Používanie Siri na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako používať Siri – inteligentného osobného asistenta, ktorý vám pomôže vykonávať rôzne úlohy. Siri dokáže odosielať správy, uskutočňovať hovory, sledovať váš kalendár a ešte oveľa viac. 

Položenie otázky Siri

So Siri sa môžete rozprávať viacerými spôsobmi, napríklad stlačením tlačidla Domov alebo bočného tlačidla na zariadení, pripojením k slúchadlám alebo audiosystému v aute alebo vyslovením príkazu „Hey Siri“.

 
   

Použitie tlačidla Domov alebo bočného tlačidla

Ak máte iPhone 6s alebo novší, podržte tlačidlo Domov a povedzte, čo potrebujete. Na niektorých zariadeniach je pred vyslovením požiadavky potrebné počkať, než sa Siri zobrazí.

Ak máte iPhone X, podržte bočné tlačidlo a povedzte, čo potrebujete.

Povedzte „Hey Siri“

Siri môžete používať aj bez stlačenia tlačidla Domov alebo bočného tlačidla. Najskôr sa uistite, že v menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie > Čakať na vyslovenie „Hey Siri“ je zapnutá možnosť „Hey Siri“. Potom povedzte „Hey Siri“ a položte svoju otázku. Môžete napríklad povedať „Hey Siri, how's the weather?“ (Ahoj Siri, aké je počasie?).

Ak máte iPhone 6s alebo novší, iPad (6. generácia) alebo iPad Pro*, môžete funkciu „Hey Siri“ používať, kedykoľvek chcete. Ak máte iPhone 6 a starší alebo iný model iPadu alebo iPodu touch, musíte najskôr zariadenie pripojiť k napájaniu. 

Keď poviete „Hey Siri“, Siri určí, ktoré zariadenie sa snažíte použiť – stačí, aby ste sa uistili, že je vo vašich zariadeniach povolená technológia Bluetooth.

Rozhovor so Siri pomocou slúchadiel s mikrofónom

Ak používate slúchadlá s mikrofónom, ktoré sú vybavené diaľkovým ovládačom, alebo iný typ zariadenia Bluetooth, podržte prostredné tlačidlo alebo tlačidlo telefonovania, až kým sa neozve cinknutie. Potom povedzte, čo potrebujete.

Ak máte slúchadlá AirPods, môžete Siri aktivovať dvojitým klepnutím na vonkajšiu stranu ľubovoľného slúchadla.

Rozhovor so Siri v aute

Používanie funkcie „Hey Siri“ nie je jediná možnosť. Ak vaše auto podporuje systém CarPlay alebo Siri Eyes Free, podržte tlačidlo hlasového príkazu na volante a povedzte Siri, čo potrebujete. Siri počká, kým prestanete hovoriť. Ak máte dotykovú obrazovku so systémom CarPlay, môžete Siri používať aj tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo na zobrazenie plochy na obrazovke. Klepnutím na tlačidlo zvukovej vlny môžete Siri oznámiť, že ste dohovorili. Je to užitočné v prípade, že vás Siri nepočuje pre hluk na pozadí. K Siri sa môžete pripojiť aj otvorením určitých aplikácií, ako je napríklad aplikácia Telefón alebo Správy.

Siri svoje správanie prispôsobuje spôsobu, akým je používateľ pripojený. Ak ste sa napríklad pripojili prostredníctvom káblových alebo Bluetooth slúchadiel s mikrofónom, Siri vám bude zo systému Siri Eyes Free alebo CarPlay čítať správy, aby ste ich pred odoslaním mohli schváliť.

Zmena hlasu alebo jazyka Siri

Ak chcete zmeniť hlas Siri, prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie > Hlas Siri. Ak chcete zmeniť jazyk Siri, prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie > Jazyk. Potom vyberte zo zoznamu jazykov, ktorými Siri hovorí a rozumie im

Ak chcete zmeniť spôsob, akým Siri odpovedá, prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie > Hlasová odozva a vyberte požadovanú možnosť.

Siri môžete používať v ľubovoľnej krajine alebo oblasti s ktorýmkoľvek z podporovaných jazykov. Keďže funkcia Siri je navrhnutá tak, aby rozpoznávala prízvuky a dialekty podporovaných krajín a oblastí, jej presnosť bude najvyššia v prípade ľudí, ktorí hovoria rodným jazykom. Prečítajte si, ktoré funkcie Siri sú podporované v jednotlivých krajinách a oblastiach.

Oznamovanie telefonických hovorov

Funkcia Oznamovať hovory je predvolene vypnutá, môžete ju však zapnúť a nastaviť v menu Nastavenia > Telefón > Oznamovať hovory.

Hovory si môžete nechať oznamovať vždy, len keď ste v aute a máte pripojené slúchadlá, alebo len keď používate slúchadlá.

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako používať Siri na Macu, Apple TVhodinkách Apple Watch. Prípadne získajte pomoc, ak Siri nefunguje tak, ako očakávate.

* Ak máte iPhone 6s alebo novší, iPad (6. generácia), 12,9-palcový iPad Pro (2. generácia), 10,5-palcový iPad Pro alebo 9,7-palcový iPad Pro, môžete funkciu „Hey Siri“ používať, kedykoľvek chcete. Okrem toho môžete požiadavku vysloviť hneď potom, ako začnete držať tlačidlo Domov alebo bočné tlačidlo. Uvoľnením tlačidla dáte Siri vedieť, že ste skončili. 12,9-palcový iPad Pro (1. generácia) tieto funkcie nepodporuje. iPhone X má namiesto tlačidla Domov bočné tlačidlo.

Dátum zverejnenia: