macOS High Sierra

Použitie funkcií prístupnosti

Prístupnosť je na počítačoch Mac štandardom. Ak máte problémy so zrakom, sluchom alebo fyzickým pohybom, macOS vám pomocou rôznych funkcií umožní pracovať na počítači alternatívnym spôsobom, vďaka čomu bude používanie Macu ešte jednoduchšie.

Používanie vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver

VoiceOver je vstavaná čítačka obrazovky, ktorá nahlas popisuje, čo sa zobrazuje na obrazovke, číta texty dokumentov, webových stránok a okien. Pomocou VoiceOveru môžete ovládať svoj Mac prostredníctvom klávesnice alebo gest trackpadu. S VoiceOverom bude po pripojení fungovať aj obnoviteľný Braillov displej.

 • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť VoiceOver, stlačte klávesy Command-F5 (ak má váš Mac Touch Bar, stlačte a podržte kláves Command a trikrát rýchlo stlačte Touch ID).

 • Ak chcete prispôsobiť VoiceOver pomocou VoiceOver utility, stlačte Control-Option-F8 (keď je VoiceOver zapnutý).

  Otvoriť VoiceOver utilitu za mňa

 • Ak sa chcete naučiť pracovať s VoiceOverom, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť, kliknite na VoiceOver a potom kliknite na Otvoriť nácvik VoiceOver.

  Otvoriť panel VoiceOver za mňa

Pomoc pre VoiceOver získate výberom Pomocník > Pomocník pre VoiceOver, keď je otvorená VoiceOver utilita.

Zväčšenie obsahu na obrazovke

Ak sú položky na obrazovke príliš malé, môžete obsah zväčšiť, aby bol lepšie viditeľný. Môžete priblížiť celú obrazovku alebo časť obrazovky.

 • Ak chcete nastaviť možnosti zväčšovania, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom na Zväčšiť.

  Otvoriť panel Zväčšiť za mňa

Obmedzenie pohybu na obrazovke

Ak vám pohyb na obrazovke spôsobuje problémy, môžete obmedziť pohyb pri používaní určitých funkcií ako napríklad Spaces, Centrum hlásení alebo Dock.

 • Ak chcete obmedziť pohyb, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Displej.

  Otvoriť panel Displej za mňa

Používanie fyzickej klávesnice alebo klávesnice na obrazovke

Na zjednodušenie stláčania klávesov na fyzickej klávesnici môžete zapnúť Sticky klávesy alebo Pomalé klávesy. Alebo na pohyb v macOS používajte Klávesnicu prístupnosti na obrazovke a používajte pokročilé funkcie písania, ako napríklad návrhy pre písanie, a úplne vynechajte fyzickú klávesnicu.

 • Ak chcete nastaviť tieto možnosti, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom na Klávesnica.

  Otvoriť panel Klávesnica

Posúvanie kurzora pomocou klávesnice

Ak budete mať problémy s používaním myši, môžete zapnúť funkciu Klávesy myši a potom pomocou klávesnice alebo numerickej klávesnice presuňte ukazovateľ myši a stlačte tlačidlo myši.

Používanie príkazov diktovania a prerozprávania textu

 • Keď je zapnuté Vylepšené diktovanie, príkazy diktovania môžete používať na otváranie aplikácií, výber položiek menu a ďalšie. macOS má k dispozícii veľké množstvo príkazov a takisto môžete vytvárať svoje vlastné príkazy na základe diktovania.

  Ovládanie Macu a aplikácií pomocou príkazov diktovania

  Pomocou možností funkcie Reč môže Mac vyslovovať text v dialógových oknách a výstražných hláseniach a upozorniť vás na to, že od vás aplikácia požaduje vykonanie určitej akcie, napríklad prijatie pozvánky v aplikácii Správy.

  Počúvanie textu prerozprávaného Macom

Zmena spôsobu fungovania klávesnice, myši a trackpadu

Môžete nastaviť rôzne spôsoby prispôsobenia fungovania klávesnice, myši a trackpadu. Môžete napríklad nastaviť rýchlosť, akou sa kurzor pohybuje na obrazovke, keď posúvate prsty na trackpade.

Ovládanie Macu pomocou asistenčných zariadení

 • Pomocou Switch Control môžete používať jedno alebo viacero adaptívnych príslušenstiev na zadávanie textu, prácu s položkami na obrazovke a ovládanie Macu. Switch Control sníma panel alebo užívateľské rozhranie, kým sa nepoužije prepínač na výber položky alebo vykonanie akcie.

  Používanie Switch Control

Priamo na lište môžete jednoducho zistiť, ktoré funkcie prístupnosti sú zapnuté: v spodnej časti nastavení Prístupnosť vyberte zaškrtávacie políčko zobrazenia stavu prístupnosti v lište.

Pomocou panela skratiek Možnosti prístupnosti môžete rýchlo zapínať alebo vypínať možnosti. Ak chcete vybrať možnosti, ktoré sa majú zahrnúť do panela, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Všeobecné.

Otvoriť panel Všeobecné

V niektorých aplikáciách môže Mac prerozprávať text vybratím príkazov Upraviť > Reč > Spustiť rozprávanie. Táto funkcia nemusí byť dostupná pre všetky jazyky,