Ändra säkerhetsfrågorna för ditt Apple-ID

Om du inte har uppgraderat ditt Apple-ID till tvåfaktorsautentisering använder ditt konto säkerhetsfrågor för att hålla det säkert. Följ dessa steg för att ändra säkerhetsfrågorna för ditt Apple-ID.

Om säkerhetsfrågor för Apple-ID

Tvåfaktorsautentisering är det säkraste sättet att skydda ditt Apple-ID. Om du inte har ställt in tvåfaktorsautentisering för ditt konto använder Apple säkerhetsfrågor som en andra metod för att identifiera dig själv online. Säkerhetsfrågor utformas för att vara lätta för dig att komma ihåg, men svåra för någon annan att gissa sig till. När de används i kombination med annan identifierande information hjälper dem till att verifiera att du är den person som vill komma åt kontot.

Du ombes kanske att svara på en eller flera av dina säkerhetsfrågor innan du kan ändra ditt lösenord eller andra uppgifter på ditt konto, visa din enhetsinformation eller göra ett iTunes- eller App Store-köp från en ny enhet.

Om du inte vill ha säkerhetsfrågor eller om du är rädd för att glömma svaren kan du ställa in tvåfaktorsautentisering. Läs om tvåfaktorsautentisering.

Ändra dina säkerhetsfrågor

  1. Logga in på appleid.apple.com.
  2. I avsnittet Inloggning och säkerhet väljer du Kontosäkerhet.
  3. Under Säkerhetsfrågor väljer du Ändra säkerhetsfrågor. 
  4. Välj dina nya säkerhetsfrågor och deras svar och välj sedan Uppdatera.
  5. Ange lösenordet till ditt Apple-ID och välj sedan Klar.

Det är mycket viktigt att du inte glömmer bort svaren på dina säkerhetsfrågor för att undvika att du spärras från kontot. Se även till att du lägger till och verifierar din e-postadress för återställning. Om du glömmer svaren på dina säkerhetsfrågor måste du ha en e-postadress för återställning för att kunna nollställa dem. Läs om vad du ska göra om du glömmer svaren på dina säkerhetsfrågor.

Publiceringsdatum: