Växla mellan trådbundna och trådlösa nätverk på Apple TV

Följ dessa steg när du vill växla Apple TV från Ethernet till ett trådlöst nätverk.

  1. Koppla från Ethernet-kabeln från Apple TV.
  2. Navigera till Inställningar > Allmänt > Nätverk om du vill ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.
  3. En lista över tillgängliga trådlösa nätverk visas. Använd uppåt- och nedåtknapparna på fjärrkontrollen när du vill navigera till nätverket som du vill ansluta till och markera det.
    • Om det trådlösa nätverket kräver ett lösenord, visas ett tangentbord via vilket du kan ange lösenordet med fjärrkontrollen.
    • Om nätverket som du vill ansluta till är dolt, klickar du på Annat. Ange sedan nätverksnamnet med hjälp av tangentbordet på skärmen och fjärrkontrollen. Ange lösenord om det krävs.
  4. När Apple TV har anslutits till nätverket visas normalt en skärm om att anslutningen är klar. Klicka på Klar. Skärmen bör nu visa information om det trådlösa nätverket, inklusive nätverksnamnet, IP-adressen, Wi-Fi-adressen och signalstyrkan.

Växla tillbaka till en trådbunden anslutning genom att koppla in Ethernet-kabeln. Apple TV växlar automatiskt till den trådbundna anslutningen. Apple TV prioriterar en trådbunden Ethernet-anslutning.

Senast ändrad: