macOS High Sierra

Zjednodušenie zobrazenia obsahu obrazovky

Ak máte problémy pri zobrazovaní položiek na obrazovke, vyskúšajte tieto návrhy.

Zmena vzhľadu plochy

 • Zníženie priehľadnosti plochy: Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť, kliknite na Displej a vyberte „Obmedziť priehľadnosť“. Priehľadné oblasti plochy a okien aplikácií budú sivé.

 • Vybratie obrázka plochy s menším počtom farieb alebo tvarov: Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Plocha a šetrič obrazovky, kliknite na Plocha, na ľavej strane prechádzajte priečinkami s obrázkami a na pravej strane vyberte menej detailný obrázok alebo jednu farbu.

 • Stmavenie okrajov: Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť, ďalej na Displej a vyberte Zvýšiť kontrast. macOS automaticky zníži priehľadnosť a zlepší viditeľnosť položiek ako okraje tlačidiel, polia a ďalších na obrazovke.

 • Úprava farieb s cieľom menšieho namáhania zraku v noci: Pomocou režimu Night Shift môžete na obrazovke nastaviť teplejšie farby.

 • Zväčšenie ukazovateľa: Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť, kliknite na Displej a posuvník Veľkosť kurzora posuňte podľa potreby doprava.

  Tip: Ak stratíte prehľad o polohe kurzora na obrazovke, rýchlo pohybujte prstom po trackpade alebo rýchlo pohybujte myšou. Tým sa kurzor na okamih zväčší, aby ste ho zbadali. Ak chcete vypnúť túto funkciu, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť, ďalej na Displej a potom zrušte označenie poľa Lokalizácia kurzora myši zatrasením.

  Otvoriť panel Displej za mňa

Zväčšiť text

 • Zväčšenie textu emailov v aplikácii Mail: V aplikácii Mail vyberte Mail > Nastavenia, kliknite na Písma a farby, kliknite na Vybrať vedľa „Písmo správy“ a vyberte veľkosť písma v okne Písma.

 • Zväčšenie textu v aplikácii Správy: V aplikácii Správy vyberte Správy > Nastavenia, kliknite na Všeobecné a posuňte posuvník „Veľkosť textu“ doprava.

 • Zväčšenie veľkosti textu v iných aplikáciách: V mnohých aplikáciách môžete veľkosť textu upraviť stlačením klávesov Command a plus (+) alebo Command a mínus (–). Ak to nefunguje, skontrolujte nastavenia aplikácie. Vo všeobecných nastaveniach iTunes môžete napríklad zväčšiť text zobrazení zoznamov.

Zväčšenie ikon a iných položiek

 • Zväčšenie ikon a textov ikon na ploche: Stlačte kláves Control a kliknite na plochu, vyberte Možnosti zobrazenia a posuňte posuvník „Veľkosť ikon“ doprava. Kliknite na vyskakovacie menu „Veľkosť textu“ a vyberte veľkosť textu.

 • Zväčšenie ikon a textov ikon na v priečinku vo Finderi: Vyberte priečinok vo Finderi a potom vyberte Zobraziť > Zobraziť možnosti zobrazenia. Používané zobrazenie priečinka určuje spôsob zväčšenia veľkosti.

  • V prípade zobrazenia Ikona posuňte doprava posuvník „Veľkosť ikon“. Kliknite na vyskakovacie menu „Veľkosť textu“ a vyberte veľkosť textu.

  • V prípade zobrazenia Zoznam alebo Cover Flow vyberte väčšie ikony napravo od položky „Veľkosť ikon“. Kliknite na vyskakovacie menu „Veľkosť textu“ a vyberte veľkosť textu.

  • V prípade zobrazenia Stĺpec kliknite na vyskakovacie menu „Veľkosť textu“ a vyberte veľkosť textu. Nemôžete vybrať veľkosť ikon.

 • Zväčšenie položiek v postranných paneloch aplikácií Finder a Mail: Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Všeobecné, kliknite na vyskakovacie menu „Veľkosť ikon postranného panela“ a vyberte Veľké.

Použitie zväčšenia

 • Zväčšenie na obrazovke: Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Zväčšiť. Môžete priblížiť celú obrazovku alebo časť obrazovky.

  • Ak je vybratá možnosť Použiť klávesové skratky na priblíženie, môžete priblížiť zobrazenie (stlačte klávesy Option-Command- znamienko rovná sa), oddialiť zobrazenie (stlačte tlačidlo Option-Command-znamienko mínus) alebo rýchlo prepínať medzi týmito dvomi nastaveniami (stlačte klávesy Option-Command- 8).

  • Ak je vybratá možnosť „Na zväčšenie použiť gesto rolovania spolu s modifikátormi“, môžete zväčšovať stlačením a podržaním klávesu Control (alebo iného klávesu modifikátora) a potiahnutím dvoch prstov na trackpade nahor.

  Viac informácií nájdete v téme Nastavenia Zväčšíť.

 • Zväčšovanie webových stránok v Safari: V Safari vyberte Zobraziť > Zväčšiť alebo stlačte klávesy Command a plus (+). Pokračovať v zväčšovaní môžete opakovaným výberom položky Zväčšiť alebo stláčaním klávesov Command a plus. Ak chcete zväčšiť iba text a nie obrázky, vyberte Zväčšiť iba text.