generationen) och senare
 • Mac-datorer med Apple-chip

Kompatibilitet med 802.11w

Stöd för iOS, iPadOS och macOS för 802.11k, 802.11r. och 802.11v fungerar med nätverk som har 802.11ws skyddade hanteringsramar (PMF) aktiverade.

PMKID-cachning

iOS, iPadOS och macOS har även stöd för PMKID-cachning (pairwise master key identifier caching). Du kan använda PMKID-cachning med en del Cisco-utrustning för att förbättra roaming mellan åtkomstpunkter. SKC (sticky key caching) är en form av PMKID-cachning. SKC är inte detsamma som eller kompatibel med OKC (opportunistic key caching).

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: