Inställningar för iCloud-e-postklienter

Använd dessa inställningar för e-postserver till att manuellt ställa in ditt e-postprogram (klienten) för att använda ett e-postkonto för iCloud. 

Behöver du dessa inställningar för e-postserver?

Du kan använda inställningarna för e-postserver i den här artikeln för att manuellt ställa in att e-postprogrammet ska skicka och ta emot e-post med ett iCloud-e-postkonto. Du behöver dock inte göra det om ditt system uppfyller systemkraven för iCloud och du kan använda någon av följande inställningsmetoder:

Inställningar för e-postserver

Läs dokumentationen för e-postprogrammet om du vill ha information om hur du ska använda inställningarna. iCloud Mail använder IMAP och SMTP som stöds av de flesta moderna e-postprogram. iCloud stöder inte POP. Om du ställer in et konto med iCloud System Preferences eller macOS Mail i 10.7.4 eller senare ser du inte inställningarna eftersom de konfigureras automatiskt.

IMAP-information för inkommande e-postserver

 • Servernamn: imap.mail.me.com
 • SSL krävs: Ja
  Om ett felmeddelande visas vid användning av SSL prövar du TLS istället.
 • Port: 993
 • Användarnamn: Det här är oftast namndelen av iCloud-e-postkontot (till exempel emilyparker, inte emilyparker@icloud.com). Om e-postklienten inte kan ansluta till iCloud med endast namndelen av iCloud-e-postkontot prövar du med hela adressen.
 • Lösenord: Generera ett appspecifikt lösenord.

SMTP-information för utgående e-postserver

 • Servernamn: smtp.mail.me.com
 • SSL krävs: Ja
  Om ett felmeddelande visas vid användning av SSL prövar du TLS eller STARTTLS istället.
 • Port: 587
 • SMTP-autentisering krävs: Ja
 • Användarnamn: Fullständig iCloud-e-postadress (till exempel emilyparker@icloud.com, inte emilyparker)
 • Lösenord: Använd det appspecifika lösenordet som du genererade när du ställde in den inkommande e-postservern.

* Du behöver endast använda ett appspecifikt lösenord om du manuellt ställer in e-post med ditt iCloud-konto i Windows, om du använder Mac OS X Mail (10.7.4 och tidigare) eller om du använder en e-postklient från tredje part.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: