Sprememba države ali regije računa Apple ID

Preden posodobiš svojo lokacijo, moraš porabiti dobroimetje, preklicati naročnine in pridobiti način plačila za novo državo ali regijo.

Kaj moraš storiti, preden spremeniš državo ali regijo

Sprememba regije z napravo iPhone ali iPad

 1. Zaženi aplikacijo Settings (Nastavitve). 
 2. Tapni svoje ime in nato »Media & Purchases« (Predstavnost in nakupi).
 3. Tapni »View Account« (Prikaži račun). Morda boš pozvan k vpisu.
 4. Tapni »Country/Region« (Država/regija).
  Naprava iPhone, ki v razdelku »Account Settings« (Nastavitve računa) prikazuje državo/regijo.
 5. Tapni »Change Country or Region« (Spremeni državo ali regijo).
 6. Tapni svojo državo ali regijo in nato preglej pogoje in določila.
 7. V zgornjem desnem kotu tapni »Agree« (Strinjam se) in nato znova tapni »Agree« (Strinjam se).
 8. Izberi način plačila in vnesi nove podatke o plačilu ter naslov plačnika, nato tapni »Next« (Naprej). Vnesti moraš veljaven način plačila za novo državo ali regijo.*

Spreminjanje regije v računalniku

 1. Zaženi aplikacijo Music ali iTunes.
 2. V menijski vrstici na vrhu zaslona ali pri vrhu okna aplikacije iTunes klikni »Account« (Račun) in nato »View My Account« (Prikaži moj račun) ali »Account Settings« (Nastavitve računa).
 3. Vpiši se s svojim računom Apple ID.
 4. Na strani s podatki o računu klikni »Change Country or Region« (Spremeni državo ali regijo).
  Na strani »Account Information« (Podatki računa) je gumb »Change Country or Region« (Spremeni državo ali regijo).
 5. Izberi novo državo ali regijo.
 6. Preglej pogoje in določila ter nato klikni »Agree« (Strinjam se). Za potrditev znova klikni »Agree« (Strinjam se).
 7. Vnesi nove podatke o plačilu* in naslov za obračunavanje ter klikni »Continue« (Naprej).

Spreminjanje regije v spletu

 1. Prijavi se v appleid.apple.com.
 2. Tapni ali klikni »Personal Information« (Osebni podatki).
 3. Tapni ali klikni »Country/Region« (Država/regija).
 4. Upoštevaj navodila na zaslonu. Vnesti moraš veljaven način plačila za novo državo ali regijo.*

Če države ali regije ne moreš spremeniti

Več informacij

* Če načina plačila ne želiš vnesti, počakaj in ustvari nov račun Apple ID, ko boš fizično v novi državi ali regiji.

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: