macOS High Sierra

Nastavenia Siri

V nastaveniach Siri môžete vybrať jazyk a hlas, zapnúť alebo vypnúť hlasovú odozvu a spravovať, ktoré aplikácie bude Siri používať na učenie a poskytovanie návrhov. Ďalšie informácie o Siri nájdete v téme Používanie Siri na Macu.

Ak chcete otvoriť nastavenia Siri, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na Siri.

Otvoriť nastavenia Siri

Povoliť Opýtať sa Siri

Siri umožňuje vykonávať každodenné úlohy, získavať rýchle odpovede a ďalšie veci. Ak chcete prestať používať Siri, odškrtnite toto políčko. (Siri sa bude naďalej učiť z aplikácií a poskytovať návrhy v aplikáciách.)

Ak sa niečo opýtate Siri a toto políčko nie je zaškrtnuté, zobrazí sa výzva na zapnutie Siri. Ak chcete používať Siri, musíte sa pripojiť k internetu.

Klávesová skratka

V predvolenom nastavení je na položenie otázky Siri potrebné stlačiť a podržať kláves Command spolu s medzerníkom.

Ak chcete vytvoriť svoju vlastnú skratku, kliknite na vyskakovacie menu, vyberte Prispôsobiť a potom stlačte požadované klávesy. Môžete napríklad stlačiť klávesy Option-Z.

Vstup mikrofónu

Kliknite na vyskakovacie menu a potom vyberte žiadaný mikrofón. Ak vyberiete možnosť Automaticky, Mac bude počúvať zariadenie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou používate.

Jazyk

Vyberte jazyk a dialekt, ktorý chcete používať na zadávanie žiadostí v Siri. Siri vám bude odpovedať v tom istom jazyku a dialekte. Siri nie je dostupná vo všetkých jazykoch alebo regiónoch.

Hlas Siri

Vyberte pre Siri pohlavie (a niekedy aj nárečie). Niektoré jazyky nemusia mať alternatívne pohlavie alebo nárečie.

Hlasová odozva

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť hlasovú odozvu v Siri (hovorenú odpoveď). Ak hlasovú odozvu vypnete, odpoveď Siri sa zobrazí v okne Siri, nebude však vyslovená.

Zobraziť Siri v lište

Ikonu Siri môžete zobraziť aj v lište, aby ste mohli rýchlo zadať požiadavku Siri.

Návrhy Siri a súkromie

Vyberte aplikácie, na základe ktorých sa môže Siri učiť a poskytovať vám návrhy.

Kliknutím na O Siri a súkromí sa zobrazia informácie o tom, ako Siri odosiela vyslovované slová do spoločnosti Apple a ako sa používajú vaše osobné údaje, napríklad vaše meno, kontakty a iné dáta, aby sme lepšie pochopili a rozpoznali, čo hovoríte.

Ak je pre vás problém rozprávať alebo ak nechcete, aby ostatní počuli vaše požiadavky pre Siri, môžete ich do Siri namiesto vyslovovania napísať. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenia prístupnosti v Siri.