Få hjälp med att använda iCloud-bilddelning och delade album

När du har slagit på iCloud-bilddelning kan du ha frågor om delade album, kommentarer, inbjudningar, videor och annat. 

Windows

Delade album i iOS 8 eller senare kallas delade strömmar i iOS 7 och tidigare.

Delade album

Läs mer om delade album.    

Hur säkerhetskopierar jag ett delat album?

Innehåll i delade album säkerhetskopieras inte automatiskt. Om du vill spara en bild eller en video från ett delat album lägger du till den i ditt fotobibliotek innan du säkerhetskopierar din enhet.

 • På din iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på bilden >  > Spara bild.
 • På din Mac väljer du bilden eller videon och kontrollklickar på > Importera. 

Du kan endast spara delade videor på en Mac eller PC. Kommentarer eller gilla-markeringar för en bild eller video i ett delat album sparas inte med bilden eller videon.

Vad behöver jag för att visa och dela videor, bidra till någon annans delade album och lägga till kommentarer eller gilla foton och videor?

 • iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 7 eller senare
 • Mac med OS X Mavericks 10.9 eller senare
 • Apple TV (2:a, 3:e eller 4:e generationen) med version 6.0 eller senare av mjukvaran
 • Pc med Windows 7 eller senare och iCloud för Windows

Om ägaren till det delade albumet aktiverar alternativet Offentlig webbplats och delar länken med dig kan du använda vilken aktuell webbläsare som helst för att visa bilder och videor som läggs till av ägaren och alla medarbetare.

Kommentera och gilla

Varför kan jag inte se nya kommentarer i mitt delade album, eller varför ser jag kommentarer som har tagits bort?

 1. Besök sidan Systemstatus och kontrollera om det är problem med Bilder.
 2. Kontrollera internetanslutningen på alla dina enheter genom att gå till www.apple.com/se/ och iCloud.com. Du måste vara ansluten till internet för att kunna kommentera.
 3. Kontrollera om antalet kommentarer är detsamma på din iOS-enhet och din Mac eller PC.

Om du har en aktiv internetanslutning och en bild eller video har olika många kommentarer på olika enheter provar du med de här stegen.

På din iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Stäng appen Bilder. Om du inte vet hur du gör det följer du dessa steg.
 2. Tryck på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder. I iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Bilder.
 3. Stäng av iCloud-bilddelning.
 4. Tryck på OK. Bilderna läggs till igen automatiskt när du slår på inställningen igen.
 5. Gå tillbaka till hemskärmen. Vänta ungefär en minut.
 6. Tryck på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder. I iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Bilder.
 7. Aktivera iCloud-bilddelning.
 8. Gå tillbaka till hemskärmen.
 9. Öppna Bilder och tryck på fliken Delat. 
 10. Tryck på namnet på det delade albumet.
 11. Kontrollera kommentarerna om bilden eller videon. 

På Mac-datorn:

 1. Stäng programmet Bilder om det är öppet.
 2. Välj Apple-menyn > Systeminställningar. 
 3. Klicka på iCloud och klicka sedan på knappen Alternativ bredvid Bilder. 
 4. Avmarkera iCloud-bilddelning och klicka på Klar.
 5. Vänta ungefär en minut.
 6. Klicka på Alternativ bredvid Bilder.
 7. Markera iCloud-bilddelning och klicka på Klar.
 8. Öppna Bilder och gå till det delade albumet.
 9. Kontrollera kommentarerna om bilden eller videon. 

På en PC som använder Windows 7 eller senare och iCloud för Windows:

 1. Stäng alla öppna fönster av Utforskaren som du använder för att visa iCloud-bilddelning. 
 2. Öppna iCloud för Windows:
  • Windows 8 eller senare: Gå till Startskärmen och klicka på iCloud-panelen.
  • I Windows 7 väljer du Start-menyn > Alla program > mappen iCloud > iCloud.
 3. Klicka på Alternativ bredvid Bilder. 
 4. Avmarkera Bilddelning. Klicka på OK och sedan på Använd.
 5. Vänta ungefär en minut och klicka sedan på Alternativ. 
 6. Markera Bilddelning. Klicka på OK och sedan på Använd.
 7. Öppna iCloud Bilder.
 8. Dubbelklicka på det delade albumet och klicka sedan på Kommentarer.
 9. Kontrollera kommentarerna om bilden eller videon.

Kan jag ändra namnet som jag använder för att kommentera ett delat album?

Ditt namn i kommentarer är det fulla namnet för det Apple-ID som du använde för att gå med i det delade albumet. Så här ändrar du visningsnamnet:

 1. Ta bort kommentaren. När en kommentar har lagts upp kan visningsnamnet inte ändras.
 2. Sluta prenumerera på det delade albumet.
 3. Gå till Mitt Apple-ID, logga in och ändra ditt namn. Om det finns ett kreditkort på kontot som du använder för att handla måste namnet stämma med det på kreditkortet.
 4. Be att få en ny inbjudan av den som äger det delade albumet.
 5. Acceptera inbjudan, leta upp bilden eller videon och lägg in kommentaren på nytt.

Inbjudningar och prenumeranter

Hur bjuder jag in någon igen till ett delat album om de avböjde min inbjudan men vill prenumerera nu?

På din iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Tryck på Bilder.
 2. Tryck på fliken Delat > Delning.
 3. Tryck på ett delat album och gå till fliken Personer.
 4. Välj personens namn i listan med prenumeranter.
 5. Tryck på Skicka inbjudan igen.
 6. Om du tidigare har tagit bort personen från listan över prenumeranter trycker du på Bjud in vänner, anger e-postadressen och trycker på Lägg till.

På Mac-datorn:

 • Öppna programmet Bilder.
 • Gå till fliken Delat och öppna det delade albumet.
 • Klicka på symbolen för personer.
 • Välj personens namn i listan med prenumeranter.
 • Klicka på Skicka inbjudan igen.

På en PC med iCloud för Windows:

 1. Öppna iCloud Bilder och dubbelklicka på det delade albumet för att öppna det.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Klicka på namnet på den person som vill börja prenumerera. 
 4. Klicka på Skicka inbjudan igen och sedan på Klar.

Jag avböjde en inbjudan att gå med i ett delat album. Hur går jag med i albumet?

Skicka ett meddelande till det delade albumets ägare och be dem bjuda in dig igen.

Jag har skickat ut inbjudningar till mitt delade album, men vissa som jag skickade till fick ingen inbjudan.

Prova dessa steg:

 1. Be dem du bjöd in kontrollera om inbjudan har hamnat i skräppostmappen.
 2. Skicka inbjudan igen. Meddelandet kommer kanske inte fram om personens inkorg är full eller om det finns ett filter som stoppade inbjudan. 
 3. Om de inte fick inbjudan ber du personen om en annan e-postadress som du kan skicka inbjudan till. Du kan också skicka inbjudan till det telefonnummer som de använder för Meddelanden. 
 4. Fråga personen om de har fått en inbjudan tidigare, och om de kan ha valt att stoppa e-postmeddelanden från iCloud-bilddelning. De kan börja få e-postinbjudningar igen genom att följa stegen nedan.

Om de ändå inte får inbjudan kontaktar du Apple-supporten för hjälp.

Jag valde att inte ta emot inbjudningar till iCloud-bilddelning, men nu vill jag prenumerera på delade album.

Om du har en e-postinbjudan öppnar du den och klickar på Skicka inga bildströmmeddelanden längst ned i meddelandet. Ett webbläsarfönster öppnas och visar att du inte längre tar emot inbjudningar till delade album. Klicka på Ångra ändringen.

Om du inte längre har kvar inbjudan kontaktar du Apple-supporten och begär att få ta emot inbjudningar till delade album. Du får inte automatiskt tidigare inbjudningar, men du kan kontakta ett delat albums ägare och be om en ny inbjudan.

Jag fick en länk till ett delat album, men när jag klickar på länken visas ett meddelande om att albumet inte längre delas.

Om ägaren tog bort albumet eller tog bort dig från prenumerantlistan får du ett meddelande om att albumet inte längre delas.

Kontakta ägaren av det delade albumet och bekräfta att det har tagits bort eller be om en ny inbjudan.

Jag fick en inbjudan till iCloud-bilddelning från en avsändare jag inte känner igen.

Meddela oss om du får en inbjudan till iCloud-bilddelning som du tror är spam eller skräp. Klicka på Rapportera skräp i e-postmeddelandet med inbjudan.

Du kan också gå till inbjudan från appen Bilder på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac och välja Rapportera skräp > Radera och rapportera skräp.

Videor

Läs mer om videor.

Vilka videoformat och videostorlekar stöds i iCloud-bilddelning?

iCloud-bilddelning har stöd för videofiltyperna MP4 och QuickTime och videofilformaten H.264 och MPEG-4. Klippen kan vara upp till fem minuter långa.

Kan jag spela upp delade videor via en mobilanslutning?

iCloud-bilddelning har stöd för videouppspelning via wifi- och mobilanslutningar. Om du vill aktivera uppspelning via en mobilanslutning på din iOS-enhet går du till Inställningar > Mobilnät och slår på Bilder.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: