Po úprave tohto ovládacieho prvku sa táto stránka znova načíta
AirPods Pro

Program servisu slúchadiel AirPods Pro pri problémoch so zvukom

Spoločnosť Apple zistila, že malé percento slúchadiel AirPods Pro môže mať problémy so zvukom. Zariadenia, ktorých sa týka tento problém, boli vyrobené do októbra 2020.

Chybné slúchadlá AirPods Pro môžu vykazovať jeden alebo viaceré z nasledujúcich problémov:

  • Praskanie alebo šum, ktorého intenzita sa zvyšuje v hlučnom prostredí, pri cvičení alebo pri telefonovaní.
  • Aktívna redukcia hluku nefunguje správne a vedie napríklad k strate basov alebo skresleniu zvukov na pozadí, ako je hluk ulice alebo lietadla.

Autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple bezplatne vykoná servis chybných slúchadiel AirPods Pro (ľavého, pravého alebo oboch).

Poznámka: Tento program sa nevzťahuje na žiadne iné modely slúchadiel AirPods.

Proces servisu

Vyhľadajte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple a požiadajte ho o servis slúchadiel AirPods Pro. Slúchadlá AirPods Pro sa pred vykonaním akéhokoľvek servisného zásahu preskúmajú, aby sa overilo, či sa na ne vzťahuje tento program. Slúchadlá AirPods Pro, na ktorých sa problém potvrdí, budú vymenené (ľavé, pravé alebo obe). Puzdra slúchadiel AirPods Pro sa problém netýka, takže nebude vymenené.

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie

Tento celosvetový program spoločnosti Apple nepredlžuje štandardné záručné krytie slúchadiel AirPods Pro.

Program sa vzťahuje na príslušné slúchadlá AirPods Pro tri roky od prvého maloobchodného predaja zariadenia.

Informácie k 1. 10. 2021