iPhone: Förstå telefonfunktioner

iPhone har stöd för många funktioner, inklusive samtal väntar, vidarekoppling och konferenssamtal, men vissa funktioner i iPhone fungerar på olika sätt på GSM- och CDMA-nätverk.

Du kan aktivera funktionerna med olika metoder, beroende på vilken nätverksteknik din mobiloperatör tillämpar (GSM eller CDMA):

Funktion iPhone (GSM-nätverk) iPhone (CDMA-nätverk) Anteckningar
Vidarekoppling av samtal Slå på eller av i
Inställningar > Telefon.
Kontakta operatören för information om hur du använder Vidarekoppling av samtal.  
Samtal väntar Slå på eller av i
Inställningar > Telefon.
Kontakta operatören för information om hur du använder Samtal väntar.  
Uppringnings-ID Slå på eller av i
Inställningar > Telefon.
Kontakta operatören för information om hur du använder Uppringnings-ID.  
Konferenssamtal Har stöd för upp till fem samtidiga samtal. Har stöd för upp till två samtidiga samtal. Det kan hända att CDMA-nätverk i vissa situationer inte kan lägga till, växla mellan eller slå samman samtal. Mer information finns i iPhone Användarhandbok.
Slå en mjuk paus Tryck på och håll ned * när du ringer upp. När du ändrar numret till en kontakt trycker du på +*# och därefter på ”paus”. Lägger till ”,” i ett telefonnummer och väntar några sekunder innan ytterligare siffror anges.
Slå en hård paus Tryck på och håll ned # när du ringer upp. När du redigerar numret till en kontakt trycker du på +*# och därefter på ”vänta”. Lägger till ”;” i ett telefonnummer och väntar på att användaren ska trycka på Ring upp innan ytterligare siffror anges.
Parkera ett samtal Tryck på och håll ned Ljud av. Ej tillämpligt Det går inte att parkera samtal i CDMA-nätverk.

Läs mer om skillnader vid användning av mobildatanät, inklusive LTE-nätverk.

När du använder en iPhone på ett CDMA-nätverk kan du märka följande skillnader:

  • Kontakter eller telefonnummer på webbsidor som innehåller alfabetiska tecken och är längre än sju tecken kanske inte går att slå (till exempel 1-800-MY-IPHONE eller 555-1212x1234). Du kan antingen ta bort bokstäverna eller använda en paus för att slå anknytningen (555-1212,1234(.
  • Följande funktioner kanske inte finns tillgängliga på iPhone på CDMA-nätverk:
    • Aktivera en SIM-PIN
    • Importera SIM-kontakter
Senast ändrad: