AirPort-basstationer: Om statuslampor på AirPort-basstation (LED)

Läs om statuslampor på AirPort-basstationen (LED).

Med statuslamporna på AirPort-basstationer får du statusinformation om den aktuella statusen för AirPort-basstation med hjälp av en uppsättning färger och/eller blinkande mönster. Statuslampan kallas även för LED-lampa.

Alla nyare AirPort Extreme- och AirPort Time Capsule-basstationer har en statuslampa som kan växla mellan gult, grönt och blått.

När du sätter på strömmen till AirPort-basstationen blinkar statuslampan grönt i en sekund och sedan gult medan AirPort-basstationen startar. När AirPort-basstationen är färdigstartad, blinkar statuslampan gult tills AirPort-basstationen har uppdaterats med de rätta inställningarna. När AirPort-basstationen är installerad på rätt sätt och ansluten till internet eller ett nätverk lyser statuslampan med fast grönt ljus. När du ansluter Ethernet-kablar till Ethernet-portarna lyser lamporna ovanför dem med fast grönt ljus.

AirPort Extreme, AirPort Time Capsule (802.11 a/b/g/n)

5.png

Statuslampa Beskrivning

Av

Ingen ström

Fast gult ljus

Slutför startsekvensen

Fast grönt ljus

Fungerar normalt

Fast blått ljus

Klar att låta en trådlös klient ansluta till nätverket via Skyddad Wi-Fi-inställning (WPS). AirPort-verktyg anger att statuslampan är fast grön.

Blinkar grönt

Om du väljer Blinka vid aktivitet från statuslampans popupmeny (i basstationspanelen i AirPort-inställningar i AirPort-verktyg) blinkar statuslampan grönt för att visa att aktiviteten är normal.

Blinkar gult

Starten är klar, men Wi-Fi-basstationen har upptäckt ett tillstånd som kräver assistans från dig. Om du får problem med blinkande gul statuslampa klickar du här för att få mer information. Öppna AirPort-verktyg för att se vad som rapporteras.

Växlar mellan gult/grönt

Om flera Wi-Fi-basstationer finns under inställningen kan du utlösa beteendet med funktionen Identifiera i AirPort-verktyg.

AirPort Express 802.11n (2:a generationen)

6.png

Det finns en statuslampa som kan växla till gult eller grönt ljus.

När du slår på AirPort Express-basstationen blinkar statuslampan med grönt ljus i en sekund och sedan med gult medan AirPort-basstationen startas. När AirPort-basstationen är redo att användas blinkar statuslampan med gult ljus tills AirPort-basstationen har uppdaterats med rätt inställningar. Statuslampan lyser med fast grönt ljus när AirPort basstationen är installerad på rätt sätt och ansluten till internet eller ett nätverk. När du ansluter Ethernet-kablar till Ethernet-portarna lyser lamporna ovanför dem med fast grönt ljus.

Statuslampa Beskrivning

Av

Ingen ström

Fast gult ljus

Slutför startsekvensen

Fast grönt ljus

Fungerar normalt

Blinkar grönt

Om du väljer Blinka vid aktivitet från statuslampans popupmeny (i basstationspanelen i AirPort-inställningar i AirPort-verktyg) blinkar statuslampan grönt för att visa att aktiviteten är normal.

Blinkar gult

Starten är klar, men Wi-Fi-basstationen har upptäckt ett tillstånd som kräver assistans från dig. Om du får problem med blinkande gul statuslampa klickar du här för att få mer information. Öppna AirPort-verktyg för att se vad som rapporteras.

 

AirPort Express (802.11 a/b/g)

HT4600-2.png 

Ursprungliga AirPort Express (802.11 a/b/g) Wi-Fi-basstation har en enda statuslampa som kan lysa orange, gult eller grönt.

När du ansluter ström till AirPort Express blinkar statuslampan grön under en sekund och sedan orange medan den startar. När AirPort Express har startat blinkar statuslampan orange tills AirPort Express har uppdaterats med korrekta inställningar. Statuslampan lyser med fast grönt ljus när AirPort Express är korrekt inställd och ansluten till internet eller ett nätverk.

Statuslampa Beskrivning

Av

Ingen ström

Fast gult ljus

Slutför startsekvensen

Fast grönt ljus

Fungerar normalt

Blinkar grönt

Om du väljer Blinka vid aktivitet från statuslampans popupmeny (i basstationspanelen i AirPort-inställningar i AirPort-verktyg) blinkar statuslampan grönt för att visa att aktiviteten är normal.

Blinkar gult

Starten är klar, men AirPort Express har upptäckt ett tillstånd som kräver assistans från dig. Du löser tillstånd med en blinkande orange statuslampa genom att klicka här för mer information. Öppna AirPort-verktyg för att se vad som rapporteras.

Växlar mellan gult/grönt

Om flera Wi-Fi-basstationer finns under inställningen kan du utlösa beteendet med funktionen Identifiera i AirPort-verktyg.

 

AirPort basstation (802.11 b/g)

HT4600-1.png

AirPort Extreme basstation (802.11 b/g) har tre vita LED-lampor som inte ändrar färg. 

När du ansluter ström till AirPort basstation (802.11 b/g) blinkar de tre lamporna i en sekvens från höger till vänster. Det innebär att basstationen håller på att starta.

 

Vänster

Mitten

Höger

Status/Beskrivning

Av

Av

Av

Ingen ström

Av

Basstationen är i automatiskt stoppläge.

Blinkar

Blinkar

Blinkar

Självtestet då basstationen slås på misslyckades. Kontakta en Apple-auktoriserad servicepartner.

Av

Blinkar långsamt

Av

Mjukt återställningsläge1.

Av

Blinkar tre gånger

Av

Hårt återställningsläge1.

Av/blinkar

Av/blinkar

Blinkningar vänster och höger indikerar normal nätverksaktivitet. Om den vänstra LED-lampan blinkar anger det trådlös aktivitet på AirPort och om den högra LED-lampan blinkar anger det aktivitet på Ethernet eller modem.

Läs mer

1Klicka här om du vill veta mer om återställning av basstationen.

Publiceringsdatum: