Radera bilder på din iPhone eller iPad

Du kan radera en enskild bild eller video eller radera flera bilder samtidigt. Du kan också återställa sådant som har raderats av misstag.

Innan du raderar

Se till att du säkerhetskopierar bilderna och videoklippen du vill ha kvar. När du använder iCloud-bilder och raderar en bild eller video på en enhet, kommer den även att raderas på alla övriga enheter där du är inloggad med samma Apple-ID. Läs hur du tar bort bilder och videoklipp i iCloud-bilder.

Gå till Inställningar > Allmänt [enhet]-lagringsutrymme om du vill se hur mycket utrymme du har kvar på enheten. Läs mer om hur du kan hantera enhetens bildlagring.

Ta bort bilder eller videoklipp

När du tar bort bilder och videoklipp behålls de i 30 dagar i albumet Senast raderade. Efter 30 dagar raderas de permanent.

Använder du iCloud-bilder och tar bort bilder och videoklipp från en av dina enheter tas de även bort från dina andra enheter.

Lägger du till bilder i din iPhone eller iPad genom att koppla enheten till din dator kan du inte ta bort dem direkt från enheten i appen Bilder. Om PapperskorgenIngen bildtext för denna bild är grå när du försöker radera en bild från din iPhone eller iPad kan du behöva stoppa synkronisera bilder från din dator. Läs hur du slutar synkronisera bilder med datorn.

Så här raderar du en enstaka bild

iPhone som visar alternativet Radera bild
 1. Öppna Bilder.

 2. På fliken Bibliotek trycker du på Alla bilder och väljer den bild eller video som du vill ta bort.

 3. Tryck på PapperskorgenIngen bildtext för denna bild och tryck sedan på Radera bild.

Så här raderar du flera bilder

iPhone som visar flera bilder valda i appen Bilder
 1. Öppna Bilder.

 2. På fliken Bibliotek trycker du på Alla bilder och trycker sedan på Välj.

 3. Välj flera bilder genom att trycka på eller dra fingret över flera bilder.

 4. Tryck på Papperskorgen}Ingen bildtext för denna bild och bekräfta sedan för att ta bort objekten.

I iOS 16.1, iPadOS 16.1 och senare kan du starta ett Delat iCloud-bildbibliotek Vem som helst kan ta bort, lägga till eller redigera objekt i det delade biblioteket. Om någon annan tar bort en bild eller en video från det delade biblioteket visas det inte längre för dig heller. Endast den person som lade till bilden eller videon i det delade biblioteket kan ta bort den permanent eller återställa den från mappen Senast raderade. Du har 30 dagar på dig att få tillbaka en bild eller en video från albumet Senast raderade.

Radera dubbletter av bilder och videor

 1. Tryck på Album i appen Bilder.

 2. Tryck på albumet Dubbletter under Verktyg.

 3. Tryck på Slå ihop för att kombinera dubbletterna.

 4. Tryck på Slå ihop [antal] Objekt för att bekräfta.

När du slår ihop dubbletter av bilder kombinerar telefonen den högsta bildkvaliteten och relevanta data för att behålla en bild i biblioteket. De andra dubblettbilderna flyttas till albumet Senast raderade.

Albumet Dubbletter finns på iOS 16, iPadOS 16.1 och senare.

Återställa raderade bilder eller videoklipp

 1. Öppna Bilder och tryck på fliken Album.

 2. Tryck på Senast raderade under Verktyg.

 3. I iOS 16, iPadOS 16.1 och senare kan du använda Face ID eller Touch ID för att låsa upp albumet Senast raderade.

 4. Tryck på Välj.

 5. Markera bilden eller videon som du vill behålla och tryck på Återställ. Om du vill återställa alla bilder och videor i albumet trycker du på Återställ alla.

 6. Tryck på Återställ bild för att bekräfta.

Om du råkar ta bort en bild eller video av misstag har du 30 dagar på dig att hämta den igen i albumet Senast raderade. När du återställer bilder eller videoklipp hamnar de i ditt bibliotek

Läs om vad du ska göra om du saknar en bild eller en video

Göra albumet Senast raderade olåst som standard

 1. Öppna appen Inställningar.

 2. Tryck på Bilder.

 3. Stäng av Använd Face ID.

I iOS 16, iPadOS 16 eller senare krävs Face ID eller Touch ID för att visa albumen Gömda och Senast raderade som standard. Om du stänger av Använd Face ID kommer det gömda albumet också att låsas upp som standard. Läs om hur du gömmer dina bilder.

Radera bilder permanent

 1. Öppna Bilder och tryck på fliken Album.

 2. Tryck på albumet Senast raderade.

 3. I iOS 16, iPadOS 16.1 och senare kan du använda Face ID eller Touch ID för att låsa upp albumet Senast raderade.

 4. Tryck på Välj.

 5. Markera bilden eller videon som du vill ta bot och tryck på Radera. Om du vill radera alla bilder och videor i albumet trycker du på Radera alla.

 6. Tryck på Radera bild för att bekräfta.

När du raderar en bild ur detta album kan du inte få tillbaka den.

Publiceringsdatum: