macOS High Sierra

Používanie Docku

Dock je pohodlné miesto na uchovávanie často používaných položiek. Položky v Docku môžete pridávať alebo odoberať, zväčšovať alebo zmenšovať, či dokonca ich všetky skryť.

Dock zobrazujúci ikony aplikácií, ikonu zásobníka Stiahnuté a ikonu koša.

Priečinky v Docku sa nazývajú zásobníky. Dock predvolene obsahuje zásobník Stiahnuté. Viac informácií nájdete v téme Otváranie dokumentov a stiahnutých súborov zo zásobníkov.

Červený odznak na ikone v Docku znamená, že je potrebné vykonať jednu alebo viacero akcií v aplikácii alebo Systémových nastaveniach. Červený odznak na ikone aplikácie Mail v Docku napríklad znamená, že máte nový neprečítaný email.

Otváranie položiek z Docku

 • Otvorenie aplikácie, zásobníka alebo súboru: Kliknite na zásobník v Docku.

  Súbor môžete otvoriť aj tak, že ho potiahnete na aplikáciu v Docku. Ak chcete napríklad otvoriť dokument vytvorený v Pages, potiahnite ho na ikonu Pages v Docku.

 • Otvorenie okna Findera: Kliknite na ikonu Findera (usmiata tvár). Ďalšie informácie o Finderi nájdete v téme Zobrazenie súborov v aplikácii Finder.

Stlačením a podržaním ikony aplikácie v Docku alebo stlačením klávesu Control a kliknutím na ikonu môžete tiež vykonávať rôzne akcie aplikácie.

Pridanie položiek do Docku alebo ich odstránenie

 • Pridanie položky: Potiahnite položku do Docku. Potiahnite súbory a priečinky napravo od oddeľovača Docku a aplikácie naľavo. Ak Dock presuniete nabok od plochy, súbory a priečinky sa presunú pod oddeľovač a aplikácie nad.

  Oddeľovač medzi aplikáciami a súbormi alebo priečinkami v Docku.

  Keď potiahnete položku do Docku, umiestni sa tam alias pre danú položku. Pôvodná položka sa nepresunie.

 • Odstránenie položky: Ťahajte položku von z Docku, až kým sa nezobrazí možnosť Odstrániť.

  Z Docku sa odstráni iba alias položky, pričom pôvodná položka sa z Macu neodstráni.

Vymazanie položiek z Macu

 • Položky potiahnite do koša na konci Docku. Ak chcete vysypať kôš, kliknite na kôš a potom na Vysypať. Viac informácií nájdete v téme Vymazávanie súborov a priečinkov.

  Ikona koša v Docku.

Zmena nastavení Docku

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Dock.

  Otvoriť nastavenia Docku

 2. Nastavte požadované nastavenia. Viac informácií nájdete v téme Nastavenia Dock.

Skratky Docku

 • Zmena veľkosti Docku: Kurzor umiestnite nad oddeľovač a počkajte, kým sa nezobrazí dvojitá šípka. Potom potiahnutím zväčšite alebo zmenšite veľkosť Docku.

 • Preusporiadanie položky: Potiahnite položku na nové miesto.

 • Zobrazenie menu skratiek položky: Stlačte kláves Control a kliknite na položku.

 • Zobrazenie menu skratiek Docku: Stlačte kláves Control a kliknite na oddeľovač.

 • Zobrazenie otvorených okien aplikácie: Stlačte kláves Control, kliknite na ikonu aplikácie a vyberte možnosť Zobraziť všetky okná.

 • Pridanie otvorenej aplikácie do Docku: Stlačte kláves Control, kliknite na ikonu aplikácie a vyberte položky Možnosti > Ponechať v Docku.

 • Otvorenie položky vo Finderi: Podržte kláves Command a kliknite na ikonu položky alebo podržte kláves Control a kliknite na ikonu, potom vyberte položky Možnosti > Zobraziť vo Finderi.

 • Prepnutie na predchádzajúcu aplikáciu a skrytie aktuálnej aplikácie: Stlačte kláves Option a kliknite na ikonu aktuálnej aplikácie.

 • Prepnutie na inú aplikáciu a skrytie všetkých ostatných aplikácií: Stlačte klávesy Option-Command a kliknite na ikonu aplikácie, na ktorú chcete prepnúť.

 • Ukončenie otvorenej aplikácie: Stlačte kláves Control, kliknite na ikonu aplikácie a vyberte možnosť Ukončiť.

 • Vynútenie ukončenia aplikácie: Stlačte kláves Control a kláves Option, kliknite na ikonu aplikácie a vyberte možnosť Vynútené ukončenie.

 • Použitie klávesnice na prístup k Docku: Stlačením klávesov Control a F3 (na prenosnom klávesy Control, Fn a F3) presuniete do Docku. Potom na presun z ikony na ikonu použite kláves šípky doľava a šípky doprava. Ak chcete otvoriť vybranú ikonu, stlačte kláves Return.

 • Vysypanie koša: Stlačte kláves Control a kliknite na kôš a potom vyberte Vysypať kôš.

Tip: Odstránili ste nechcene ikonu aplikácie z Docku? Žiadny problém, aplikácia sa stále nachádza v Macu. Pomocou Launchpadu alebo Spotlightu otvorte príslušnú aplikáciu, kliknite na jej ikonu v Docku so stlačeným klávesom Control a vyberte Možnosti > Ponechať v Docku.

Ak chcete získať rýchly prístup k všetkým aplikáciám vrátane tých, ktoré nie sú v Docku, použite Launchpad.