Program za pooblaščene ponudnike servisnih storitev za izdelke Apple

Program za pooblaščene ponudnike servisnih storitev za izdelke Apple (AASP) je zasnovan za podjetja, ki želijo zagotavljati popravila za katere koli izdelke Apple v garanciji ali zunaj garancije. Kvalificirana podjetja lahko pridobijo dostop do originalnih delov, orodij, usposabljanja, priročnikov za popravila, diagnostike in virov družbe Apple za opravljanje teh popravil.

Kdo se lahko prijavi?

Podjetja, organizacije, univerze in kolidži lahko v regijah, kjer je družba Apple neposredno prisotna, postanejo pooblaščeni ponudniki servisnih storitev za izdelke Apple.

Pooblaščeni prodajalci izdelkov Apple lahko postanejo pooblaščeni ponudniki servisnih storitev za izdelke Apple in podjetja, ki so specializirana za popravila v regijah, kjer je družba Apple neposredno prisotna.

Pooblaščeni prodajalci in distributerji ne izpolnjujejo pogojev za ta program.

Kakšne so zahteve?

Poslovne zahteve

Organizacije, ki zaprosijo za status pooblaščenega ponudnika storitev, morajo imeti za seboj razumno obdobje delovanja, pri čemer morajo biti njihove revidirane finančne evidence družbi Apple na voljo za pregled. Zahtevana je kreditna linija, ki jo mora odobriti oddelek za finance družbe Apple v ustrezni regiji. Organizacija mora kot del svojega poslovanja aktivno promovirati znamko Apple ter storitve in izdelke za podporo AppleCare.

Operativne zahteve

Pooblaščeni ponudniki servisnih storitev morajo ves čas izpolnjevati standarde družbe Apple v zvezi z obsegom storitev, certificiranjem tehnikov in razpoložljivostjo storitev za stranke. Pooblaščeni ponudniki servisnih storitev morajo opraviti vsaj 200 popravil na četrtletje. Družba Apple redno revidira in pregleduje pooblaščene ponudnike servisnih storitev, da zagotovi dosledno izpolnjevanje visokih standardov. Informacije o orodju, usposabljanju, vodnikih o storitvah in diagnostiki za izvajanje popravil družbe Apple so zaupne.

Prostori

Organizacija mora imeti komercialno lokacijo z namenskim osebjem za popravila na lahko dostopnem mestu. Prostori morajo vključevati čist in urejen sprejemni prostor za stranke, ki potrebujejo popravilo na kraju samem, varno delavnico za popravila ter shrambo za dele in prejete enote za popravilo. Naslov bivališča ni sprejemljiv kot pooblaščeno servisno mesto.

Pridobivanje licence za tehnike

Pooblaščeni ponudniki servisnih storitev morajo za popravila izdelkov Apple zagotoviti certificirane tehnike družbe Apple.

Za doseganje minimalne zahteve vsaj 200 opravljenih popravil na četrtletje mora pooblaščeni ponudnik servisnih storitev zaposlovati vsaj enega certificiranega tehnika družbe Apple.

Za pridobitev licence za opravljanje popravil izdelkov družbe Apple je treba opraviti preizkuse prek pooblaščenega spletnega središča za preizkuse. Licence se letno obnavljajo za posamezne izdelke. Stroški preizkusov za pridobitev licence se podjetjem, ki so odobreni neodvisni ponudniki servisnih storitev, ne zaračunajo.

Podrobne informacije o pripravljalnih tečajih za pridobitev licence in preizkusih družbe Apple so na voljo tukaj.

Za prijavo

Na naslov aasp_application_euro@apple.com pošljite e-poštno sporočilo z vsemi spodnjimi podatki:

 • Firma podjetja (vključno s skrajšano firmo), pod katero podjetje opravlja svoje dejavnosti
 • Principal/lastnik
 • Naslovi poslovalnic (opomba: družba Apple ne sprejema domačih naslovov ali poštnih predalov)
 • Telefonska številka poslovalnice
 • E-poštni naslov z domeno podjetja
 • Spletno mesto podjetja
 • Predhodne izkušnje ali zgodovina sodelovanja z družbo Apple kot ponudnik storitev ali pooblaščeni prodajalec
 • Poslovni namen, vključno s segmentom ali vrsto stranke

Opombe

 • Družba Apple ne bo upoštevala prijav, ki niso v skladu z zahtevami programa.
 • Izpolnjevanje zahtev programa ne zagotavlja sprejema v program.
 • Družba Apple si pridržuje pravico, da prijavo zavrne brez komentarja.
 • Družba Apple ne bo upoštevala kandidatov, ki uporabljajo izraze blagovne znamke Apple v katerem koli delu imena podjetja ali na spletnih straneh, razen če je taka uporaba v skladu s pogoji uporabe izrazov blagovne znamke Apple.

Več o ponudbah za programe za storitve in popravila družbe Apple si lahko ogledaš tukaj.