Så här använder du delade album i Bilder på din iPhone, iPad och Mac

Med Delade album kan du välja att dela bilder och videor med enbart utvalda personer, och de kan lägga till egna bilder, videor och kommentarer.


Innan du börjar

 1. Uppdatera din iPhone, iPad eller iPod touch till den senaste versionen av iOS eller iPadOS, din Mac till den senaste versionen av macOS och din Apple TV 4K eller Apple TV HD till den senaste versionen av tvOS. Uppdatera till Windows 10 eller senare och hämta iCloud för Windows om du har en Windows-dator.
 2. Ställ in iCloud på alla dina enheter.
 3. Se till att du är inloggad på iCloud med samma Apple-ID på alla enheter som du vill använda med Delade album.

Aktivera Delade album

 • Öppna Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder på din iPhone, iPad eller iPod touch och aktivera sedan Delade album.
 • På Mac öppnar du programmet Bilder. Välj Bilder > Inställningar från menyraden längst upp på skärmen. I macOS Monterey eller tidigare väljer du Bilder > Inställningar. Klicka på fliken iCloud och välj sedan Delade album.
 • Gå till Inställningar > Användare och konton > iCloud på din Apple TV och aktivera Delade album.
 • På en Windows-dator öppnar du iCloud för Windows och väljer Bilder. Tryck på alternativknappen för att bekräfta att Delade album är aktiverat och tryck sedan på Använd. Läs mer om att dela album med iCloud för Windows.

Om du använder en äldre version av iOS, iCloud för Windows, iPhoto eller Aperture kan du ändå skapa och visa delade album. I tidigare versioner av iOS, macOS, tvOS och iCloud för Windows kallades Delade album för iCloud-bilddelning.


Använda Delade album på din iPhone, iPad och iPod touch

Skapa ett nytt delat album

 1. Gå till fliken Album och tryck på knappen Lägg till .
 2. Tryck på Nytt delat album .
 3. Ge det delade albumet ett namn och tryck på Nästa.
 4. Välj vilka personer som du vill bjuda in från dina kontakter eller ange en e-postadress eller ett iMessage-telefonnummer.
 5. Tryck på Skapa.

Radera ett delat album

 1. Öppna det delade albumet.
 2. Tryck på knappen Personer .
 3. Klicka på Radera delat album.

Om du tittar på din lista över delade album kan du också trycka på Redigera och sedan på knappen Radera för att radera ett delat album.

När du raderar ett delat album tas det automatiskt bort från alla dina enheter och från dina prenumeranters enheter. Om du har aktiverat offentlig webbplats tas det delade albumet också bort från webben. Om du tar bort ett delat album raderas alla bilder i albumet permanent. Se till att du sparar alla bilder som du vill behålla innan du fortsätter.

Bjuda in fler personer

 1. I Album väljer du ett delat album som du skapade.
 2. Tryck på knappen Personer
 3. Tryck på Bjud in personer.
 4. Ange namnen på de personer som du vill dela detta album med.
 5. Tryck på Lägg till.

Om du vill dela ett album med vänner eller familj som inte använder iCloud öppnar du ett delat album som du har skapat, går till fliken Personer och aktiverar Offentlig webbplats. Dina bilder publiceras på en webbplats som alla kan se i en uppdaterad webbläsare. 

Ta bort en prenumerant

 1. Öppna det delade albumet.
 2. Tryck på knappen Personer
 3. Välj prenumeranten som du vill ta bort.
 4. Klicka på Ta bort prenumerant längst ned på skärmen.

Som skapare av ett delat album kan du styra vem som får tillgång till det. Du kan ta bort prenumeranter när som helst.

Lägga till bilder och videor i ett delat album

 1. Tryck på Välj på biblioteksfliken eller i ett album och välj de bilder och videor som du vill dela.
 2. Tryck på knappen Dela  och tryck sedan på Lägg till i delat album .
 3. Välj albumet som du vill dela. Sedan trycker du på Lägg till.

Om du har ett delat album öppet kan du också trycka på det blå plustecknet för att välja bilder och videor att lägga till.

Personer som du har delat albumet med meddelas automatiskt när du lägger till nya bilder. Se till att Prenumeranter kan lägga till är aktiverat så att de kan lägga till bilder och videor. Tryck bara på knappen Mer  och välj sedan Detaljer för delat album .

Radera bilder och videor från ett delat album

 1. Öppna det delade albumet.
 2. Klicka på bilden eller videon.
 3. Tryck på knappen Papperskorg .
 4. Tryck på Radera bild.

Om du är ägare av ett delat album kan du radera allas bilder, videor och kommentarer. Prenumeranter kan radera allt som de själva har lagt till. Allt du raderar tas automatiskt bort från albumet på alla dina enheter och prenumeranternas enheter.

Alla bilder som du har sparat eller hämtat från ett delat album till ditt bildbibliotek finns kvar i biblioteket även om det delade albumet raderas eller om personen som skapade albumet slutar dela det.

Spara bilder och videor från ett delat album

När du delar bilder och videor med någon kan de spara delade objekt i sitt eget bibliotek.

 1. Klicka på bilden eller videon.
 2. Tryck på knappen Dela .
 3. Klicka på Spara bild eller Spara video.

Använd Delade album på din Mac

Skapa ett nytt delat album

 1. Klicka på knappen Lägg till bredvid Delade album i sidofältet.
 2. Ange e-postadresserna till de personer som du vill dela albumet med. Klicka på knappen Lägg till för att välja kontakter från iCloud.
 3. Klicka på Skapa.

Radera ett delat album

 1. Öppna det delade albumet.
 2. Klicka på knappen Personer  i verktygsfältet.
 3. Klicka på Radera delat album.

När du raderar ett delat album tas det automatiskt bort från alla dina enheter och från dina prenumeranters enheter. Om Offentlig webbplats var aktiverat tas det delade albumet även bort från webben. Om du tar bort ett delat album raderas alla bilder i albumet permanent. Se till att du sparar alla bilder som du vill behålla innan du fortsätter.

Bjud in fler personer

 1. Välj ett delat album som du skapade under Delat i sidofältet.
 2. Klicka på knappen Personer  i verktygsfältet.
 3. Ange e-postadresserna till de personer som du vill dela detta album med i fältet Bjud in personer. Klicka på knappen Lägg till  för att välja vem från dina kontakter som du vill bjuda in.

Du kan även dela album med personer som inte använder iCloud. Öppna bara ett delat album som du skapade, klicka på knappen Personer  i verktygsfältet och aktivera Offentlig webbplats. Dina bilder publiceras på en webbplats som alla kan se i en uppdaterad webbläsare.

Ta bort en prenumerant

 1. Öppna det delade albumet.
 2. Klicka på knappen Personer  i verktygsfältet.
 3. Välj prenumeranten som du vill ta bort.
 4. Klicka på pilen bredvid deras namn och sedan på Ta bort prenumerant.

Som skapare av ett delat album kan du styra vem som får tillgång till det. Du kan ta bort prenumeranter när som helst.

Lägga till bilder och videor i ett delat album

 1. Välj bilderna och videorna du vill dela.
 2. Klicka på knappen Dela i verktygsfältet och välj sedan Delade album.
 3. Välj albumet som du vill dela.

Om du har ett delat album öppet kan du också klicka på Lägg till bilder och videor för att välja de bilder och videor som du vill lägga till. Du kan också helt enkelt dra bilder från ditt bibliotek direkt till det delade albumet i sidofältet.

Personer som du har delat albumet med meddelas automatiskt när du lägger till nya bilder. Öppna det delade albumet, klicka på knappen Personer  i verktygsfältet och se till att Prenumeranter kan lägga upp är aktiverat så att de också kan lägga till bilder och videor.

Radera bilder och videor från ett delat album

 1. Öppna det delade albumet.
 2. Välj bilden eller videon.
 3. Kontrollklicka och klicka sedan på Radera från delat album. Klicka på Radera.

Om du har ett delat album öppet kan du också välja en bild och trycka på tangenten Radera för att radera den från det delade albumet.

Om du är ägare av ett delat album kan du radera allas bilder, videor och kommentarer. Prenumeranter kan radera allt som de själva har lagt till. Allt du raderar tas automatiskt bort från albumet på alla dina enheter och prenumeranternas enheter.

Alla bilder som du har sparat eller hämtat från ett delat album till ditt bildbibliotek finns kvar i biblioteket även om det delade albumet raderas eller om personen som skapade albumet slutar dela det.

Spara bilder och videor från ett delat album

När du delar bilder och videor med någon kan de spara de delade objekten i sitt eget bibliotek.

 1. Välj den bild och video som du vill spara.
 2. Kontrollklicka och klicka sedan på Importera.


Filtyper som du kan använda i delade album

Delade album stöder följande filformat:

 • HEIF
 • JPEG
 • RAW*
 • PNG
 • GIF
 • TIFF

Delade album har även stöd för specialformat som finns på din iPhone, till exempel slowmotion, tidsförskjutning, Live Photos och videor från Minnen. När bilder delas reduceras storleken på den långa kanten till 2 048 pixlar, förutom panoramabilder som kan vara upp till 5 400 pixlar breda. Du kan dela GIF-filer på upp till 100 MB.

Delade album har stöd för följande videofiltyper och format:

 • HEVC
 • MP4
 • QuickTime 
 • H.264
 • MPEG-4 

Videor kan vara upp till 15 minuter långa och levereras med en upplösning på 720p.

*Du kan inte överföra RAW-bilder till delade album på en Windows-dator.

Delade album överför en kopia av dina data. Hämtat innehåll kanske inte innehåller samma information som originalet.


Lagringsgränser för delat album

Ett delat album kan innehålla upp till 5 000 bilder och videor. Om du når gränsen för ditt delade album måste du radera bilder eller videor innan du kan lägga till nya. Bilder och videor som du delar (och kommentarer eller gillamarkeringar som är associerade med dessa bilder) lagras på iCloud tills du eller personen som skapade dem raderar dem manuellt eller tills du raderar det delade albumet.

Bilder och videor i dina delade album finns kvar på iCloud, men de tas inte med i gränsen för ditt iCloud-lagringsutrymme.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: