Använda Keynote med Apple Watch

Du kan styra din Keynote-presentation med din Apple Watch.

Kom igång

Du behöver detta:

 • Din parkopplade Apple Watch och iPhone.

 • Keynote för iOS 2.5.3 eller senare på din iPhone. Öppna Keynote för iOS 2.5.3 eller senare på din iPhone minst en gång innan du använder Keynote på Apple Watch.

 • Keynote på Apple Watch. Använd Apple Watch-appen på din iPhone för att installera senaste versionen av Keynote. Kontrollera att appen har blivit installerad genom att öppna Apple Watch-appen på din iPhone och tryck sedan på Min klocka, Keynote och sedan på Visa app på Apple Watch.

Keynote fungerar bäst med dessa inställningar på din Apple Watch:

 1. Peka på Inställningar på hemskärmen på din Apple Watch.

 2. Tryck på Allmänt och sedan på Väck skärm.

 3. Rulla nedåt och tryck sedan på Keynote.

 4. Tryck på Anpassad och sedan på Efter tryck på Digital Crown.

Du kan även styra inställningarna från din iPhone:

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka.

 2. Tryck på Allmänt, rulla nedåt och tryck sedan på Väck skärm.

 3. Rulla nedåt och tryck sedan på Keynote.

 4. Tryck på Anpassad och sedan på Efter tryck på Digital Crown.

Kontrollera en Keynote-presentation från Apple Watch

Apple Watch kan styra en presentation på din iPhone om:

 • Din iPhone är ansluten till en extern skärm med en adapter eller AirPlay.

 • Det inte finns några presentationsenheter, till exempel en Mac-dator eller en iPad, parkopplade med Keynote för iOS på din iPhone.

 • En presentation redan är öppen eller redan spelas upp i Keynote för iOS på din iPhone.

Du kan även använda Apple Watch till att styra presentationer på andra enheter, som en Mac-dator, om:

 • Keynote för iOS är öppet på skärmen för Keynote Remote.

 • Det finns en presentationsenhet, till exempel en Mac-dator eller iPad, parkopplad med Keynote för iOS på din iPhone, din iPhone inte är ansluten till en extern skärm med en adapter eller AirPlay och du har inte en presentation öppen eller igång i Keynote för iOS på din iPhone.

Se hur du parkopplar en presentationsenhet med Keynote för iOS på din iPhone.

Spela upp en presentation eller flytta till nästa diabild eller bygge

När Keynote-presentationen är redo öppnar du Keynote-appen på Apple Watch:

 • Om du behöver starta bildspelet visas uppspelningsknappenuppspelningsknapp. Tryck på knappen SpelaSpela när du vill starta presentationen.

 • När bildspelet spelas upp ser du knappen NästaNästa-knappen. Tryck på knappen NästaNästa när du vill gå till nästa diabild eller bygge.

Gå tillbaka eller avsluta en presentation

Tryck och håll ned på skärmen för att visa dessa alternativ:

 • Tryck på knappen Tillbakaknappen Tillbaka när du vill gå till föregående diabild eller nollställa byggen på den nuvarande diabilden.

 • Tryck på knappen Avslutaknappen Avsluta när du vill avsluta bildspelet.

Om du väljer knappen TillbakaTillbaka visas både knappen Tillbaka och knappen NästaNästa på din Apple Watch tills du avslutar Keynote eller din Apple Watch försätts i viloläge.

Publiceringsdatum: