Använda Bluetooth-tillbehör med Apple TV

Läs om hur du parkopplar Bluetooth-tillbehör med din Apple TV och ta reda på vad du ska göra om du inte kan parkoppla ett tillbehör eller om det tappar anslutningen under användning.

Parkoppla eller ta bort parkopplingen till ett Bluetooth-tillbehör

  1. Sätt Bluetooth-tillbehöret i parkopplingsläge enligt de medföljande instruktionerna.

  2. På din Apple TV går du till Inställningar > Fjärrkontroller och enheter > Bluetooth. Apple TV söker efter Bluetooth-tillbehör i närheten.

  3. Välj ditt Bluetooth-tillbehör.

  4. Om du uppmanas till det anger du en fyrsiffrig kod eller en PIN-kod. På din Apple TV ska tillbehöret nu visas i Mina enheter.

Välj ditt tillbehör och välj sedan Ta bort parkopplingen till enheten.

Om du inte kan parkoppla ett Bluetooth-tillbehör eller om det tappar anslutningen

Gör så här. Kontrollera om du behöver hjälp efter varje steg.

  1. Kontrollera att du befinner dig inom räckhåll för din Apple TV och att det inte förekommer störningar i området.

  2. Kontrollera att tillbehöret är fulladdat och påslaget.

  3. Kontrollera att mjukvaran på ditt Bluetooth-tillbehör och din Apple TV är uppdaterade. Om du till exempel har Beats trådlösa hörlurar tittar du efter uppdateringar för fast mjukvara.

  4. Flytta din Apple TV till en annan plats nära din tv-apparat.

  5. Leta efter ditt tillbehör i Inställningar > Fjärrkontroller och enheter > Bluetooth. Om du ser det men inte kan ansluta till det använder du stegen ovan för att ta bort parkopplingen för tillbehöret. Försök sedan att parkoppla det igen.

  6. Om du behöver mer hjälp med att ansluta eller använda ett Bluetooth-tillbehör med din Apple TV kontaktar du tillbehörets tillverkare.

Apple TV 4K och Apple TV HD levereras med likadan fjärrkontroll överallt. I länder och regioner som har stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra platser kallas den Apple TV Remote. Siri fungerar med båda fjärrkontrollerna så länge som Apple TV 4K eller Apple TV HD är inställd på ett språk och ett land eller en region som har stöd för Siri.

Publiceringsdatum: