macOS High Sierra

Inštalácia, aktualizácia a odinštalovanie aplikácií

Môžete si vybrať z tisícok aplikácií, ktoré sa dajú stiahnuť a nainštalovať na Mac, a jednoducho ich udržiavať aktuálne. Ak aplikáciu viac nechcete, môžete ju odstrániť.

Inštalácia aplikácií

Aktualizácia aplikácií

 • App Store vás upozorní, keď budú k dispozícii aktualizácie aplikácií, ktoré si stiahli, alebo aplikácií, ktoré boli dodané s Macom.

 • Ak chcete sami vyhľadať aktualizácie danej aplikácie, vyberte menu Apple > App Store a potom kliknite na Aktualizácie.

Odinštalovanie aplikácií

Môžete odinštalovať aplikácie, ktoré ste získali z obchodu App Store, webových stránok alebo diskov. Nemôžete odinštalovať aplikácie, ktoré sú súčasťou systému macOS, ako napríklad Safari a Mail.

 • Aplikácie stiahnuté z obchodu App Store: Kliknite na ikonu Launchpadu Docku, podržte ikonu aplikácie stlačenú, kým sa všetky ikony nezačnú chvieť, a potom kliknite na tlačidlo vymazania aplikácie . Ak danú aplikáciu budete neskôr chcieť, môžete ju znova nainštalovať z obchodu App Store.

  Ak ikona nemá tlačidlo Vymazať, nedá sa v Launchpade odinštalovať. Viac informácií o Launchpade nájdete v téme Používanie Launchpadu na zobrazenie a otváranie aplikácií.

 • Ďalšie aplikácie:postrannom paneli Findera kliknite na Aplikácie a vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak je aplikácia umiestnená v priečinku, otvorte jej priečinok a skúste vyhľadať odinštalátor. Ak sa zobrazí položka Odinštalovať aplikáciu alebo Odinštalátor aplikácie, dvakrát na ňu kliknite a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  • Ak sa aplikácia nenachádza v priečinku alebo nemá odinštalátor, potiahnite ju z priečinka Aplikácie do Koša (na konci Docku) a potom vyberte Finder > Vysypať kôš.

   Ak zmeníte názor pred vysypaním koša, vyberte aplikáciu v koši a potom vyberte Súbor > Vložiť späť.

   VÝSTRAHA: Po vysypaní koša sa aplikácia natrvalo vymaže z Macu. Súbory vytvorené touto aplikáciou sa pravdepodobne nebudú dať otvoriť.