Få hjälp med säkerhetsproblem

På den här sidan hittar du information om Apples produktsäkerhet för kunder, utvecklare, anställda inom rättsväsendet och journalister.

Apples produkter är designade för att skydda våra kunders privatliv. Mer information finns på sidorna omIntegritetsskydd, inklusive tips och information om hur du skyddar dina enheter och data. Du kan även ställa en fråga om integritet

Läs mer om hur du rapporterar ett potentiellt säkerhetsproblem som du upptäckt.

Informationen nedan kan vara till hjälp om du har säkerhetsproblem eller frågor. Kontakta Apple-supporten om du behöver ytterligare hjälp.

Lösenord och köp

Nätfiske och andra bedrägerier

Om du får ett misstänksamt mejl som har utformats för att se som om att det kommer från Apple kan du vidarebefordra det till reportphishing@apple.com. Läs mer om nätfiske och andra bedrägerier.

Borttappade eller stulna produkter

Utvecklarresurser

Kontakta Apple Developer Connection om du vill ha hjälp med annullering eller utfärdande av certifikat.

Polismyndigheter

Följ följande riktlinjer om du vill kontakta Apple i ett polisärende:

Journalister

Journalister kan kontakta Apples PR-avdelning via media.help@apple.com.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: