macOS High Sierra

Priebežná aktualizácia počítača Mac

Spoločnosť Apple pravidelne vydáva aktualizácie softvéru pre počítač (ktoré môžu zahŕňať dôležité bezpečnostné aktualizácie).

Ak dostanete oznámenie, že sú k dispozícii aktualizácie softvéru, môžete rozhodnúť, kedy ich nainštalovať, alebo nastaviť oznámenie na nasledujúci deň.

Či sú k dispozícii aktualizácie si môžete pozrieť aj v obchode App Store v Apple menu.

Manuálne vyhľadanie aktualizácií

 • Ak chcete získať aktualizácie, vyberte Apple menu > App Store a kliknite na Aktualizácie.

Nastavenie Macu na automatické vyhľadávanie aktualizácií

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na App Store.

  Otvoriť nastavenia obchodu App Store za mňa

 2. Vyberte Automaticky kontrolovať aktualizácie.

  • Ak chcete, aby Mac sťahoval aktualizácie bez opýtania, vyberte položku Stiahnuť nové aktualizácie na pozadí.

  • Ak chcete, aby Mac automaticky inštaloval aplikácie, vyberte položku Inštalovať aktualizácie aplikácií.

  • Ak chcete, aby Mac automaticky inštaloval aktualizácie macOS, vyberte položku „Inštalovať aktualizácie macOS“.

  • Ak chcete, aby Mac automaticky inštaloval systémové súbory a bezpečnostné aktualizácie, vyberte položku Inštalovať dátové súbory systému a bezpečnostné aktualizácie.

Poznámka: Pri automatickom sťahovaní aktualizácií musia mať MacBook, MacBook Pro a MacBook Air pripojený napájací adaptér.