Vidarekoppling, samtal väntar och andra samtalsfunktioner på iPhone

Din iPhone har stöd för bland annat samtal väntar, vidarekoppling av samtal och konferenssamtal. Men vissa funktioner på iPhone fungerar på olika sätt på GSM- och CDMA-nätverk.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Du kan använda olika metoder för att aktivera funktionerna, beroende på vilken nätverksteknik din mobiloperatör tillämpar (GSM eller CDMA):

Funktion iPhone (GSM-nätverk) iPhone (CDMA-nätverk) Anteckningar
Vidarekoppling av samtal Slå på eller av i
Inställningar > Telefon.
Kontakta operatören för information om hur du använder Vidarekoppling av samtal. Du kan kontrollera om vidarekoppling av samtal är aktiverat genom att se efter om den här symbolen  visas i statusfältet.
Samtal väntar Slå på eller av i
Inställningar > Telefon.
Kontakta operatören för information om hur du använder Samtal väntar.  
Uppringnings-ID Slå på eller av i
Inställningar > Telefon.
Kontakta operatören för information om hur du använder Uppringnings-ID.  
Konferenssamtal Har stöd för upp till fem samtal samtidigt. Har stöd för upp till två samtal samtidigt. Det kan hända att CDMA-nätverk i vissa situationer inte kan lägga till, växla mellan eller slå samman samtal. VoLTE kan förhindra vissa funktioner i Konferens-samtal. Mer information finns i iPhone Användarhandbok
Slå en mjuk paus Tryck på och håll ned * när du ringer upp. När du ändrar numret till en kontakt trycker du på +*# och därefter på ”paus”. Lägger till ”,” i ett telefonnummer och väntar några sekunder innan ytterligare siffror anges.
Slå en hård paus Tryck på och håll ned # när du ringer upp. När du ändrar numret till en kontakt trycker du på +*#, och därefter på ”vänta”. Lägger till ”,” i ett telefonnummer och väntar på att användaren ska trycka på Ring upp innan ytterligare siffror anges.
Parkera ett samtal Tryck på och håll ned Ljud av. Ej tillämpligt Det går inte att parkera samtal i CDMA-nätverk.

 

Publiceringsdatum: