Om mobilnät

Läs mer om mobilnät av GSM-, CDMA- och LTE-typ.

Om ett Wi-Fi-nätverk inte är tillgängligt kan du använda mobilnätet för att ansluta till internet på iPhone och iPad (Wi-Fi + Cellular). 

Välj operatörens nätverksteknik nedan för att lära dig mer om olika egenskaper och funktioner hos mobilnät som:

  • Nättyper
  • Symboler i statusfältet
  • Information om huruvida funktioner för tal och data stöds samtidigt på iPhone

GSM-nät

GSM-nät har stöd för röstsamtal och dataöverföring samtidigt på iPhone med en UMTS-anslutning.

Mobilnät Statussymbol Samtidig användning av
röst/data
Anteckningar
UMTS 4G Ja Visas när du är ansluten till AT&T:s eller T-Mobiles snabba nätverk i USA.
UMTS 3G Ja  
EDGE E Nej Kan eventuellt inte ta emot samtal medan data överförs via mobilnätet.*
GPRS ° Nej
* Om du inte kan besvara samtalet vidarebefordras det direkt till röstbrevlådan.

CDMA-nät

CDMA-nät har inte stöd för funktioner för tal och data samtidigt på iPhone

Mobilnät Statussymbol Samtidig användning av
röst/data
Anteckningar
EV-DO 3G Nej Kan ta emot samtal medan data överförs via mobilnätet.
1xRTT 1x Nej Kan eventuellt inte ta emot samtal medan data överförs via mobilnätet.*
* Om du inte kan besvara samtalet vidarebefordras det direkt till röstbrevlådan.

LTE-nät

Du kan använda LTE med LTE-operatörer som stöds på iPhone 5 eller senare och iPad (3:e generationen) Wi-Fi + Cellular eller senare. Läs mer om operatörer som stöds och funktioner på iPhone.

Mobilnät Statussymbol Samtidig användning av
röst/data
Anteckningar
LTE LTE Ja  
4G 4G Ja 4G kan även indikera en UMTS-anslutning i vissa GSM-nät, till exempel AT&T:s och T-Mobiles höghastighetsnät i USA. Om du vill ha mer information kontaktar du din operatör.
Samtidig användning av tal och LTE är tillgängligt vid användning av VoLTE. Om din operatör eller nätverk inte stöder VoLTE kan din iPhone använda 3G för data under röstsamtal. Kontakta operatören för mer information om samtidig användning av tal och data.

Läs mer

Du behöver ett aktivt telefon- eller dataabonnemang för att använda mobildata. Kontakta din mobiloperatör för mer information.

Mobildatatjänster är eventuellt inte tillgängliga på alla platser, och nätverkshastigheten och anslutningskapaciteten kan variera beroende på plats. Kontrollera operatörens täckning i ditt område. Läs mer om operatörer som stöds och funktioner på iPhone.

När du befinner dig utanför operatörens nät kan du eventuellt ansluta till internet via en annan mobiloperatör. Använd en annan mobiloperatör genom att gå till Inställningar > Mobilnät och slå på Data-roaming. Roaming-avgifter kanske tillkommer. Undvik avgifter för data-roaming genom att stänga av data-roamingfunktionen. Kontakta din mobiloperatör för mer information.

När du använder ett mobilnät som inte har stöd för röstsamtal och dataöverföring samtidigt, kommer inkommande eller utgående samtal att avbryta överföringen av mobildata tills samtalet avslutas. Det påverkar inte Wi-Fi-nätverksanslutningen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: