Če želiš preklicati naročnino družbe Apple

Oglej si navodila za preklic naročnine družbe Apple ali naročnine, ki si jo kupil z aplikacijo iz trgovine App Store.


Preklic naročnine v napravi iPhone ali iPad

 1. Zaženi aplikacijo Settings (Nastavitve).
 2. Tapni svoje ime.
 3. Tapni »Subscriptions« (Naročnine).
  Gumb »Subscriptions« (Naročnine) v možnosti »Settings« (Nastavitve) v napravi iPhone.
 4. Tapni naročnino.
 5. Tapni »Cancel Subscription« (Prekliči naročnino). Morda se boš moral pomakniti navzdol, da poiščeš gumb »Cancel Subscription« (Prekliči naročnino). Če ni gumba »Cancel« (Prekliči) ali je v rdečem besedilu prikazano sporočilo o poteku veljavnosti, je naročnina že preklicana.

Če ne najdeš naročnine, ki jo želiš preklicati


Preklic naročnine v računalniku s sistemom Mac

 1. Zaženi aplikacijo App Store.
 2. Klikni svoje ime. Če svojega imena ne najdeš, klikni »Sign In« (Vpis).
 3. Klikni »Account Settings« (Nastavitve računa).
 4. Pomakni se do razdelka »Subscriptions« (Naročnine) in klikni »Manage« (Upravljaj).
  Gumb »Manage« (Upravljaj) zraven možnosti »Subscriptions« (Naročnine) v trgovini App Store v računalniku Mac.
 5. Ob naročnini klikni »Edit« (Uredi).
 6. Klikni »Cancel Subscription« (Prekliči naročnino). Če ni gumba »Cancel« (Prekliči) ali »Cancel Subscription« (Prekliči naročnino), je naročnina že preklicana.

Če ne najdeš naročnine, ki jo želiš preklicati


Preklic naročnine v računalniku s sistemom Windows

 1. V računalniku odpri iTunes. Če nimaš aplikacije iTunes,preberi, kako prenesti iTunes za Windows.
 2. V menijski vrstici na vrhu zaslona iTunes izberi »Account« (Račun) in nato »View My Account« (Prikaži moj račun).
 3. Pomakni se do razdelka »Settings« (Nastavitve). Zraven možnosti »Subscriptions« (Naročnine) klikni »Manage« (Upravljaj).
  Gumb »Manage« (Upravljaj) zraven možnosti »Subscriptions« (Naročnine) v aplikaciji iTunes.
 4. Poišči naročnino, ki jo želiš preklicati, nato pa klikni »Edit« (Uredi).
 5. Klikni »Cancel Subscription« (Prekliči naročnino). Če ni gumba »Cancel« (Prekliči) ali »Cancel Subscription« (Prekliči naročnino), je naročnina že preklicana.

Če ne najdeš naročnine, ki jo želiš preklicati


Ali ne najdeš naročnine, ki jo želiš preklicati?

Lahko prekličeš storitev iCloud+ v nastavitvah shrambe v storitvi iCloud.

Če ne želiš preklicati storitve iCloud+, poišči račun:

 1. V svoji pošti poišči e-poštno sporočilo z besedami »račun družbe Apple«.
 2. Na računu za naročnino preveri, kateri račun Apple ID je bil uporabljen.

E-poštno sporočilo s potrdilom o nakupu, iz katerega je razvidno, da je bil račun Apple ID uporabljen za nakup pri družbi Apple.

 • Če je na računu Apple ID družinskega člana, prosite tega družinskega člana, naj upošteva korake v tem članku, da prekliče naročnino. Naročnine družinskega člana ne moreš preklicati.
 • Če je na računu prikazan drug Apple ID, ki ga uporabljaš, se prijavi s tem računom Apple ID in upoštevaj navodila v tem članku, da prekličeš naročnino.
 • Če ne najdeš računa družbe Apple za naročnino, si naročnino morda kupil pri drugem podjetju. Če želiš ugotoviti, katero podjetje ti pošilja račune, preveri bančni izpisek ali izpisek kreditne kartice. Če želiš preklicati naročnino, se obrni na podjetje, ki ti zaračunava naročnino.

Obrni se na tehnično podporo družbe Apple


O naročninah

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: