macOS High Sierra

Používanie režimu Night Shift

Pomocou režimu Night Shift môžete upraviť farby displeja smerom k teplejšiemu koncu farebného spektra. Teplé farby na obrazovke menej namáhajú zrak pri používaní Macu v noci alebo v nedostatočných svetelných podmienkach. Takisto platí, že vystavenie jasnému modrému svetlu vo večerných hodinách môže sťažovať zaspávanie.

Poznámka: Ak chcete zistiť, či váš Mac podporuje režim Night Shift, pozrite si článok podpory Apple Používanie režimu Night Shift na Macu.

Naplánovanie režimu Night Shift na automatické zapínanie

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Displeje a potom kliknite na Night Shift.

  Otvoriť panel Night Shift

 2. Kliknite na vyskakovacie menu Rozvrh a vyberte požadovanú možnosť.

  • Vyp.: Túto možnosť vyberte, ak nechcete, aby sa režim Night Shift zapínal automaticky.

  • Vlastné: Túto možnosť vyberte, ak chcete určiť čas, v ktorom sa má režim Night Shift zapínať a vypínať.

  • Od západu do východu slnka: Túto možnosť vyberte, ak chcete režim Night Shift používať od západu do východu slnka.

   Ak vyberiete túto možnosť, na určenie času noci bude váš Mac používať vašu polohu. Na používanie tejto možnosti je potrebné zapnúť lokalizačné služby. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Bezpečnosť a súkromie a potom na Súkromie. Vyberte Povoliť lokalizačné služby, rolujte nadol do časti Systémové služby, kliknite na Detaily, vyberte Nastavenie časového pásma a potom kliknite na Hotovo.

Manuálne zapnutie a vypnutie režimu Night Shift

Režim Night Shift môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť aj v prípade, že ho máte naplánovaný – napríklad ak sa nachádzate v tmavej miestnosti.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Displeje a potom kliknite na Night Shift.

  Otvoriť panel Night Shift

 2. Výberom možnosti Manuálne zapnite režim Night Shift.

  Režim Night Shift zostane zapnutý do nasledujúceho dňa alebo kým ho nevypnete. Ak ho chcete vypnúť, zrušte výber možnosti Manuálne.

Tip: Režim Night Shift môžete zapnúť a vypnúť aj v Centre hlásení. Otvorte Centrum hlásení, potiahnite prstom nadol a kliknite na tlačidlo Night Shift. Prípadne požiadajte Siri, aby režim Night Shift zapla alebo vypla za vás.

Nastavenie teploty farieb

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Displeje a potom kliknite na Night Shift.

  Otvoriť panel Night Shift

 2. Potiahnutím posuvníka zmeňte teplotu farieb používanú režimom Night Shift.