MacBook Pro, ktorý má na obrazovke otvorený výber tém Keynote. Na ľavej strane je označená kategória Všetky témy a na pravej strane sa zobrazujú preddefinované témy zoradené v riadkoch podľa kategórií. V ľavom dolnom rohu je vyskakovacie menu Jazyk a región a v pravom hornom rohu sa nachádza vyskakovacie menu Štandardné a Široké.

Začnite témou

Všetky prezentácie sa začínajú témou – súborom preddefinovaných rozložení snímok, ktorý môžete použiť ako východisko. Nahraďte obrázky a text témy svojimi vlastnými prvkami a podľa potreby pridajte ďalšie snímky.

Vytvorenie prezentácie

Panel s nástrojmi s tlačidlami na pridávanie tabuliek, grafov, textových polí, tvarov a médií. Označený je graf, na ktorom sú zobrazené tlačidlá pre grafy typu 2D, 3D a Interaktívny. Označená je možnosť 3D a nižšie sú zobrazené možnosti grafu.

Pridanie textu, fotiek, grafov a ďalších prvkov

Na ktorúkoľvek snímku môžete pridávať objekty, ako sú napríklad textové polia, tabuľky, grafy, tvary a médiá (obrázky, audio, video). Objekty môžete vrstviť, meniť ich veľkosť a odkazovať nimi na webové stránky či iné snímky v prezentácii.

Úvod do obrázkov, grafov a iných objektov

Ovládacie prvky Formát na zmenu veľkosti a vzhľadu vybraného obrázka. Tlačidlá Štýl, Obrázok a Usporiadať sa nachádzajú v hornej časti ovládacích prvkov.

Prispôsobenie každého detailu

Vzhľad všetkého, čo je na snímke, môžete prispôsobiť. Môžete napríklad vybrať inú farbu, pridať tieň, zmeniť priehľadnosť a nastaviť ďalšie vlastnosti.

Úvod do Keynote

Ovládacie prvky animácie na pridávanie animácie do vybraného obrázku. Tlačidlá Začiatok, Akcia a Koniec sa nachádzajú v hornej časti postranného panela. Označená je možnosť Začiatok a zobrazujú sa ovládacie prvky pre efekty Posun a Zmenšenie.

Ohromujúce animované efekty

Svoje publikum môžete zaujať pridaním vizuálnych efektov a animácií. Pridaním prechodu môžete napríklad docieliť to, že sa každý snímok zlúči s nasledujúcim, alebo môžete nechať na snímku postupne priskakovať jednotlivé slová nadpisu.

Pridanie prechodov medzi snímky

Menu Spolupráca obsahujúce mená ľudí spolupracujúcich na prezentácii. Možnosti zdieľania sú pod menami.

Spolupracujte v reálnom čase

Pozvite ďalšie osoby, aby s vami spolupracovali na prezentácii. Každý, koho pozvete, môže vidieť zavádzané zmeny, ale vy ovládate, kto môže prezentáciu upravovať alebo len zobrazovať.

Úvod do spolupráce

Táto príručka vám pomôže začať pracovať s aplikáciou Keynote 11.1 na Macu. (Ak chcete zobraziť verziu Keynote, ktorú používate, v menu Keynote navrchu obrazovky vyberte Keynote > O aplikácii Keynote.) Ak chcete preskúmať užívateľskú príručku Keynote, kliknite na Obsah v hornej časti strany alebo do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo alebo frázu. Príručku si môžete stiahnuť aj v apke Knihy (ak je k dispozícii vo vašej oblasti).

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku podpory Keynote.

Boli tieto informácie užitočné?
Maximálny počet znakov: 250
Maximálny po\u010Det znakov je 250.
Ďakujeme vám za pripomienky.