macOS High Sierra

Používanie Siri na Macu

Aplikácia Siri na Macu vám môže pomôcť vykonávať každodenné úlohy, nájsť rýchle odpovede a informácie, prehrávať hudbu a iné. Siri môže napríklad otvoriť súbory a aplikácie, odoslať správu či uskutočniť hovor FaceTime. Požiadajte Siri o čokoľvek, od „Set up a meeting at 9“ (Nastav stretnutie na 9:00) cez „What was the score for last night’s game?“ (Aké bolo skóre včerajšieho zápasu?) až po „Play some mellow music“ (Pusti nejakú jemnú hudbu). Siri vám pomôže s čímkoľvek.

Pravá horná časť plochy Macu zobrazujúca ikonu Siri v lište a okno Siri s otázkou „How many centimeters are in an inch” (Koľko centimetrov je jeden palec) a príslušnou odpoveďou (konverziou v aplikácii Kalkulačka). Kliknutím na ikonu v strednej spodnej časti okna Siri môžete zadať ďalšiu požiadavku.

Ak chcete zadať požiadavku Siri, kliknite na ikonu Siri v lište alebo v Docku alebo použite klávesovú skratku (predvolená skratka je stlačiť a podržať kláves Command a medzerník). Ak má váš Mac Touch Bar, klepnite na ikonu Siri na ňom.

Ak neviete, čo presne máte povedať, keď sa obrazí okno Siri, opýtajte sa Siri „What can you do?“ (Čo dokážeš urobiť?) alebo kliknite na tlačidlo Pomocníka v okne Siri.

Ak sa okno Siri nezatvorí automaticky, môžete ho zavrieť vy – potiahnutím prstami doprava alebo kliknutím na tlačidlo Zatvoriť .

Tip: Siri pozná vaše meno z vašej vizitky (označovaná aj ako Moja vizitka) v aplikácii Kontakty. Ak ste do svojej vizitky pridali prezývku, Siri ju použije. Vyskúšajte to položením otázky „What’s my name?” (Ako sa volám?).

Spôsoby, ako používať Siri

Siri môžete používať na získanie rýchlych odpovedí [môžete sa napríklad opýtať „What’s the weather tomorrow?” (Aké bude zajtra počasie?)] alebo na vykonávanie úloh, napríklad odoslanie emailu.

Okno Siri zobrazujúce diktovanú emailovú správu.
 • Otvorenie aplikácie: Siri pre vás okamžite otvorí aplikáciu. Povedzte napríklad toto: „Open Notes.“ (Otvor Poznámky.)

 • Diktovanie textu: Siri za vás môže napísať poznámku alebo email. Povedzte napríklad toto: „Create a note” (Vytvor poznámku) a začnite diktovať, čo chcete napísať.

 • Naplánovanie stretnutia: Siri za vás môže naplánovať stretnutie. Povedzte napríklad toto: „Create a meeting for today at 3 p.m.” (Naplánuj stretnutie na dnes o 15:00.)

 • Prehrávanie hudby: Keď počúvate hudbu v službe Apple Music, Siri si všíma váš hudobný vkus a môže vám odporučiť skladby alebo prehrať playlist. Povedzte napríklad toto: „Play a playlist of happy songs.” (Prehraj playlist s veselými skladbami.)

 • Hudobné informácie: Siri vám môže prezradiť informácie o skladbách, albumoch a interpretoch alebo prečítať poznámky albumu pre všetky položky vo vašej hudobnej knižnici. Povedzte napríklad toto: „Play the top song from March 1991.” (Prehraj najhranejšiu skladbu z marca 1991.)

 • Vyhľadanie polohy: Keď sú v nastaveniach Súkromie zapnuté lokalizačné služby, Siri vám môže poskytnúť informácie na základe vašej aktuálnej polohy alebo priložiť mapy s podrobnosťami. Povedzte napríklad toto: „Where’s the nearest grocery store?” (Kde sú najbližšie potraviny?)

 • Nájdenie súborov: Môžet vykonávať dôkladné vyhľadávanie súborov; stačí Siri požiadať o nájdenie súborov vytvorených v určitom čase alebo obsahujúcich presný text. Povedzte napríklad toto: „Find files that I created last week containing ‘conference’.“ (Nájdi súbory, ktoré som vytvoril(a) minulý týždeň, obsahujúce slovo „konferencia“.)

 • Zmena systémových nastavení: Siri dokáže automaticky zmeniť niektoré nastavenia alebo pre vás otvoriť panel nastavení. Povedzte napríklad toto: „Increase my screen brightness” (Zvýš jas obrazovky) alebo „Open Night Shift preferences” (Otvor nastavenia Night Shift).

  Tip: Siri predstavuje jednoduchý spôsob, ako začať používať funkcie prístupnosti v Macu. Siri môžete napríklad požiadať vypnúť alebo zapnúť VoiceOver.

Siri môže poskytovať návrhy v niektorých aplikáciách aj bez toho, aby ste o ne požiadali. Ak napríklad dostanete pozvánku v aplikácii Mail alebo si zarezervujete letenku v Safari, Siri navrhne pridať tieto udalosti do kalendára. Alebo pri prezeraní webových stránok vám môže Siri navrhnúť súvisiace stránky.

Používanie výsledkov Siri

Výsledky od Siri si môžete nechať poruke v Centre hlásení alebo ich použiť v emailoch či dokumentoch.

 • Pripnutie výsledkov do centra hlásení: Ak sa v pravom hornom rohu výsledkov zobrazuje tlačidlo Pridať , kliknutím naň pridáte tieto výsledky do zobrazenia Dnes v Centre hlásení.

  Výsledky tu zostanú pripnuté a aktualizované, až kým ich neodstránite. Môžete si pripnúť veľa typov vyhľadávania, ako napríklad ceny akcií, plánované športové podujatia a iné.

 • Otvorenie výsledku: Dvojitým kliknutím na webovú stránku otvorte danú stránku v Safari alebo dvojitým kliknutím na súbor či dokument ich otvorte v príslušnej aplikácii na Macu. Môžete tiež zatlačiť na niektorý výsledok a zobraziť tak jeho ukážku v okne Rýchleho náhľadu.

 • Použitie alebo uloženie výsledku: Obrázky alebo polohy môžete potiahnutím a pustením pridávať do emailov, dokumentov alebo na plochu. (Text môžete aj skopírovať a vložiť.)

  Okno Siri zobrazujúce výsledky Siri pre požiadavku „Search the web for images of beaches in Hawaii” (Vyhľadaj na webe obrázky pláží na Havaji). Výsledky môžete pripnúť do Centra hlásení, dvojitým kliknutím na obrázok otvoríte webovú stránku, ktorá daný obrázok obsahuje, alebo potiahnite obrázok do emailu, dokumentu či na plochu.

Riešenie problémov so Siri

Ak máte problémy pri používaní Siri, vyskúšajte tieto návrhy:

 • Uistite sa, že váš Mac je pripojený k internetu. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Sieť.

  Otvoriť Nastavenia siete

 • Uistite sa, že je Siri zapnuté. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Siri.

  Otvoriť nastavenia Siri

 • Uistite sa, že váš Mac má integrovaný mikrofón a že ho nezakrývajú žiadne prekážky, ako napríklad odev alebo vaše telo.

 • Ak používate externý mikrofón, overte, či je pripojený k Macu a vybratý ako Vstup mikrofónu v nastaveniach Siri.

  V nastaveniach Vstup tiež skontrolujte, či je nastavená dostatočná hlasitosť vstupu. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Zvuk a potom kliknite na Vstup.

  Otvoriť panel Vstup

Siri si môžete aj prispôsobiť – napríklad zmeniť hlas, ktorý Siri používa, alebo jazyk, akým Siri hovorí. Viac informácií nájdete v téme Nastavenia Siri.

Siri používa lokalizačné služby na poskytovanie informácií, služieb a funkcií týkajúcich sa vašej polohy. Nastavenie, ktoré to Siri umožňuje, môžete zmeniť. Viac informácií nájdete v téme Spravovanie aplikácií, ktoré môžu zistiť vašu polohu.