Använd Skivverktyget för att kontrollera eller reparera skivor

Läs om hur du använder Skivverktyg för att kontrollera eller reparera skivor.

Med Skivverktyg kan du kontrollera datorns startdisk (volym) utan att behöva starta från en annan volym. Den här funktionen kallas för ”livekontroll”. Om Skivverktyg upptäcker några problem som kräver reparation ska du starta från Mac OS X installationsskiva och använda Skivverktyg på enheten för att reparera den (det går inte att reparera startvolymen när datorn startas från den).

Viktiga saker att komma ihåg

  • Livekontroll fungerar endast på Mac OS X Extended (journalförd)-formaterade (HFS+J)-volymer. Om du försöker kontrollera en icke-journalförd skiva kommer Skivverktyget att visa meddelandet ”Fel: kunde inte frysa volym (funktionen stöds inte)”.
  • Under en livekontroll kan förloppet i Skivverktyget verka stanna upp, öppna program kan gå långsamt eller sluta svara, pekaren kan ändras till en snurrande skiva och datorn kan verka sluta svara helt (”frysa”).
  • När du väl har startat en livekontroll är det inte säkert att den går att avbryta, beroende på hur långt den är gången.
  • Vissa problem kan uppstå om du försöker verifiera eller reparera en omonterad disk som inte är en startdisk.
  • Varningsmeddelanden med texten ”Felaktig storlek på filen temp” kan utan problem ignoreras.

Problem kan uppstå om du försöker kontrollera eller reparera skivor som inte kan läggas på skrivbordet.

Skivverktyget kan sluta svara utan varningsmeddelande eller låsa datorn i flera sekunder när det försöker kontrollera eller reparera en skiva som inte kan tas bort från skrivbordet som inte är din startskiva.

Om du försöker kontrollera en volym som inte är din startskiva men som Skivverktyget av någon anledning inte kan ta bort från skrivbordet (skivan kan till exempel ha öppna filer) kan det verka som att kontrollen startar och sedan stoppar utan varning. Om du tittar i konsolen (/Program/Verktygsprogram/) kommer du att se en post ungefär som denna:

Verifying volume “Storage”
The disk “Storage” could not be unmounted
Could not unmount disk for verification, attempting live verify

Om du försöker reparera en skiva som inte kan tas bort från skrivbordet kommer det att verka som att reparationen startar och sedan stoppar när Skivverktyg visar meddelandet: ”Skivreparationen misslyckades med fel. Kunde inte ta bort skiva från skrivbordet.”

Om du tittar i konsolen (/Program/Verktygsprogram/) kommer du att se en post ungefär som denna:

Verify and Repair disk "Storage."
The disk “Storage” could not be unmounted.
Could not unmount disk for verification.
Repairing disk failed with error. Could not unmount disk.

I sällsynta fall kan datorn sluta svara i flera sekunder.

Om du inte kan avgöra vilka filer som är öppna på skivan du vill kontrollera eller reparera kan du starta om datorn och lägga skivan på skrivbordet igen, eller starta från Mac OS X DVD:n eller CD:n för att reparera.

Varningarna ”Felaktig storlek på tempfilen” kan ignoreras utan problem

Det kan hända att varningsmeddelanden av typen ”Felaktig storlek på tempfilen nummer” visas när du försöker kontrollera eller reparera en volym med Skivverktyg eller fsck_hfs med alternativet ”-l”. Du kan utan problem ignorera varningar för alla filer med ”tempnummer”.

Till exempel kan följande visas:

Verifying volume "Macintosh HD"
Checking Extents Overflow file.
Checking Catalog file.
Incorrect size for file temp420595
(It should be 0 instead of 84538)
Incorrect size for file temp468627
(It should be 0 instead of 16464)
Checking multi-linked files.
Checking Catalog hierarchy.
Checking volume bitmap.
Checking volume information.
The volume Macintosh HD needs to be repaired.
Error: The underlying task reported failure on exit
1 HFS volume checked
Volume needs repair

Om detta inträffar måste du använda fsck i enanvändarläge eller starta datorn från en annan volym innan du kontrollerar eller reparerar.

Avancerat: Det här problemet kan inträffa för att storleken på skivan för trunkerade, öppna, olänkade filer inte uppdateras innan du har påbörjat en livekontroll. Dessa filer orsakar egentligen inga problem eftersom storleken i minnet är korrekt. Filerna raderas så fort de stängts. Om datorn inte stängs av på ett normalt sätt kommer de att raderas när den startas nästa gång.

Publiceringsdatum: