macOS High Sierra

Spravovanie aplikácií, ktoré môžu zistiť vašu polohu

Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám a webovým stránkam zbierať a používať informácie založené na aktuálnej polohe vášho Macu. Vaša približná poloha sa určuje na základe informácií z lokálnych sietí Wi-Fi, pričom lokalizačné služby zhromažďujú informácie o vašej polohe spôsobom, ktorý vás osobne neidentifikuje.

Vypnutie lokalizačných služieb

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Bezpečnosť a súkromie a potom kliknite na Súkromie.

  Otvoriť panel Súkromie

 2. Kliknite na Lokalizačné služby.

 3. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 4. Zrušte zaškrtnutie políčka Povoliť lokalizačné služby.

  Ak v Macu zapnete lokalizačné služby, nebude spoločnosti Apple posielaná vaša presná poloha. Spoločnosť Apple môže na účely poskytovania relevantných návrhov pri vyhľadávaní používať IP adresu vášho internetového pripojenia, aby približne určila vašu polohu priradením IP adresy geografickej oblasti.

  Ak keď zakážete lokalizačné služby, aplikácie a webové stránky tretích strán môžu určiť vašu polohu iným spôsobom. Z bezpečnostných dôvodov môžu byť informácie o polohe vášho Macu použité pre tiesňové volania na účely poskytnutia pomoci bez ohľadu na to, či sú lokalizačné služby zapnuté.

Určenie aplikácií a systémových služieb, ktoré môžu používať lokalizačné služby

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Bezpečnosť a súkromie a potom kliknite na Súkromie.

  Otvoriť panel Súkromie

 2. Kliknite na Lokalizačné služby.

 3. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 4. Zaškrtnite políčko vedľa aplikácie, ktorej chcete povoliť používanie lokalizačných služieb. Ak chcete lokalizačné služby pre danú aplikáciu vypnúť, zrušte zaškrtnutie jej políčka.

  Ak lokalizačné služby pre aplikáciu vypnete, pri ďalšom pokuse aplikácie o použitie lokalizačných údajov sa zobrazí výzva, aby ste ich zapli.

 5. Rolujte do spodnej časti zoznamu aplikácií, aby ste zobrazili Systémové služby, a potom kliknutím na tlačidlo Detaily zobrazíte konkrétne systémové služby, ktoré využívajú vašu polohu.

  Návrhy založené na polohe povolia funkciám Návrhy Safari alebo Návrhy Spotlightu používať polohu vášho Macu.

  Významné miesta umožnia vášmu Macu identifikovať miesta, ktoré sú pre vás významné, s cieľom poskytnúť vám užitočné informácie týkajúce sa polohy v Mapách, Kalendári, Fotkách a ďalších aplikáciách. Významné miesta sú zašifrované a Apple ich nedokáže prečítať. Kliknutím na Detaily zobrazíte zoznam identifikovaných miest. Zo zoznamu môžete vybrať a odstrániť jednotlivé miesta, prípadne môžete odstrániť všetky miesta kliknutím na Vyčistiť históriu.

Ak aplikáciám tretích strán alebo webovým stránkam umožníte používanie svojej aktuálnej polohy, podliehate ich podmienkam a pravidlám ochrany súkromia, nie pravidlám ochrany súkromia spoločnosti Apple. Ak chcete vedieť, ako narábajú s informáciami o vašej polohe, a na čo ich používajú, mali by ste si prečítať podmienky a pravidlá ochrany súkromia daných aplikácií a webových stránok.

Ak používate Návrhy Safari alebo Návrhy Spotlightu, v okamihu odoslania žiadosti o vyhľadanie do Safari alebo Spotlightu sa spoločnosti Apple odošle poloha vášho Macu s cieľom zvýšiť relevantnosť návrhov a zlepšiť iné produkty a služby spoločnosti Apple.

Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Apple.