macOS High Sierra

Inštalovanie a preinštalovanie zakúpených aplikácií

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete nainštalovať a preinštalovať aplikácie, ktoré ste si kúpili pomocou svojho Apple ID, alebo ktoré ste dostali spolu s novým Macom.

Poznámka: V App Store sú všetky zakúpené aplikácie uvedené v zozname Purchased (Zakúpené). Všetky vaše nákupy sú prepojené s vaším Apple ID a nie je možné ich previesť na iné Apple ID. Ak vykonávate nákupy na iPade, iPhone alebo na inom Macu, vždy sa prihláste pomocou toho istého Apple ID, aby sa vám zobrazili všetky nákupy v obchode na tomto Macu, a aby sa stiahli všetky dostupné aktualizácie.

Otvoriť obchod App Store za mňa

Inštalácia zakúpených aplikácií na inom počítači

Ľubovoľné aplikácie zakúpené pomocou Apple ID si môžete nainštalovať a preinštalovať na iných Macoch.

 • Kliknite na Zakúpené a potom na Inštalovať.

Automatické sťahovanie aplikácií zakúpených na inom počítači

 • Vyberte App Store > Preferences (App Store > Nastavenia) a vyberte možnosť „Automatically download apps purchased on other Macs (Automaticky sťahovať aplikácie zakúpené na iných Macoch)“.

Preinštalovanie aplikácií

Ak ste odinštalovali alebo vymazali aplikáciu zakúpenú v App Store, môžete ju opäť nainštalovať.

 • Kliknite na Zakúpené, vyhľadajte požadovanú aplikáciu a potom kliknite na Inštalovať.

Pridanie predinštalovaných aplikácií do svojho účtu

Ak je váš Mac vybavený predinštalovanými aplikáciami, akými sú napríklad GarageBand, iMovie alebo Fotky, môžete ich pridať do svojho účtu.

Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 • Aktualizácia z oblasti Purchased (Zakúpené): Kliknite na Purchased (Zakúpené), potom na Accept (Prijať) a prihláste sa pomocou Apple ID toho účtu, do ktorého chcete pridať aplikácie.

 • Aktualizácia z oblasti Vybrané, Naj aplikácie alebo Kategórie: Vyhľadajte aplikáciu v oblasti Vybrané, Naj aplikácie alebo Kategórie a potom kliknite na Prijať.

Po pridaní predinštalovaných aplikácií do vášho účtu sa tieto aplikácie budú zobrazovať spolu s ostatnými zakúpenými aplikáciami. Ak neskôr aplikácie vymažete, pomocou postupu uvedeného vyššie ich budete môcť opätovne nainštalovať.

Spravovanie odoberaní

Môžete zmeniť nastavenia obnovenia odoberania aplikácií zakúpených v App Store.

 1. Vyberte položku Store > Zobraziť môj účet, prihláste sa a kliknite na položku Spravovať (vedľa položky Odoberanie).

 2. Ak je aplikácia nastavená na automatické obnovenie, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Zmena trvania obnovy: V zozname Možnosti obnovenia vyberte požadované nastavenie.

  • Vypnutie automatického obnovenia: Kliknite na Zrušiť odoberanie.

Prípadne môžete aplikáciu stiahnuť z internetu alebo ju nainštalovať z disku. Pokyny nájdete v časti Inštalácia, aktualizácia a odinštalovanie aplikácií.