macOS High Sierra

Rýchle prepínanie medzi užívateľmi

Ak má Mac viacerých užívateľov, správca môže zapnúť rýchle prepínanie užívateľov, aby mohli byť súčasne prihlásení viacerí užívatelia. Ak chcú užívatelia prepnúť z jedného užívateľa na iného bez toho, aby sa odhlásili, vyberú svoje meno v lište a potom zadajú heslo alebo použijú Touch ID.

Zapnutie rýchleho prepínania užívateľov

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Užívatelia a skupiny a potom na Možnosti prihlásenia.

  Otvoriť panel Možnosti prihlásenia v nastaveniach Užívatelia a skupiny

 2. Kliknutím odomknite ikonu zámku a potom zadajte meno správcu a heslo.

 3. Zaškrtnite možnosť „Zobraziť menu rýchleho prepínania užívateľov ako“ a potom v lište vyberte, ako má vyzerať menu rýchleho prepínania užívateľov.

Prepnutie pomocou hesla

 1. Kliknite na menu rýchleho prepínania užívateľov v lište a vyberte svoje užívateľské meno.

  Menu rýchleho prepínania užívateľov vyzerá ako ikona užívateľa alebo meno aktuálneho užívateľa, v závislosti od nastavenia v položke Nastavenia Užívateľov a skupín.

 2. Zadajte heslo a kliknite na šípku.

Prepnutie pomocou Touch ID

 1. Kliknite na menu rýchleho prepínania užívateľov v lište a vyberte svoje meno.

  Menu rýchleho prepínania užívateľov vyzerá ako ikona užívateľa alebo meno aktuálneho užívateľa, v závislosti od nastavenia v položke Nastavenia Užívateľov a skupín.

 2. Položte prst na Touch ID.

Ak chcete namiesto prepnutia priamo na iného užívateľa zobraziť prihlasovacie okno, kliknite na menu rýchleho prepínania užívateľov v lište a vyberte Prihlasovacie okno.