macOS High Sierra

Používanie služby AirDrop na odosielanie súborov do zariadení v blízkom okolí

AirDrop umožňuje bezdrôtovo odosielať užívateľom vo vašom okolí dokumenty, fotky, webové stránky, miesta na mape a ďalšie položky. Môžete odosielať a prijímať položky medzi počítačmi Mac a iOS zariadeniami na rovnakej sieti.

AirDrop používa na prenos položiek medzi zariadeniami siete Bluetooth a Wi-Fi. Je veľmi pravdepodobné, že siete Bluetooth a Wi-Fi už máte na Macu zapnuté. Ak nie, pri pokuse o odoslanie položky vás AirDrop vyzve, aby ste ich zapli.

Ak chcete prijímať súbory z iných zariadení, musíte určiť, kto je oprávnený odosielať položky na vaše zariadenie.

Okno funkcie AirDrop.

Odosielanie položiek

Položky môžete odosielať z Findera, plochy alebo aplikácií, ako je napríklad Safari alebo Mapy. Ak chcete odoslať položky pomocou funkcie AirDrop, použite jednu z nasledujúcich metód:

  • Z plochy alebo okna Findera: Kliknite na položku so stlačeným klávesom Control, v menu skratiek vyberte Zdieľať > AirDrop a potom vyberte zariadenie, do ktorého ju chcete odoslať.

  • Z Findera: Kliknite na AirDrop v postrannom paneli Findera a potiahnite položku na zariadenie, do ktorého ju chcete odoslať.

  • Z aplikácie: V paneli s nástrojmi danej aplikácie kliknite na tlačidlo Zdieľať, vyberte AirDrop a potom vyberte zariadenie, na ktoré chcete položku odoslať.

Ak v okne AirDrop nevidíte zariadenie, s ktorým chcete danú položku zdieľať, kliknite na Nevidíte požadovanú osobu?

Ak osoba, ktorá vám chce poslať súbor, nevidí vaše zariadenie, skontrolujte, či ste zariadenie nastavili na umožnenie iným osobám odosielať vám položky pomocou služby AirDrop.

Prijímanie položiek

Keď vám niekto pošle nejakú položku, môžete sa rozhodnúť, či ju prijmete alebo nie.

Ak posielate položku z jedného zariadenia do druhého (napríklad z Macu do iPhonu) a obe zariadenia sú prihlásené do iCloudu, položka sa automaticky prijme a uloží.

  • V počítači Mac: Položku vyhľadajte v priečinku Stiahnuté.

  • Na zariadení so systémom iOS: Vyhľadajte položku v príslušnej aplikácii. Napríklad fotky sa otvoria v aplikácii Fotky a webové stránky v Safari.

Ovládanie, kto vám môže posielať položky pomocou AirDropu

Môžete ovládať, kto môže vám odosielať položky pomocou AirDropu. Odosielanie môžete nepovoliť nikomu, len svojím kontaktom alebo každému, kto nájde váš Mac alebo iOS zariadenie.

  • V počítači Mac: Kliknite na AirDrop v postrannom paneli Findera a vo vyskakovacom menu Kto ma smie vidieť vyberte požadovanú možnosť.

  • Na zariadení so systémom iOS: Potiahnutím prsta nahor zo spodnej časti obrazovky otvorte Ovládacie centrum, klepnite na AirDrop a klepnutím na príslušnú položku vyberte, kto môže nájsť vaše zariadenie.

Ak chcete zistiť, či váš Mac a zariadenie, ktorému odosielate súbory, podporuje AirDrop,prečítajte si článok podpory Apple Používanie služby AirDrop na odosielanie obsahu z Macu.