Om statuslampan på AirPort-basstationer

LED-statuslampan på AirPort Time Capsule-, AirPort Extreme- och AirPort Express-basstationen blinkar eller ändrar färg för att ange basstationens status.

När du ansluter en strömkälla till din AirPort-basstation blinkar statuslampan på framsidan av basstationen grönt i en sekund. Medan basstationen startar lyser den med ett fast gult sken. Sedan lyser statuslampan grönt om basstationen är korrekt installerad och kan ansluta till internet. Om det uppstått ett problem blinkar lampan gult.

Statuslampa Beskrivning

Av

Ingen ström

Fast gult

Slutför startsekvensen

Fast grönt

Fungerar normalt

Blinkande gult Startsekvensen är klar, men basstationen har upptäckt ett problem som kräver din uppmärksamhet.

Fast blått*

Redo att tillåta en trådlös klient att få åtkomst till nätverket via WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Blinkande grönt*

I vissa äldre modeller av AirPort Utility kan du välja Blinka vid aktivitet från popupmenyn Statuslampa i basstationens inställningar. Blinkande grönt anger normal aktivitet.

Växlande gult/grönt* I vissa äldre modeller av AirPort Utility kan du välja basstationen och välja Basstation > Identifiera från menyraden, vilket orsakar den här växlande ljussekvensen. Det hjälper dig identifiera den valda basstationen när flera basstationer är tillgängliga. 

* Tillgänglig på 802.11a/b/g/n-modeller av AirPort Time Capsule och AirPort Extreme.

Om statuslampan blinkar gult

Här är några vanliga orsaker till varför statuslampan blinkar gult:

 • Basstationen har inte installerats eller har nollställts och behöver installeras igen. Använd AirPort-verktyg för att ställa in din basstation.
 • En uppdatering av den fasta mjukvaran är tillgänglig för basstationen.
 • Basstationen är konfigurerad för att använda Tillbaka till min Mac, men Tillbaka till min Mac fungerar inte eller lösenordet är felaktigt. Från och med 1 juli 2019 är tjänsten Tillbaka till min Mac inte längre tillgänglig.
 • Basstationen kan inte ansluta till internet, när till exempel internettjänsten inte fungerar på din plats, basstationen kan inte hämta en IP-adress från din primära router eller WAN Ethernet-anslutningen till din router inte fungerar.
 • Basstationen är installerad för att trådlöst förlänga nätverkets räckvidd, men är för långt ifrån den primära wifi-basstationen.
 • Om din basstation är en AirPort Time Capsule har basstationen ett problem med den interna hårddisken, vilket kräver reparation.

 

Kontrollera basstationens inställningar

För att lösa ett problem med basstationens inställningar kan du antingen ändra inställningarna eller ange att AirPort Utility ska ignorera det. Problemet löser sig inte om du ignorerar det, men gör så att statuslampan slutar blinka för det problemet.

 1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 2. I AirPort Utility-fönstret klickar du på basstationen för att visa ett detaljerad popupfönster med mer information om problemet. Välj inställningen för att ignorera problemet eller klicka på Redigera för att öppna inställningsfönstret.
 3. Gör de ändring som behövs i inställningarna och klicka sedan på Uppdatera för att tillämpa ändringarna och starta om basstationen.

Upprepa dessa steg tills alla inställningsrelaterad problem är lösta eller ignorerade.

Läs mer

 • När du ansluter en Ethernet-kabel till en Ethernet-port på din basstation lyser statuslampan ovanför porten med ett fast grönt sken.
 • Den ursprungliga 802.11 b/g-modellen av AirPort Extreme-basstationen har tre statuslampor, inte en. Mer information finns i användarhandboken för AirPort Extreme-basstationen (PDF).
Publiceringsdatum: