Po úprave tohto ovládacieho prvku sa táto stránka znova načíta
Smart Battery Case

Program výmeny puzdra Smart Battery Case pre iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR

Spoločnosť Apple zistila, že pri používaní niektorých puzdier Smart Battery Case pre iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR môže dochádzať k problémom s nabíjaním. Chybné puzdro Smart Battery Case môže vykazovať jeden alebo viaceré z nasledujúcich problémov:

  • Puzdro s batériou sa pri pripojení k zdroju napájania nenabíja alebo sa nabíja prerušovane.
  • Puzdro s batériou nenabíja iPhone alebo ho nabíja prerušovane.

Zariadenia, ktorých sa týka tento problém, boli vyrobené od januára 2019 do októbra 2019. Nejde o bezpečnostný problém a spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple bezplatne vymení puzdro s batériou, na ktoré sa vzťahuje tento program.

Vyhovujúce modely

Tento program sa vzťahuje na nasledujúce modely puzdra Smart Battery Case:

Smart Battery Case pre iPhone XS
iPhone XS
Smart Battery Case pre iPhone XS Max
iPhone XS Max
Smart Battery Case pre iPhone XR
iPhone XR

Poznámka: Tento program sa nevzťahuje na žiadne iné modely puzdra Smart Battery Case pre iPhone.

Proces výmeny

Vyhľadajte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple a požiadajte ho o výmenu puzdra Smart Battery Case. Puzdro Smart Battery Case sa pred vykonaním akéhokoľvek servisného zásahu preskúma, aby sa overilo, či sa naň vzťahuje tento program.

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Apple môže opravu obmedziť na pôvodnú krajinu alebo oblasť nákupu. V prípade puzdier Smart Battery Case zakúpených v členských krajinách EHP možno využiť servis v ostatných členských krajinách EHP.

Tento celosvetový program spoločnosti Apple nepredlžuje štandardné záručné krytie puzdra Smart Battery Case.

Program sa vzťahuje na príslušné puzdrá Smart Battery Case dva roky od prvého maloobchodného predaja zariadenia.

Chybné puzdro s batériou bude zlikvidované ekologickým spôsobom.

Informácie k 10. 1. 2020